Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Pouzdana snabdjevenost energijom je za fukcionisanje privrede i dobrobit naroda jedne države od velikog značaja. Austrijska energoprivreda spremna je da udovolji rastućoj potrebi i potražnji za inovativnim tehnologijama, i to ne samo na austrijskom tržištu, već i za klijente širom svijeta.

sadržaj:

Austrijska gradnja elektrana

Stručnost pri gradnji elektrana u Austriji ima tradiciju. Viktor Kaplan 1913. godine razvio je hidroturbinu na nizak pritisak, koja je na osnovu svojih okretnih, krilastih lopatica bila podobna za iskorištavanje velikih, promjenljivih vodenih masa uz nizak pad vode. Ovaj izum iz Austrije i njegovi dalji razvojni modeli pronašli su svoju primjenu širom svijeta.

Motori i nehrđajući čelik za gradnju

Kao jedan od vodećih proizvođača motora i generatora preduzeće ELIN Motoren raspolaže sa preko 100 godina iskustva u oblasti pogonske tehnike visokog učinka. Ovo preduzeće je stručan partner za sve dobavljače velikih elektrana.

voestalpine Edelstahl GmbH isporučuje čelične komponente za elektrane, a prednjači na tržištu kada su u pitanju precizno kovane lopatice za turbine za proizvodnju energije.

Kombinovanje toplote i snage

Postrojenja za kombinovanje toplote i snage pružaju najbolje uslove za iskorištavanje izvora energije pri termičkoj proizvodnji energije. Austrija i u ovom segmentu raspolaže bogatim spektrom inovativnih proizvođača sa robom za izvoz. 

Hidroenergija

Proizvodnja elektriciteta uz pomoć hidroenergije, kao nezagađujući oblik proizvodnje, bez emisija u Austriji se osvrće na dugu tradiciju. Snabdjevači energijom Austrije polažu na održive i efikasne tehnologije kada su u pitanju projekti elektrana, a uspješno izvoze svoje stručno znanje na tom polju. Tako, recimo, u Turskoj austrijska preduzeća sudjeljuju u trećini svih projekata izgradnje hidroelektrana. 

Tržišni lideri iz Austrije

Andritz Hydro je jedan od najvećih ponuđača opreme za hidroenergetsku proizvodnju elektriciteta. Ovo preduzeće je, između ostalog, snabdjelo hidroelektranu u Kosta Riki elektromehaničkom opremom, oklopima za tunele kao i cjevovodima. Uspešno su okončani i projekti u Južnoj Koreji, Pakistanu, Peruu i Nigeriji.

Verbund AG je najveće elektroprivredno preduzeće Austrije sa težištem na hidroenrgiju. Ovo austrijsko preduzeće u poređenju sa sličnim preduzećima u Evropi po pitanju obnovljive proizvodnje elektriciteta, udjelom primjene hidroenergije od 90 % daleko prednjači pred ostalima. Pored domaćeg tržišta za Verbund je i njegov angažman u Njemačkoj.

Oprema za rudarstvo i naftnu industriju

U Austriji se mogu pronaći internacionalno aktivni snabdjevači za oblast rudarstva kao i specijalizirani lideri tržišta za naftnu i gasnu industriju. Uspjeh u izvozu ovih proizvoda ne zasniva se samo na izuzetnom kvalitetu proizvoda i njihovoj pouzdanosti, već i na tehnološkom stručnom znanju preduzeća iz ovih oblasti.

Eksperti za visoku tehnologiju na naftnim poljima

Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) proizvodi dijelove visoke preciznosti od nemagnetnog čelika za tehnologiju usmjerenog bušenja, a dio je preduzećaSchoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) sa sjedištem u Ternicu (Ternitz) i širom svijeta raspolaže sa setrinskim preduzećima i ispostavama prodaje. Osnovano 1862. godine od strane Aleksandra Ritera von Šelera (Alexander Ritter von Schoeller), čeličane Schoeller Stahlwerke razvile su se u visoko specijaliziranog svjetskog lidera za servisnu industriju nafte, koja je notirana na berzi.

Bezšavne cijevi, kvalitetni proizvod iz Austrije

Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH važan je partner za naftnu i gasnu industriju . Sa kvotom izvoza od 96% preko 40 zemalja primaju isporuke bezšavnih cijevi od nehrđajućeg čelika.

Za voestalpine Tubulars GmbH & Co KG globalna blizina klijentima jeste važan faktor uspeha. U proizvodni asortiman preduzeća spadaju bešavne čelične cevi sa spoljnim presekom od 26,7 do 177,8 mm, koje su merodavne komponente za isporuku i transport pri naftnoj i gasnoj industriji. Prodajna mreža ovog preduzeća iz austrijske pokrajine Štajerske širom sveta obuhvata podružnice u Hjustonu, Dubaju i Moskvi.

Dobavljači opreme za rudnike

U Austriji posluju više internacionalno aktivnih snabdevača opremom za rudarstvo. Preduzeće BBG Baugeräte GmbH proizvodi uređaje za građevinarstvo i kamenolome kao i za podzemno rudarstvo.
SBM Mineral Processing GmbH je na svjetskom tržištu aktivan ekspert za preradu minerala. Ovo austrijsko preduzeće nudi postrojenja za preradu po principu "ključ u ruke" za oblasti prirodnog kamena, pijeska, šljunka odnosno reciklažu.

Tehnologija za injekcionim mašinama i pumpama preduzeća MAI International GmbH primenjuju se u izgradnji tunela, niskogradnji i rudarstvu u čitavom svijetu.

Štajersko preduzeće Binder+Co proizvodi mašine za prosejavanje za primenu u industriji uglja i čelika.

Fosilna goriva, rude i minerali

Posle stoljetnog vađenja ruda u Austriji je od 2006. godine ukinuta proizvodnja uglja. Međutim, na polju zemnog gasa i nafte austrijska preduzeća i dalje prednjače, a takođe je i austrijsko vađenje ruda i minerala od internacionalnog značaja. U nastavku ćete pronaći primjere za izvoznu kompetentnost austrijskih partnera u energoprivredi i eksperata za prirodne resurse.

OMV Aktiengesellschaft je aktivno u oblasti rafinerija, istraživanja i proizvodnje. Prerade sirove nafte u goriva, njihov transport kao i njihova prodaja preko mreže benzinskih pumpi spadaju u primarnu djelatnost preduzeća. Geografsko težište pri tome su dinamična tržišta Evrope. Prilikom istraživanja, razvoja i eksploatacije nafte i gasa OMV je angažovana u 17 zemalja. Pored toga ona spada u vodeća preduzeća za trgovinu i logistiku gasom u centralnoj Evropi.

Od 1935. godine Rohöl-Aufsuchungs AG RAG bavi se istraživanjem i eksploatacijom nafte i zemnog gasa. Skladištenje zemnog gasa je još jedna oblast rada preduzeća, koje spada u vodeće ponuđače skladištenja gasa u Evropi. Sem toga RAG je aktivan u oblasti trgovine i transporta zemnog gasa, kao i u projektima obnovljivih izvora energije, kao što su npr. Geotermalni izvori i Biogas.

rude i minerali

Na površinskim kopovima štajerskog preduzeća VA Erzberg GmbH (in German) do sada je izvađeno 260 miliona tona rude, i zalihe još dugo nisu iscrpljene. Dnevno se isporučuje oko 6.000 tona rude topionicama Linz i Donawitz.

U pogonu Waldenstein preduzeća Kärntner Montanindustrie GmbH se već preko 100 godina iskopava hematit i prerađuje u ekološke pigmente za proizvodnju antikorozivnih boja. Zadnjih godina se hematit upotrebljava radi poboljšanja osobina plastičnih masa. Sa učešćem izvoza od 90% preduzeće zauzima vodeću ulogu na svjetskom tržištu. Proizvod se izvozi u preko 80 zemalja svijeta.

Od 1996. godine preduzeće STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH upravlja tradicijom bogatim rudnicima i topionicama u Oberdorfu. Tamo proizvedeni kaustični magnezit se koristi za proizvodnju industrijskih podova, kočionih obloga i brusnog kamena, a koriste se za zaštitu od požara.

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG u Breitenau kod Graca proizvodi i prodaje niz visoko kvalitetnih magneziumoksidnih i magneziumhidroksidnih praškova i specijalne natriumove silikate.

Austrija spada među najznačajnije proizvođače Volframove rude na svetu. Ova ruda je za modernu visoko tehnološku industriju neizostavna. Koristi se za visokotemperaturne primene kod energetske i svetlosne tehnike, kao i u svemirskoj industriji. U Mittersill-u, Salzburg nalaze se najveće zalihe Volframa u EvropiWolfram Bergbau und Hütten AG posvećena je iskopavanju i preradi ove rude.

Distribucija energije, kontrolna i mjerna tehnika

Austrijska preduzeća iz oblasti mašinogradnje izvoze uspešno širom sveta. Oni proizvode mašine i uređaje za energetiku i isporučuju module, alate i automatizaciju, koji njihovim kupcima garantuju najviši kvalitet i produktivnost. Dobro obrazovan kadar, visoka svest o kvalitetu i povezanost sa proizvođačima u drugim zemljama spadaju među faktore uspeha u ovoj grani. Kako u oblasti distribucije energije, kao i u ispitnoj i mernoj tehnici su austrijski proizvođači izuzetno traženi.

Mašine i uređaji za distribuciju energije

BERTSCH Holding je od svog osnivanja 1925 porodično preduzeće i vodeće širom svijeta iz oblasti kotlogradnje i tehnike za energetiku.

I preduzeće iz Tirola Ortner GesmbH (in German) je tradicionalno preduzeće u ovoj grani i kompetentan partner kod tehnike za zgrade i postrojenja za grijanje, klimatizaciju, sanitarije, industrijska postrojenja i tehologiju za zaštitu okoliša. Ponudu obuhvata inženjering, montažu, kao i savjetodavne usluge od planiranja do izvođenja radova pa sve do održavanja.

URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H stavlja inovativnu tehniku i zanatsko umjeće u oblasti energetike na raspolaganje i spada među vodeće ponuđače toplana na biomasu za proizvodnju vrele vode, pare i struje.

Bilfinger MCE GmbH iz Linca isporučuje komponente za elektrane koje su izrađene prema želji kupca i visokog su kvaliteta. Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG je specijalizovana za pojedinačne komade kao i male serije kod gasnih, vodenih i parnih turbina.

mjerna i kontrolna tehnika

Bečko preduzeće Grabner Instruments Messtechnik GmbH je jedan od vodećih svjetskih proizvođača automatizovanih mjernih uređaja za obezbjeđivanje kvaliteta kod naftnih derivata. Inovativni, potpuno automatizovani i prenosni mjerni uređaji za mjerenje goriva i maziva mogu da se koriste kako u laboratorijama tako i za brza mjerenja na licu mesta.

Sa ciljem povećanja bezbednosti i smanjenja troškova njihovih korisnika preduzeće iz Phenomatics Virtual Reality Software GmbH razvila je softver za virtuelni obilazak rafinerija i za simulaciju grešaka i incidenata.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA