Advantage Austria Pokaži navigaciju

Sa malim hidroelektranama ka puno zelene energije

Energy Eastern Europe snadbijeva električnom energijom preko svojih kćerki firmi u oba bosansko-hercegovačka entiteta i u Makedoniji sa instaliranom snagom od ca. 8,4 MW već više od 8000 domaćinstava u jugoistočnoj Evropi, te tako pomaže da se smanji emisija CO2 za 26.000 tona na godišnjem nivou.

Iz bogatih rezervi vode jugoistočne Evrope se u automatskim elektranama efikasno proizvodi električna energija. Sa 25-godišnjim iskustvom gradnje hidroelektrana u Austriji do sada je izgrađeno pet hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. 

Prve elektrane su sagrađene u opštini Rudo na rijeci Sućeska, a puštene su u rad 2009 i 2012 godine. Na rijeci Gostović, opština Zavidovići u Zeničko-dobojskom kantonu su od 2013 godine sagrađene tri elektrane Čardak, Rujevica ušće i Botašnica ušće. Do 2016 godine one su sukcesivno puštane u rad i od tada proizvode sa ukupnom snagom ca. 2,58 MW prosječno 10.891 MWh čiste energije. Pored toga Energy Eastern Europe je dobio koncesiju i za gradnju četvrte elektrane, koja je trenutno u razvojnoj fazi.

Fokus Energy Eastern Europe Hydro Power je prije svega na efikasnijem iskorištavanju manjih vodenih tokova, na kojima se uz posebno obraćanje pažnje na ekološke aspekte i korištenje austrijskog Know-Hows grade male hidroelektrane instalisane snage do 10.000 KW.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA