Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Сигурното и безопасно електроснабдяване е от голямо значение за функционирането на икономиката и благосъстоянието на населението на една страна. Австрийската енергетика е най-добре подготвена за нарастващите потребности и търсенето на иновативни технологии. И това се отнася не само за австрийския пазар, но и за клиентите в световен мащаб.

Съдържание:

Изграждане на електроцентрали от Австрия

Компетентността в областта на изграждането на електроцентрали има традиция в Австрия. През 1913 г. Виктор Каплан изобретява водна турбина с ниско напрежение, която чрез своите усукващи се перки е подходяща за оползотворяването на големи, много непостоянни водни количества при минимален наклон. Това изобретение от Австрия и неговите усъвършенствания се използват навсякъде по света.

Двигатели и неръждаема конструкционна стомана

Като един от водещите производители на двигатели и генератори фирма ELIN Motoren има над 100-годишен опит в областта на мощната задвижваща техника. Това австрийско предприятие е компетентен партньор за всички предприятия, работещи във веригата за доставка на големи електроцентрали.

Фирма voestalpine Edelstahl GmbH доставя компоненти от стомана за електроцентрали. Предприятието е глобален пазарен лидер в областта на прецизно кованите перки за турбини за производство на енергия.

Когенерация

Когенерационните системи предлагат най-доброто оползотворяване на енергийните носители, използвани при производството на топлинна енергия. Австрия е богата на иновационни и подходящи за експорт продукти в този сегмент.

Хидроенергия

Тази чиста форма на производство на електричество чрез хидроенергия, при която няма вредни емисии, има дългогодишна традиция в Австрия. Когато става дума за проекти за изграждане на електроцентрали, австрийските енергоснабдителни предприятия залагат на устойчивите и ефикасни технологии, експортирайки успешно ноу-хауто си в тази област. Така например при почти една трета от изгражданите водноелектрически централи в Турция участват австрийски фирми.

Пазарни лидери от Австрия

Andritz Hydro е един от водещите предложители на системи за хидравлично производство на електроенергия. Предприятието е доставило и електромеханично оборудване, както и облицовка за тунели и тръбопровод под налягане за една водноелектрическа централа в Коста Рика. Реализирани са успешни проекти и в Южна Корея, Пакистан, Перу и Нигерия.

Фирма Verbund AG е най-големият австрийски електроенергиен концерн в областта на хидроенергията. В дял на хидроенергията от 90% предприятието се нарежда на едно от челните места в Европа в сферата на производството на ток. Наред с австрийския пазар от значение за предприятието са неговият ангажимент в Германия.

Минни машини и съоръжения и оборудване за нефтени полета

В Австрия се намират работещи в целия свят предприятия, предлагащи минни машини и съоръжения, както и лидери на световния пазар, специализирани в областта на нефтената и газовата промишленост. Наред с изключителното качество на продуктите и тяхната надеждност за експортния успех допринася и технологичното ноу-хау на фирмите в тази сфера.

Хайтек специалисти за нефтени полета

Фирма Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) произвежда високо прецизни части от немагнитна стомана за технологията за насочено сондиране. Предприятието е част от Schoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) със седалище в Терниц и разполага със сестрински фирми и магазини в целия свят. Основаните през 1862 г. от Александър Ритер фон Шьолер стоманени заводи Schoeller се превърнаха във високо специализиран лидер на световния пазар за обслужване на нефтената индустрия, с чиито акции се търгува на фондовата борса.

Безшевни стоманени тръби, висококачествени продукти от Австрия

Фирма Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH е важен партньор в нефтената и газовата индустрия. С експортна квота от 96% фирмата доставя безшевни стоманени тръби в над 40 страни в целия свят.

Важен фактор за успеха на фирма voestalpine Tubulars GmbH & Co KG е глобалната близост до клиентите. Към продуктовия асортимент на предприятието принадлежат безшевни стоманени тръби с външен диаметър от 26,7 до 177,8 мм, представляващи съществени компоненти за добиване и транспорт в нефтената и газовата индустрия. Световната дистрибуционна мрежа на щирийското предприятие обхваща клонове в Хюстън, Дубай  и Москва.

Предложители на минни машини и съоръжения

В Австрия има много предприятия, предлагащи минни машини и съоръжения в целия свят. Фирма BBG Baugeräte GmbH произвежда уреди за строителната и каменоломната промишленост, високопещната и стоманодобивната индустрия, както и за подземните минни работи.

Фирма SBM Mineral Processing GmbH е световен специалист за обработка на минерали. Това австрийско предприятие предлага напълно готови до ключ инсталации за обработка на естествени камъни, пясък, чакъл, както и рециклиране.

Технологията на инжекционни машини и инжекционни помпи на фирма MAI International GmbH се използват в тунелното и подземното строителство и минното дело в целия свят.

Щирийската фирма Binder+Co произвежда пресевни машини за приложение във въгледобивната и стоманодобивната индустрия и за руди.

Фосилни енергийни източници, руди и минерали

След продължилата столетия минна дейност от 2006 г. в Австрия вече няма въгледобив. Но австрийските предприятия са лидери в добива на природен газ и нефт, а рудодобивът и добивът на минерали същи са от международно значение. По-долу ще откриете примери за експортната компетентност на австрийските партньори от сферата на енергетиката и за специалисти в сферата на природните ресурси.

Търсене, намиране, добив, съхранение

Фирма OMV Aktiengesellschaft работи в областта на рафинериите, търсенето и проучването на находища и производството. Преработката на суровия нефт за производството на горива, транспортът на продуктите, както и пласмента чрез мрежата от бензиностанции принадлежат към основните дейности на предприятието. Основно географско значение при това имат динамичните европейски пазари.

При търсенето, разработването и добива на нефт и газ фирма OMV е ангажирана в 17 страни. Освен това предприятието се числи към водещите дружества в областта на търговията с газ и логистиката в Централна Европа.

От 1935 г. фирма Rohöl-Aufsuchungs AG RAG се занимава с търсенето и добива на природен газ и нефт. Съхраняването на природен газ е друга сфера на дейност на предприятието, причисляващо се към водещите предложители на резервоари за съхранение на природен газ в Европа. Освен това фирма RAG се занимава с търговия и транспорт на земен газ, както и в проекти в областта на възобновяемата енергия, като например геотермия и биогаз.

Руди и минерали

В открития рудник на фирма VA Erzberg GmbH (in German) в Ерцберг във федерална провинция Щирия досега са добити 260 милиона тона руда, а запасите няма да бъдат изчерпани още дълго. Ежедневно се доставят около 6.000 тона руда на металургичните заводи в Линц и Донавиц.

В завода във Валденщайн на фирма Kärntner Montanindustrie GmbH от над 100 години се добива спекуларит (финолюспест хематит), който се преработва под формата на екологични пигменти за производството на бои за корозионна защита. През последните години спекуларитът все повече се използва за подобряването на качествата на пластмасите. С експортна квота от над 90% предприятието заема лидерска позиция на световния пазар. Продуктът се изнася в над 80 страни по света.

От 1996 г. фирма STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH стопанисва богатото на традиции минно предприятие и минно предприятие в Обердорф. Произведеният там каустичен магнезит се използва за производството на промишлени подови покрития, спирачни накладки и шлифовъчен камък, както и за противопожарна защита.

Фирма MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG в Брайтенау край Грац произвежда и продава редица висококачествени прахове от магнезиев оксид и магнезиев хидроксид и специални натриеви силикати.

Австрия се числи към най-значимите производители на волфрам в света. Тази руда е задължително необходима за модерната хайтек индустрия. Тя се използва за високотемпературни приложения в енергийната и светлинната промишленост, както и в астронавтиката. В Митерзил, Залцбург, се намира най-голямото находище на волфрам в Европа. Фирма Wolfram Bergbau und Hütten AG се е посветила на минното дело и на обогатяването на тази руда.

Енергоразпределение, изпитвателна и измервателна техника

Австрийските предприятия в областта на машиностроенето експортират успешно своите продукти в целия свят. Те произвеждат машини и уреди за енергетиката и доставят модули, инструменти и автоматизация, гарантиращи най-високото качество и продуктивност на клиентите им. Добре образованите специалисти, високото съзнание за качеството на продукцията и обединяването в мрежи с производители от други страни принадлежат към факторите за успеха на този бранш. Австрийските предложители са търсени в целия свят както в сферата на енергоразпределението, така и в тази на изпитвателната и измервателната техника.

Машини и уреди за енергоразпределението

От създаването си през 1925 г. BERTSCH Holding е семейно предприятие и водещ световен предложител на котелна и енергийна техника.

И тиролската фирма Ortner GesmbH (in German) е предприятие с традиции в бранша и компетентен партньор в сферата на сградната техника и технологичното оборудване за отоплителни, климатични и санитарни системи, промишлени системи и техника за опазване на околната среда. Асортиментът обхваща инженерни и монтажни дейности и услуги, включващи консултиране, проектиране, изпълнение и техническо обслужване и поддръжка.

Фирма URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H предоставя на разположение иновационна техника и майсторски умения в енергетиката и принадлежи към водещите предложители на инсталации на биомаса за производството на гореща вода, пара и ток.

Фирма Bilfinger MCE GmbH от Линц доставя съобразени с нуждите на клиентите специфични висококачествени компоненти за електроцентрали. Предприятието Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG е специалист в индивидуалното производство и производството на малки серии газови, водни и парни турбини.

Изпитвателна и измервателна техника

Виенската фирма Grabner Instruments Messtechnik GmbH е водещ световен производител на автоматични измервателни уреди за осигуряване на качеството на нефтените продукти. Иновативните, напълно автоматични и преносими измервателни уреди за горива и мажещи средства могат да бъдат използвани както в лаборатории, така и за бързи измервания на място.

За целите на повишаването на безопасността и намаляването на разходите на клиентите си фирма Phenomatics Virtual Reality Software GmbH със седалище в Линц разработва софтуер за виртуален оглед на рафинерии и симулация на повреди и аварии.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA