Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Turvallinen energiansaanti on talouden toimintakyvyn ja väestön hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävää. Itävallan energiateollisuus on hyvin varustautunut kasvavaan tarpeeseen ja innovatiivisten teknologioiden kysyntään. Eikä pelkästään itävallan omalle markkina-alueelle vaan myös kansainvälisille asiakkaille.

Sisältö

Voimalaitosrakentamista Itävallasta

Itävallalla on asiantuntemusta voimalaitosrakentamisesta. Viktor Kaplan suunnitteli vuonna 1913 alipainevesiturbiinin, joka pyörivien, siipimäisten juoksupyörälapojensa ansiosta soveltuu matalalaskuisille voimakkaille vahvasti liikkuville vesimäärille. Tämä Itävaltalainen keksintö ja sen kehittyneemmät versiot ovat maailmanlaajuisesti käytössä.

Moottoreita ja terästä

Yhtenä johtavana moottoreiden ja generaattoreiden valmistajana ELIN Motoren omaa yli 100 vuotta kokemusta suorituskykyisestä käyttövoimatekniikasta. Tämä itävaltalainen yritys on ammattitaitoinen yhteistyökumppani kaikille suurvoimala projekteihin osallistuville yrityksille.

voestalpine Edelstahl GmbH toimittaa teräskomponentteja voimalaitoksille. Yritys on globaali markkinajohtaja energiantuotantoon tarkkuustyönä taotuissa turbiinin lavoissa.

Teho-lämpö-kytkentä

Teho-lämpö-kytkentä laitteistot tarjovat lämpöenergian tuotossa parhaan tuoton suhteessa käytettyyn energiaan. Itävallalla on tässä tuoteryhmässä useita innovatiivisia ja vientikelpoisia tuottajia.

Vesivoima

Puhtaalla ja päästöttömällä vesivoimalla tuotettavalla energialla on Itävallassa pitkät perinteet. Itävaltalaiset energiantuottajat panostavat kestävään kehitykseen ja tehokkaisiin teknologioihin kun on kyse vesivoimalaprojekteista ja he myös vievät tätä tietotaitoa menestyksekkäästi. Esimerkiksi Turkissa lähes joka kolmanteen rakennettavaan vesivoimalan osallistuu itävaltalaisia yrityksiä.

Markkinajohtajia Itävallasta

Andritz Hydro on eräs maailmaan suurimmista toimittajista hydraulisen sähköntuotannon alalla. Yritys toimittaa mm. elektromekaanisia laitteistoja sekä tunnelipanssarointia ja paineputkijohtoja vesivoimalaitokselle Costa Ricaan. Menestyksekkäitä projekteja on toteutettu myös Etelä-Koreassa, Pakistanissa, Perussa ja Nigeriassa.

Verbund AG on Itävallan suurin sähkökonserni jonka toiminnan painopiste on vesivoimassa. Yritys on uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijä sillä vesivoiman osuus koko energiantuotannosta on 90 %. Yritys toimii Itävallan lisaksi Saksassa.

Kaivosteollisuuden ja öljykenttien laitteistot

Itävallasta löytyvät niin maailmanlaajuisesti toimivat valmistajat kaivosteollisuuden välineille kuin myös öljy- ja kaasuteollisuuteen erikoistuneet maailmanmarkkinajohtajat. Erinomaisten luotettavien laatutuotteiden lisäksi yritysten teknologia tietotaito takaa menestyksen vientimarkkinoilla.

Öljykenttien korkean teknologian asiantuntijat

Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) toimittaa tarkkuustyönä valmistettuja osia ei-magneettisesta teräksestä tarkkuusporausteknologiaa. Yritys kuluuSchoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) yritysryhmään, jonka päätoimipaikka on Ternitzissä ja jolla on sisaryrityksiä ja myyntitoimipaikkoja maailmanlaajuisesti. Alexander Ritter von Schoellerin vuonna 1862 perustamasta Scholler Stahlwerke yrityksestä on muodostunut korkeasti erikoistunut pörssinoteerattu maailmanmarkkinajohtaja Oilfield Service teollisuudelle.

Saumattomat teräsputket, laatutuotteita Itävallasta

Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH on öljy- ja kaasuteollisuuden tärkeä kumppani. Yrityksen saumattomia teräsputkia viedään maailmanlaajuisesti yli 40 maahan, yrityksen viennin osuus on 96 %.

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG yritykselle globaali yhteys asiakkaisiin on tärkeä menestystekijä. Yrityksen tuoteryhmä sisältää halkaisijaltaan 26,7 - 177,8 mm olevat saumattomat teräsputket, jotka ovat öljy- ja kaasuteollisuuden oleellisia kuljetus- ja siirtokomponentteja. Voestalpine Tubularsin maailmanlaajuinen myyntiverkosto sisältää sivuliikkeet Houstonissa, Dubaissa ja Moskovassa.

Kaivosteollisuuden varustajat

Itävallassa on useita kansainvälisesti toimivia kaivosteollisuuden varustajia. BBG Baugeräte GmbH valmistaa laitteita rakennus- ja louhosteollisuudelle, masuuni- ja terästeollisuudelle sekä maanalaiselle kaivosteollisuudelle.

SBM Mineral Processing GmbH on maailmanlaajuisesti toimiva mineraalien käsittelyn asiantuntija. Tämä itävaltalainen yritys tarjoaa avaimet käteen käsittelylaitoksia luonnonkivelle, hiekalle, soralle tai kierrätykseen.

MAI International GmbH :n ruiskukone-teknologia ja ruiskupumput ovat maailmanlaajuisesti tunnelirakentamisen, talonrakentamisen ja kaivosteollisuuden käytössä.
Binder+Co valmistaa seulakoneita hiili- ja terästeollisuudelle ja malmiteollisuudelle.

Fossiilit energialähteet, malmit ja mineraalit

Itävallassa vuosisatoja kestäneessä kaivosteollisuudessa ei vuoden 2006 jälkeen ole hiilentuotantoa. Maakaasun ja maaöljyn tuotannossa itävaltalaiset yritykset ovat kuitenkin johtavassa asemassa ja itävaltalainen malmin ja mineraalien louhinta on kansainvälisesti merkittävää. Alla löydätte esimerkkejä itävaltalaisten yritysten vientiasiantuntemuksesta energiatalouden ja luonnonvarojen aloilta.

Etsiä, löytää, louhia, varastoida

OMV Aktiengesellschaft toimii mm. jalostuksen, tutkimisen ja tuotannon aloilla. Raakaöljyn jalostus polttoaineiksi, tuotteiden kuljetus sekä jakelu huoltamoketjujen kautta ovat yrityksen ydintoimialaa. Maantieteellisesti toiminnan painopisteeksi ovat muodostuneet Euroopan dynaamiset markkinat. OMV toimii 17 maassa aktiivisesti etsien, kehittäen ja kuljettaen öljyä ja kaasua. Tämän lisäksi yritys lukeutuu erääksi johtavaksi kaasunmyynti- ja jakeluyritykseksi Keski-Euroopassa.

Vuodesta 1935 lähtien Rohöl-Aufsuchungs AG RAG toiminta käsittää maaöljyn und maakaasun etsinnän sekä kuljetuksen. Maakaasun varastointi on myös eräs yrityksen toimialoista ja yritys lukeutuukin erääksi Euroopan johtavaksi maakaasun varastoijaksi. RAG toimii edellisten lisäksi myös maakaasun myyjänä ja kuljettajana sekä uusiutuvan energian projekteissa kuten esim. maalämpö ja biokaasu.

Malmit ja mineraalit

VA Erzberg GmbH (in German) avolouhosalueella steirische Erzbergillä on tähän mennessä louhittu 260 miljoonaa tonnia malmia ja varannot eivät vielä pitkään aikaan ehdy. Päivittäin noin 6.000 tonnia malmia toimitetaan Linzin ja Donawitzin rautatehtaille.

Kärntner Montanindustrie GmbH :n Waldensteinin louhoksella työstetään jo yli 100 vuoden ajan rautahilettä (pienihiekkaista hematiittia) ympäristöystävällisiksi väriaineiksi käytettäväksi korroosionsuoja-aineissa. Viime vuosina rautahilettä on mitä enenemässä määrin käytetty muovin ominaisuuksien parantamiseksi. Yrityksellä on yli 90 % viennin osuuden ansiosta johtava markkina-asema. Rautahilettä viedään maailmanlaajuisesti yli 80 maahan.

Vuodesta 1996 lähtien STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH omistaa perinteikkään Oberdorfin kaivosyhtiön. Sieltä syövyttämällä poltettua magnesiaa käytetään teollisuusyritysten lattiapäällysteissä, jarrupaloissa, hiomakivissä ja paloturvallisuudessa.

Breitenbaussa Grazin lähistöllä oleva MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG valmistaa ja markkinoi useita korkealaatuisia magnesiumoksidi- ja magnesiumhydroksidi pulvereita ja erityisiä natriumsilikaatteja.

Itävalta lukeutuu wolfram-malmin merkittävimpiin tuottajiin. Tämä malmi on modernille korkeanteknologian teollisuudelle välttämätöntä. Sitä käytetään korkeissa lämpötiloissa energia- ja valotekniikan aloilla sekä avaruusteknologiassa.
Salzburgin Mitterillissä on Euroopan suurin wolfram esiintymä. Wolfram Bergbau und Hütten AG toimii kaivosteollisuuden alalla ja työstää tätä malmia.

Energianjakelu, tarkastus- ja mittaustekniikka

Itävaltalaisten koneenrakennusalan yritysten valmistamia tuotteita viedään menestyksekkäästi maailmanlaajuisille markkinoille. Yritykset valmistavat energiateollisuuden koneita ja laitteita sekä toimittavat moduuleja, työkaluja ja automatisointia, jotka takaavat heidän asiakkailleen korkeimman laadun ja tuottavuuden. Alan menestystekijöitä ovat hyvin koulutetut ammattilaiset, korkea laatutietoisuus ja hyvä verkostoituminen muiden maiden valmistajien kanssa. Niin Energianjakelussa kuin myös tarkastus- ja mittaustekniikassa ovat itävaltalaisten toimittajien tuotteet hyvin haluttuja.

Koneet ja laitteet energianjakeluun

BERTSCH Holding perheyritys on perustamisestaan vuonna 1925 lähtien maailmanlaajuisesti johtava kattila- ja energiatekniikan toimittaja.

Myös Tirolilainen Ortner GesmbH (in German) on alan perinteikäs yritys ja mmattitaitoinen yhteistyökumppani rakennus- ja laitteistotekniikassa lämpö-ilmastointi-vesi, teollisuuslaitteistojen ja ympäristötekniikaan alalla. Yrityksen tarjooma sisältää insinööri- ja asennuspalvelut kattaen konsultoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja huollon.

URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H valmistaa innovatiivista tekniikka energiatekniikan alalla ja lukeutuu johtaviin biomassalla tuotetun lämpimän veden, höyryn ja sähkön toimittajiin.

Bilfinger MCE GmbH Linzistä toimittaa asiakkaille räätälöityjä korkealaatuisia voimalaitos komponentteja. Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG on kaasu-, vesi- ja höyryturbiinien yksittäisvalmisteisten ja piensarjojen asiantuntija.

Tarkastus- ja mittatekniikka

Wieniläinen Grabner Instruments Messtechnik GmbH on eräs maailman johtavista maakaasun laadunvarmistukseen käytettävien automatisoitujen mittauslaitteistojen valmistaja. Innovatiiviset täysautomaattiset ja kannettavat poltto- ja voiteluaineiden-mittauslaitteet soveltuvat käytettäväksi niin laboratorioissa kuin myös nopeasti paikan päällä suoritettavaan mittaukseen.

Tavoitteenaan asiakkaiden turvallisuuden parantaminen ja kustannusten lasku kehitti Linziläinen Phenomatics Virtual Reality Software GmbH kehitti asiakkaidensa turvallisuuden parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi ohjelmiston jalostamon virtuaaliselle vierailulle sekä simulaation virheiden ja onnettomuuksien varalle.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA