Advantage Austria Показване навигация

Енергетика и природни ресурси

Австрия има специфичен опит в устойчивото използване на природни ресурси и разработването на енергийни системи на бъдещето, включващи водна, вятърна, слънчева енергия, биомаса и комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, които се ценят в цял свят. Енергия и природни ресурси от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA