Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Pouzdana snabdevenost energijom je za fukcionisanje privrede i dobrobit naroda jedne države od velikog značaja. Austrijska energoprivreda spremna je da udovolji rastućoj potrebi i potražnji za inovativnim tehnologijama, i to ne samo na austrijskom tržištu, već i za klijente širom sveta.

Sadržaj:

Austrijska gradnja elektrana

Stručnost pri gradnji elektrana u Austriji ima tradiciju. Viktor Kaplan 1913. godine razvio je hidroturbinu na nizak pritisak, koja je na osnovu svojih okretnih, krilastih lopatica bila podobna za iskorišćavanje velikih, promenljivih vodenih masa uz nizak pad vode. Ovaj izum iz Austrije i njegovi dalji razvojni modeli pronašli su svoju namenu širom sveta.

Motori i nerđajući čelik za gradnju

Kao jedan od vodećih proizvođača motora i generatora preduzeće ELIN Motoren raspolaže sa preko 100 godina iskustva u oblasti pogonske tehnike visokog učinka. Ovo preduzeće je stručan partner za sve dobavljače velikih elektrana.

Preduzeće voestalpine Edelstahl GmbH isporučuje čelične komponente za elektrane, a prednjači na tržištu kada su u pitanju precizno kovane lopatice za turbine za proizvodnju energije.

Kombinovanje toplote i snage

Postrojenja za kombinovanje toplote i snage pružaju najbolje uslove za iskorišćavanje izvora energije pri termičkoj proizvodnji energije. Austrija i u ovom segmentu raspolaže bogatim spektrom inovativnih proizvođača sa robom za izvoz.

Hidro-snaga

Proizvodnja elektriciteta uz pomoć hidro snage, kao nezagađujući oblik proizvodnje, bez emisija u Austriji se osvrće na dugu tradiciju. Snabdevači energijom Austrije polažu na održive i efikasne tehnologije kada su u pitanju projekti elektrana, a uspešno izvoze svoje stručno znanje na tom polju. Tako, recimo, u Turskoj austrijska preduzeća sudeljuju u trećini svih projekata izgradnje hidroelektrana. 

Tržišni lideri iz Austrije

Preduzeće Andritz Hydro je jedno od najvećih ponuđača za hidrauličnu proizvodnju elektriciteta. Ovo preduzeće je, između ostalog, snabdelo hidroelektranu u Kosta Riki elektromehaničkom opremom, oklopima za tunele kao i cevovodima. Uspešno su okončani i projekti u Južnoj Koreji, Pakistanu, Peruu i Nigeriji.

Preduzeće Verbund AG je najveće elektroprivredno preduzeće Austrije sa težištem na hidro-snagu. Ovo austrijsko preduzeće u poređenju sa sličnim preduzećima u Evropi po pitanju obnovljive proizvodnje elektriciteta, udelom primene hidro-snage od 90 % daleko prednjači pred ostalima. Pored domaćeg tržišta za Verbund kao i njegovo učešće u poslovanju u Nemačkoj  od velikog značaja.

Oprema za rudarstvo i naftnu industriju

U Austriji se mogu pronaći internacionalno aktivni snabdevači za oblast rudarstva kao i specijalizirani lideri tržišta za naftnu i gasnu industriju. Uspeh u izvozu ovih proizvoda ne zasniva se samo na izuzetnom kvalitetu proizvoda i njihovoj pouzdanosti, već i na tehnološkom stručnom znanju preduzeća iz ovih oblasti.

Eksperti za visoku tehnologiju na naftnim poljima

Preduzeće Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH (SBOT) proizvodi delove visoke preciznosti od nemagnetnog čelika za tehnologiju usmerenog bušenja, a deo je preduzeća Schoeller-Bleckmannn Oilfield Equipment AG (SBO) sa sedištem u Ternicu (Ternitz) i širom sveta raspolaže sa setrinskim preduzećima i ispostavama prodaje. Osnovano 1862. godine od strane Aleksandra Ritera von Šelera (Alexander Ritter von Schoeller), čeličane Schoeller Stahlwerke razvile su se u visoko specijaliziranog svetskog lidera za servisnu industriju nafte, koja je notirana na berzi.

Bešavne čelične cevi - visokokvalitetni proizvodi iz Austrije

Preduzeće Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH važan je partner za naftnu i gasnu industriju . Sa kvotom izvoza od 96% preko 40 zemalja primaju isporuke bešavnih cevi od nerđajućeg čelika.

Za preduzeće voestalpine Tubulars GmbH & Co KG globalna blizina klijentima jeste važan faktor uspeha. U proizvodni asortiman preduzeća spadaju bešavne čelične cevi sa spoljnim presekom od 26,7 do 177,8 mm, koje su merodavne komponente za isporuku i transport pri naftnoj i gasnoj industriji. Prodajna mreža ovog preduzeća iz austrijske pokrajine Štajerske širom sveta obuhvata podružnice u Hjustonu, Dubaju i Moskvi.

Snabdevači opremom za rudarstvo

U Austriji posluju više internacionalno aktivnih snabdevača opremom za rudarsvo. Preduzeće BBG Baugeräte GmbH proizvodi naprave za građevinarstvo i kamenolome kao i za podzemno rudarstvo.

Preduzeće SBM Mineral Processing GmbH je na svetskom tržištu aktivan ekspert za preradu minerala. Ovo austrijsko preduzeće nudi postrojenja za preradu po principu "ključ u ruke" za oblasti prirodnog kamena, peska, šljunka odnosno reciklažu.

Tehnologija za injekcionim mašinama i pumpama preduzeća MAI International GmbH primenjuju se u izgradnji tunela, niskogradnji i rudarstvu u čitavom svetu.

Štajersko preduzeće Binder+Co proizvodi mašine za prosejavanje za primenu u industriji uglja i čelika.

Fosilni izvori energije, rude i minerali

Posle stoletnog vađenja ruda u Austriji je od 2006. godine ukinuta proizvodnja uglja. Međutim, na polju zemnog gasa i nafte austrijska preduzeća i dalje prednjače, a takođe je i austrijsko vađenje ruda i minerala od internacionalnog značaja. U nastavku ćete pronaći primere za izvoznu kompetentnost austrijskih partnera u energoprivredi i eksperata za prirodne resurse.

Traganja, pronalaženje, vađenje, akumulisanje

Preduzeće OMV Aktiengesellschaft je aktivno u oblasti rafinerija, istraživanja i proizvodnje. Prerade sirove nafte u goriva, njihov transport kao i njihova prodaja preko mreže benzinskih pumpi spadaju u primarnu delatnost preduzeća. Geografsko težište pri tome su dinamična tržišta Evrope. Prilikom istraživanja, razvoja i eksploatacije nafte i gasa OMV je angažovana u 17 zemalja. Pored toga ona spada u vodeća preduzeća za trgovinu i logistiku gasom u centralnoj Evropi.

Od 1935. godine preduzeće Rohöl-Aufsuchungs AG RAG bavi se istraživanjem i eksploatacijom nafte i zemnog gasa. Skladištenje zemnog gasa je još jedna oblast rada preduzeća, koje spada u vodeće ponuđače skladištenja gasa u Evropi. Sem toga RAG je aktivan u oblasti trgovine i transporta zemnog gasa, kao i u projektima obnovljivih izvora energije, kao što su npr. Geotermalni izvori i Biogas.

Rude i minerali

Na površinskim kopovima štajerskog preduzeća VA Erzberg GmbH (in German) do sada je izvađeno 260 miliona tona rude, i zalihe još dugo nisu iscrpljene. Dnevno se isporučuje oko 6.000 tona rude topionicama Linz i Donawitz.

U pogonu Waldenstein preduzeća Kärntner Montanindustrie GmbH se već preko 100 godina iskopava hematit i prerađuje u ekološke pigmente za proizvodnju antikorozivnih boja. Zadnjih godina se hematit upotrebljava radi poboljšanja osobina plastičnih masa. Sa učešćem izvoza od 90% preduzeće zauzima vodeću ulogu na svetskom tržištu. Proizvod se izvozi u preko 80 zemalja sveta.

Od 1996. godine preduzeće STYROMAG Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH upravlja tradicijom bogatim rudnicima i topionicama u Oberdorfu. Tamo proizvedeni kaustični magnezit se koristi za proizvodnju industrijskih podova, kočionih obloga i brusnog kamena, a koriste se za zaštitu od požara.

Preduzeće MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co KG u Breitenau kod Graca proizvodi i prodaje niz visoko kvalitetnih magneziumoksidnih i magneziumhidroksidnih praškova i specijalne natriumove silikate.

Austrija spada među najznačajnije proizvođače Volframove rude na svetu. Ova ruda je za modernu visoko tehnološku industriju neizostavna. Koristi se za visokotemperaturne primene kod energetske i svetlosne tehnike, kao i u svemirskoj industriji. U Mittersill-u, Salzburg nalaze se najveće zalihe Volframa u Evropi. PreduzećeWolfram Bergbau und Hütten AG posvećena je iskopavanju i preradi ove rude

Energetska distribucija, kontrolna i merna tehnika

Austrijska preduzeća iz oblasti mašinogradnje izvoze uspešno širom sveta. Oni proizvode mašine i uređaje za energetiku i isporučuju module, alate i automatizaciju, koji njihovim kupcima garantuju najviši kvalitet i produktivnost. Dobro obrazovan kadar, visoka svest o kvalitetu i povezanost sa proizvođačima u drugim zemljama spadaju među faktore uspeha u ovoj grani. Kako u oblasti distribucije energije, kao i u ispitnoj i mernoj tehnici su austrijski proizvođači izuzetno traženi.

Mašine i uređaji za distribuciju energije

Preduzeće BERTSCH Holding je od svog osnivanja 1925 porodično preduzeće i vodeća širom sveta iz oblasti kotlogradnje i tehnike za energetiku.

I preduzeće iz Tirola Ortner GesmbH (in German) je tradicionalno preduzeće u ovoj grani i kompetentan partner kod tehnike za zgrade i postrojenja za grejanje, klimatizaciju, sanitarije, industrijska postrojenja i tehologiju za zaštitu životne sredine. Ponudu obuhvata inženjering, montažu, kao i savetodavne usluge od planiranja do izvođenja radova pa sve do održavanja.

PreduzećeURBAS Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H stavlja inovativnu tehniku i zanatsko umeće u oblasti energetike na raspolaganje i spada među vodeće ponuđače toplana na biomasu za proizvodnju vrele vode, pare i struje.

Bilfinger MCE GmbH iz Linca isporučuje komponente za elektrane koje su izrađene prema želji kupca i visokog su kvaliteta. Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG je specijalizovana za pojedinačne komade kao i male serije kod gasnih, vodenih i parnih turbina.

Merna i kontrolna tehnika

Bečko preduzeće Grabner Instruments Messtechnik GmbH je jedan od vodećih svetskih proizvođača automatizovanih mernih uređaja za obezbeđivanje kvaliteta kod naftnih derivata. Inovativni, potpuno automatizovani i prenosni merni uređaji za merenje goriva i maziva mogu da se koriste kako u laboratorijama tako i za brza merenja na licu mesta.

Sa ciljem povećanja bezbednosti i smanjenja troškova njihovih korisnika preduzeće i LInca Phenomatics Virtual Reality Software GmbH razvila je softver za virtuelni obilazak rafinerija i za simulaciju grešaka i incidenata.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA