Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Bezpečné zásobovanie energiou má veľký význam pre funkčnosť hospodárstva a blahobyt obyvateľstva krajiny. Rakúska energetika je výborne pripravená na narastajúce potreby a dopyt po inovatívnych technológiách. Pritom nehovoríme len o rakúskom trhu ale o zákazníkoch na celom svete.

Obsah:

Výstavba elektrární z Rakúska

Kompetentnosť v oblasti výstavby elektrární má v Rakúsku tradíciu. Viktor Kaplan vynašiel v roku 1913 nízkotlakovú turbínu, ktorá je vďaka otočným, vrtuľovým lopatkám vhodná na využitie pri veľkých a výrazne nestálych množstvách vody s nízkym spádom. Tento rakúsky vynález a jeho zdokonalení nasledovníci sú využívaní na celom svete.

Motory a ušľachtilá stavebná oceľ

Ako jeden z vedúcich výrobcov motorov a generátorov disponuje ELIN Motoren s viac ako 100 ročnými skúsenosťami z oblasti výkonnej techniky pohonov. Tento rakúsky podnik je kompetentným partnerom pre všetky firmy patriace do dodávateľského reťazca pri výstavbe veľkých elektrární.

Firma voestalpine Edelstahl GmbH dodáva oceľové komponenty pre elektrárne. Vo výrobe precízne kovaných lopatiek turbín na výrobu energie, je firma globálnym lídrom na trhu.

Kogenerácia energie

Zariadenia s kogeneráciou energie ponúkajú najlepšie využitie použitých energetických nosičov pri tepelnej výrobe energie. Rakúsko disponuje aj v tomto segmente mnohými inovatívnymi a na export spôsobilými výrobcami.

Vodná energia

Čistá a ekologická forma výroby elektrickej energie prostredníctvom využitia vody má v Rakúsku dlhú tradíciu. Rakúsky výrobcovia energie vsádzajú v prípade projektov výstavby elektrární na udržateľné a efektívne technológie a úspešne exportujú tento know-how. Preto sa napríklad v Turecku podieľajú rakúske firmy na skoro jednej tretine všetkých vo výstavbe sa nachádzajúcich vodných elektrární.

High-tech špecialisti pre ropné polia

Andritz Hydro je jedným z celosvetovo najväčších dodávateľov hydraulickej výroby elektrickej energie. Firma dodávala okrem mnohých iných, elektromechanické vybavenie ako aj výmurovku tunela a tlakové vedenie pre vodnú elektráreň na Kostarike. Úspešné projekty sa realizovali aj v Južnej Kórei, Pakistane, Peru a Nigérii.

Die Verbund AG je najväčším rakúskym elektroenergetickým koncernom so zameraním na vodnú energiu. S 90% podielom vodnej energie, je firma v európskom porovnaní v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov jednoznačným lídrom. Okrem rakúskeho trhu sa firma sústreďuje Nemecko.

Banský priemysel a vybavenie ropných polí

V Rakúsku majú svoje sídlo celosvetovo pôsobiace firmy špecializujúce sa na oblasť vybavenia v banskom priemysle ako aj špecializovaní lídri na celosvetovom trhu v oblastiach ropného a plynárenského priemyslu. Okrem výnimočnej kvality výrobkov a ich spoľahlivosti stojí za úspechom pri exporte v tejto oblasti aj technologické know-how firiem.

Banský priemysel a vybavenie ropných polí

Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) vyrába vysoko precízne diely z nemagnetickej ocele pre technológiu smerových vrtov. Firma je súčasťou Schoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) so sídlom v meste Ternitz a disponuje sesterskými firmami a predajnými miestami na celom svete. Oceliareň Schoeller Stahlwerke založená v roku 1862 Alexandrom Ritterom von Schoellerom sa rozvinula na vysoko špecializovaného, na burze kótovaného celosvetového lídra pre Oilfield Service priemysel.

Bezšvové oceľové rúry, kvalitné výrobky z Rakúska

Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH je dôležitým partnerom pre ropný a plynárenský priemysel. S 96% exportným podielom dodáva firma do viac ako 40 krajín na celom svete bezšvové rúry z ušľachtilej ocele.

Globálna blízkosť zákazníka je pre firmu voestalpine Tubulars GmbH & Co KG dôležitým faktorom úspechu. K palete výrobkov firmy patria bezšvové oceľové rúry s vonkajším priemerom 26,7 až 177,8 mm, ktoré sú významnými komponentmi pri ťažbe a preprave v ropnom a plynárenskom priemysle. Celosvetová predajná sieť štajerskej firmy zahŕňa pobočky v Houstone, Dubaji a Moskve.

Výrobcovia vybavenia pre banský priemysel

V Rakúsku pôsobí viacero na celom svete činných výrobcov vybavenia pre banský priemysel. BBG Baugeräte GmbH vyrába stroje pre stavebný priemysel a kameňolomy, priemysel s vysokými pecami a výrobu ocele ako aj podpovrchovú ťažbu.

SBM Mineral Processing GmbH je celosvetovo pôsobiaci špecialista na úpravu nerastov. Táto rakúska firma ponúka zariadenia na úpravu nerastov na kľúč, v oblasti prírodných kameňov, piesku, štrku príp. recyklácie.
Strojová technológia injektáže a injektážne čerpadlá firmy MAI International GmbH sú využívané na celom svete pri výstavbe tunelov, hlbinnej ťažbe a banskom priemysle.

Štajerská firma Binder+Co vyrába triedičky s využitím pri ťažbe uhlia, oceliarskom priemysle a pri ťažbe rúd.

Fosílne energetické nosiče, rudy a nerasty

Po niekoľko storočnej banskej činnosti sa v Rakúsku od roku 2006 už neťaží žiadne uhlie. Pri ťažbe zemného plynu a ropy sú však rakúske firmy lídrami a aj rakúska ťažba v oblasti rúd a nerastov má medzinárodný význam. Ďalej nájdete príklady kompetentnosti rakúskych partnerov pri exporte v oblasti energetiky a špecialistov na nerastné suroviny.

Hľadať, nájsť, ťažiť, uložiť do zásoby

OMV Aktiengesellschaft je okrem iného činná v oblastiach rafinérii, objavovania nálezísk a výroby. Hlavnými obchodnými oblasťami tejto firmy sú spracovanie ropy na pohonné hmoty, preprava produktov ako aj ich predaj prostredníctvom siete čerpacích staníc. Geografickým ťažiskom sú pritom dynamické trhy Európy. V oblasti hľadania, vývoja a ťažby ropy a plynu sa OMV angažuje v 17 krajinách. Okrem toho patrí firma v strednej Európe k lídrom medzi spoločnosťami obchodujúcimi s plynom a zaoberajúcim sa logistikou.

Od roku 1935 sa zaoberá firma Rohöl-Aufsuchungs AG RAG hľadaním a ťažbou ropy a zemného plynu. Ukladanie zemného plynu do zásobníkov je ďalšou obchodnou oblasťou firmy, ktorá patrí k lídrom v oblasti poskytovania kapacít zásobníkov v Európe. Okrem toho je firma RAG činná v obchodovaní so zemným plynom a preprave, ako aj v projektoch z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako napr. geotermálna energia a bioplyn.

Rudy a nerasty

Pri povrchovej ťažbe v štajerskej rudnej bani firmy VA Erzberg GmbH (nemecky) bolo doposiaľ vyťažených 260 mil. ton rudy a zásoby ešte nie sú ani zďaleka vyčerpané. Denne sa dodáva cca. 6.000 ton rudy do hutných závodov v mestách Linz a Donawitz.

V závode Waldenstein firmy Kärntner Montanindustrie GmbH sa už viac ako 100 rokov ťaží železná sľuda (jemne šupinatý hematit) a spracúva sa na ekologické pigmenty na výrobu antikoróznych farieb. V ostatných rokoch sa železná sľuda čoraz viac využíva na zlepšovanie vlastností umelých hmôt. S vyše 90% podielom exportu patrí firme vedúca pozícia na celosvetovom trhu. Výrobok sa vyváža do viac ako 80 krajín sveta.

Od roku 1996 prevádzkuje firma STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH tradičný banský a hutný závod v Oberdorfe. Tam vyrábaný, kausticky pálený magnezit sa využíva pri výrobe priemyselných podláh, brzdových obložení a brúsnych kameňov ako aj pri protipožiarnej ochrane.

MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG v Breitenau pri meste Graz vyrába a predáva celý rad vysokokvalitných práškov na báze kysličníka horečnatého a hydroxidu horečnatého a špeciálne kremičitany sodné.

Rakúsko patrí k najvýznamnejším výrobcom wolfrámovej rudy na svete. Táto ruda je nevyhnutne potrebná pre moderný high-tech priemysel. Využíva sa pri aplikáciách realizovaných pri vysokých teplotách v technike energetiky a svetelnej technike ako aj v kozmonautike. V Mittersille pri Salzburgu sa nachádza najväčšie nálezisko wolfrámu v Európe. FirmaWolfram Bergbau und Hütten AG sa venuje ťažbe a úprave tejto rudy.

Distribúcia energie, kontrolná a meracia technika

Rakúske firmy z oblasti strojárstva úspešne exportujú do celého sveta. Vyrábajú stroje a prístroje pre energetiku a dodávajú moduly, nástroje a automatizáciu, ktoré zaručujú ich zákazníkom najvyššiu kvalitu a produktivitu. Kvalifikovaní odborní pracovníci, vysoké kvalitatívne povedomie a prepojenie s výrobcami v iných krajinách patrí k faktorom úspechu v tomto odvetví. Ako v oblasti distribúcie energie, tak aj pri kontrolnej a meracej technike sú rakúsky dodávatelia žiadaní na celom svete.

Stroje a prístroje na distribúciu energie

FirmaBERTSCH Holding je od svojho založenia v roku 1925 rodinným podnikom a celosvetovým lídrom v oblasti techniky kotlov a energetiky.

Aj tirolská firmaOrtner GesmbH (nemecky) je tradičná firma odvetvia a kompetentný partner v otázkach techniky zariadenia budov a zariadení pre vykurovanie, klimatizáciu, sanitárne zariadenia, priemyselnú techniku a techniku životného prostredia. Ponuka zahŕňa inžinierske, montážne služby od poradenstva cez projekciu a realizáciu až po údržbu.

URBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H ponúka inovatívnu techniku a remeselnú zručnosť v technike energetiky a patrí k vedúcim dodávateľom teplární na biomasu s výrobou teplej vody, pary a elektriny.

Bilfinger MCE GmbH z mesta Linz dodáva na mieru šité , kvalitatívne vysoko hodnotné komponenty pre elektrárne. Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG je špecialistom na výrobu samostatných kusov, výrobu malých sérii pri plynových, vodných a parných turbínach.

Kontrolná a meracia technika

Viedenská firmaGrabner Instruments Messtechnik GmbH je jedným z celosvetových lídrov vo výrobe automatických meracích prístrojov na zabezpečenie kvality pri ropných produktoch. Inovatívne, plnoautomatické a prenosné meracie prístroje pohonných hmôt a mazív je možné využiť ako v laboratóriách, tak aj pri rýchlych meraniach priamo v teréne.

Phenomatics Virtual Reality Software GmbH z mesta Linz vyvíja za účelom zníženia nákladov svojich zákazníkov a zvýšenia bezpečnosti, softvér na virtuálne prehliadky rafinérii a na simuláciu nedostatkov a nehôd.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA