Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Pro dobré fungování ekonomiky a pro vysokou životní úroveň obyvatel státu mají velký význam bezpečné dodávky energie. Energetika v Rakousku je výborně připravená na rostoucí spotřebu a na poptávku po inovativních technologiích. Tato připravenost se netýká pouze trhu v Rakousku, ale mohou z ní mít užitek i zákazníci na celém světě.

Obsah

Realizace elektráren „Made in Austria“

Realizace elektráren má v Rakousku dlouhou tradici. Rakouský rodák a český vysokoškolský pedagog Viktor Kaplan vynalezl v roce 1913 turbínu pro nízkotlaká vodní díla, která je díky otočným lopatkám, umístěným na oběžném kolu svým tvarem připomínajícím lodní šroub, vhodná pro využití velkých objemů vody, které značně kolísají, a to i při nízkém průtoku. Tento vynález a jeho následné další úpravy se uplatňuje na celém světě.

Motory a ušlechtilá konstrukční ocel

Společnost ELIN Motoren je předním výrobcem motorů a generátorů a disponuje více než 100letou zkušeností v oblasti pohonů s vysokým výkonem. Tato rakouská firma je kompetentním partnerem pro jakoukoli společnost v rámci dodavatelského řetězce pro velkoelektrárny.

Společnost voestalpine Edelstahl GmbH dodává ocelové komponenty pro elektrárny. Společnost je globálním lídrem na trhu v oblasti přesně vykovaných lopatek turbín na výrobu elektrické energie.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Zařízení umožňující kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie zajišťují nejefektivnější využití energetických zdrojů při výrobě elektrické energie za použití tepelné energie. Rakousko může i v tomto odvětví nabídnout mnoho inovativních výrobců, kteří své produkty vyvážejí do zahraničí.

Vodní energie

Čistá a bezemisní výroba elektřiny z vodní energie má v Rakousku dlouholetou tradici. Rakouské elektrárny a dodavatelé energie využívají ve svých energetických projektech udržitelné a účinné technologie a s úspěchem toto know how nabízejí i za hranicemi Rakouska. Například v Turecku se rakouské společnosti podílejí na téměř jedné třetině všech vodních elektráren, které se v současné době nacházejí ve výstavbě.

Přední rakouské firmy v daném segmentu

Společnosti Andritz Hydro patří v Rakousku první místo na trhu a stejně i ve světě je jedním z nejvýznamnějších subjektů, pokud jde o výrobu elektřiny z vodní energie. Společnost mimo jiné dodala elektromechanické vybavení, vnitřní opláštění tunelu a tlakové potrubí u jedné vodní elektrárny v Costa Rice. Další projekty byly úspěšně realizovány v Jižní Koreji, Pákistánu, Peru a v Nigérii.

Společnost Verbund AG je největší energetický koncern v Rakousku a zaměřuje se na vodní elektrárny. Díky podílu energie získávané z vody, který představuje 90 %, patří tato společnost v oblasti elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů mezi přední subjekty v Evropě. Kromě rakouského trhu je také významně zastoupena v Německu.

Zařízení pro důlní těžbu a ropná pole

V Rakousku se setkáme jak s globálně působícími dodavateli technického zázemí pro těžební průmysl, tak se specializovanými firmami, které dodávají zařízení pro ropný a plynárenský průmysl a které představují světovou špičku ve svém oboru. Za úspěchem v exportu těchto firem stojí kromě výjimečné kvality výrobků a jejich spolehlivosti i technologické know how v daném sektoru.

Firmy specializující se na dodávku nejmodernějších technologií pro ropná pole

Společnost Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) vyrábí precizně zpracované díly z nemagnetické oceli pro technologii směrového vrtání. Firma je součástí společnosti Schoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) se sídlem ve městě Ternitz a má sesterské společnosti a prodejní zastoupení na celém světě. Ocelárny Schoeller Stahlwerke založil v roce 1862 Alexander rytíř von Schoeller a od té doby se z nich stal vysoce specializovaný světový lídr v sektoru oilfield services; firma je kotovaná na burze.

Bezešvé ocelové trubky, kvalitní produkty z Rakouska

Společnost Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH je významným partnerem v ropném a plynárenském průmyslu. Míra vývozu u této společnosti dosahuje 96 % a její bezešvé trubky z ušlechtilé oceli se dodávají do více než 40 zemí světa.

Pro společnost voestalpine Tubulars GmbH & Co KG je blízkost k zákazníkům v celosvětovém měřítku důležitým faktorem jejího úspěchu. Produktové portfolio společnosti zahrnuje bezešvé ocelové trubky s vnějším průměrem 26,7 až 177,8 mm, které jsou základními komponenty pro těžbu a dopravu v ropném a plynárenském průmyslu. K celosvětové distribuční síti této společnosti ze Štýrska patří pobočky v Houstonu, Dubaji a na Moskvě.

Firmy dodávající důlní zařízení

V Rakousku se setkáváme s několika dodavateli důlních zařízení s celosvětovou působností. Společnost BBG Baugeräte GmbH vyrábí zařízení pro stavebnictví a lomy, odvětví budování vysokých pecí a oceláren a pro hlubinnou těžbu.

Společnost SBM Mineral Processing GmbH se specializuje na zpracování nerostných surovin, s celosvětovou působností. Tato rakouská firma nabízí realizaci závodů na klíč v oblasti zpracování přírodního kamene, písku, štěrku nebo recyklace.

Technologie vstřikovacích strojů a vstřikovací čerpadla společnosti MAI International GmbH se používají na celém světě při stavbě tunelů, hlubinné a důlní těžbě.

Společnost Binder+Co ze Štýrska vyrábí prosévací stroje pro použití při těžbě uhlí a v ocelářském průmyslu a pro zpracování rud.

Fosilní paliva, rudy a nerosty

Po staletích důlní činnosti se v Rakousku od roku 2006 již další uhlí netěží. V oblasti těžby zemního plynu a ropy však rakouské společnosti zaujímají přední místa a také význam rakouských společností zabývajících se dobýváním rudy a nerostů dosahuje mezinárodních rozměrů. Níže jsou uvedeny příklady oblastí, v nichž působí rakouské vývozní firmy energetického průmyslu a firmy specializující se na dobývání přírodních zdrojů.

Průzkum, detekce, těžba a skladování

Akciová společnost OMV Aktiengesellschaft působí mimo jiné v oblasti rafinace, průzkumu a těžby. K hlavním činnostem této společnosti patří zpracování surové ropy na paliva, přeprava produktů a distribuce v síti čerpacích stanic. Ze zeměpisného hlediska se zaměřuje na nejdynamičtější trhy v Evropě. Společnost OMV při průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu působí v 17 zemích. Kromě toho je podnik jednou z předních společností zabývajících se obchodem a logistikou v oblasti zemního plynu ve střední Evropě.

Společnost Rohöl-Aufsuchungs AG RAG se od roku 1935 zabývá průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu. Skladování zemního plynu je další oblastí, v níž podniká tato společnost, která je jedním z předních poskytovatelů skladovacích kapacit v Evropě. Kromě toho vyvíjí společnost RAG svou činnost v obchodu se zemním plynem a jeho dopravě a také v projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je např. geotermální energie a bioplyn.

Rudy a minerály

V povrchovém dolu u štýrské hory Erzberg, kde těží firma VA Erzberg GmbH (německy) , bylo dosud vytěženo 260 milionů tun rudy, přičemž zásoby zde ani zdaleka nejsou vyčerpány. Každý den odtud putuje přibližně 6.000 tun rudy do hutí ve městech Linec a Donawitz.

V závodě Waldenstein společnosti Kärntner Montanindustrie GmbH se již více než 100 let těží železitá slída (jemně šupinovitý hematit) a zpracovává se na ekologické pigmenty pro výrobu antikorozních barev. V posledních letech se železitá slída stále více používá ke zlepšování vlastností plastů. Vývoz se na obratu společnosti podílí z 90 % a společnost tak zaujímá vedoucí postavení na celosvětovém trhu. Produkt se vyváží do více než 80 zemí světa.

Od roku 1996 provozuje společnost STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH důlní a hutní provoz s rozsáhlou tradicí v obci Oberdorf. Magnesie, jež se zde produkuje a kausticky vypaluje, se používá při výrobě průmyslových podlah, brzdných obložení a brusného kamene, stejně jako pro oblast požární ochrany.

Společnost MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG v Breitenau nedaleko Štýrského Hradce (Graz) vyrábí a prodává celou řadu vysoce kvalitních typů prášku oxidu hořečnatého a hydroxidu hořečnatého a speciální křemičitany sodné.

Rakousko patří mezi nejvýznamnější výrobce wolframových rud na světě. Tato ruda je nepostradatelná pro moderní průmysl nejnovějších technologií. Používá se v oblastech s působením vysokých teplot v energetice a světelné technice, stejně jako ve vesmírných aplikacích. Největší evropské zásoby wolframu se nacházejí v obci Mittersill v Solnohradsku (Salzburg). Akciová společnost Wolfram Bergbau und Hütten AG se zabývá těžbou a zpracováním této rudy.

Distribuce elektrické energie, zkušební a měřicí technika

Rakouské strojírenské firmy úspěšně vyvážejí do celého světa. Vyrábějí stroje a zařízení pro odvětví energetiky a dodávají moduly, nástroje a automatizaci, které jsou pro jejich zákazníky zárukou nejvyšší kvality a produktivity. Mezi faktory, které mají přímý vliv na úspěch v tomto odvětví, patří dobře vyškolení zaměstnanci, pokročilé povědomí o kvalitě a propojení s výrobci v jiných zemích. Po produktech rakouských firem jak v oblasti distribuce elektrické energie, tak v oblasti zkušební a měřicí techniky je poptávka na celém světě.

Stroje a zařízení pro oblast distribuce elektrické energie

Rodinný podnik BERTSCH Holding byl založen v roce 1925 a od té doby se stal předním poskytovatelem technologií pro kotle a energetické aplikace.

I tyrolská společnostOrtner GesmbH (německy) je podnik s dlouhou tradicí v daném odvětví. Je to schopný dodavatel řešení v oblasti technologického vybavení budov a provozů, pokud jde o vytápění, klimatizaci a sanitu, dále v oblasti průmyslových objektů a ekologických technologií. Nabídka zahrnuje inženýrské, montážní a další související služby, od poradenství, přes plánování a realizaci, až po údržbu.

Společnost URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H poskytuje inovativní technologie a řemeslnou zručnost v oblasti energetických technologií a je jedním z předních dodavatelů tepláren na biomasu k produkci teplé vody, páry a elektřiny.

Firma Bilfinger MCE GmbH z Lince dodává vysoce kvalitní komponenty pro elektrárny, podle přání zákazníka. Společnost Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG se specializuje jak na individuální realizace, tak na realizace v malých sériích v oblasti plynových, vodních a parních turbín.

Zkušební a měřicí technika

Vídeňská společnost Grabner Instruments Messtechnik GmbH je předním světovým výrobcem automatických měřicích přístrojů k zajištění kvality ropných produktů. Inovativní, plně automatické a přenosné měřicí přístroje na paliva a maziva lze použít jak v laboratořích, tak pro rychlá měření v provozech.

Linecká společnost Phenomatics Virtual Reality Software GmbH si klade za cíl zvýšit bezpečnost a snižovat náklady svých klientů a za tímto účelem vyvíjí software pro virtuální inspekce rafinérií a k simulaci chyb a nehod.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA