Advantage Austria Indicare navigare

Domeniul energetic şi resurse naturale

Cunoştinţele Austriei în utilizarea durabilă a resurselor naturale şi în dezvoltarea sistemelor energetice ale viitorului – inclusiv hidraulică, eoliană, solară, biomasă şi generarea combinată de energie termică şi electrică – sunt apreciate în întreaga lume. Energie şi resurse naturale din Austria – Surprisingly Ingenious

      Imprimare
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA