Advantage Austria Показване навигация

Уреди с изключителна прецизност се използват в нефтените находища по света

Знаете ли, че Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) е световен лидер в производството на инструменти за нефтодобивната и нефтопреработвателната индустрия?

От повече от 130 години Schoeller-Bleckmann разработва и обработва висококачествена специална стомана. Днес в центъра на вниманието на международно действащата компания Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG са немагнитните сондажни компоненти за насочено сондиране („Directional Drilling“). Освен това групата произвежда високоефективни сондажни двигатели и инструменти за нефтената и газовата индустрия и предлага на клиентите си широка гама услуги в областта на ремонта и поддръжката.

Повишеното световно търсене на газ и петрол води до увеличаване на сондажните дейности. В същото време дебитът от съществуващите петролни и газови находища намалява, а търсенето на нови източници налага използването на все по-модерни технологии. Това изисква по-широко използване на компоненти с изкючителна прецизност като тези, предлагани от SBO. Това гарантира изключителната позиция на пазара на Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG и в бъдеще.

Оперативните компании на SBO имат глобално присъствие във всички основни центрове на нефтодобивната и нефтопреработвателната индустрия.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA