Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Възобновяемите енергии, каквито са енергията от биомаса, хидроенергията, слънчевата енергия, фотоволтаиката и вятърната енергия са от централно значение за устойчивото и щадящо климата енергоснабдяване. Над една четвърт от общата консумация на енергия в Австрия се покрива от възобновяеми енергийни източници. Това нарежда Австрия на водещо място в света. Австрийската компетентност в тази област се експортира успешно. Ноу-хауто на австрийските предприятия, професионалният им опит и тяхното технологично лидерство са търсени в международен мащаб. А пазарът за устойчивото използване на възобновяемите енергоносители продължава да расте.

Съдържание:

Слънце

Инвестициите в научноизследователска дейност и високото техническо ниво са предпоставката за успешния експорт на австрийските продукти и сервизни услуги в областта на соларотермията и фотоволтаиката. Съответните експортни квоти са над 80% респ. над 90%.

Използване на слънчевата енергия

През следващите години се очаква бум в областта на соларотермията. Австрийските предприятия от дълги години доставят на клиентите си разнообразни продукти и услуги, свързани с интелигентното оползотворяване на слънчевата енергия. Към асортимента на предлаганите от австрийските предприятия продукти и услуги спадат:

 • слънчеви колектори за частни домове, предприятията и промишлеността
 • системи и инсталации
 • фотоволтаика
 • соларно охлаждане
 • акумулатори
 • компоненти и модули
 • соларна електроника.

Фирма GREENoneTEC Solarindustrie GmbH от федерална провинция Каринтия е най-важното австрийско предприятие за производство на висококачествени термични слънчеви колектори. Експортната квота от над 85% и представителствата в над 40 страни говорят сами за себе си. 

От 1992 г. фирма S.O.L.I.D. със седалище в Грац изгражда, доставя и стопанисва големи соларни инсталации за нагряване на вода, отопляване на помещения, топлина от технологичните процеси (топлофикация) в термично задвижвани хладилни машини в целия свят. Произведените от предприятието инсталации се инсталират в пустинята на Аризона, в Лисабон, Прищина и в Логистичния център на Летните олимпийските игри в Пекин през 2008 г.

От години фирма Sonnenkraft Österreichs Vertriebs GmbH разработва съобразени с практическите изисквания хай-тек слънчеви инсталации.

От две десетилетия фирма TiSUN GmbH от Тирол разработва, произвежда и продава висококачествени слънчеви колектори и акумулатори на топлинна енергия, издържащи и при екстремни климатични условия. Предприятието изнася около 80% от своята продукция.

дрхитектите, желаещи да обединят естетиката и добиването на слънчева енергия, могат да намерят подходящите решения във фирма Ertex Solar GmbH . Предприятието доставя едропанелна фотоволтаика с триплексна технология. Това отваря нови възможности при архитектурното оформление на фасадите.

От десетилетия фирма  Fronius International GmbH проучва, разработва и изработва продукти за соларната електроника. Асортиментът на предприятието включва инвертори, наблюдение на машините и съоръженията и енергийни клетки.

Фирма KIOTO Photovoltaics GmbH гарантира на клиентите си най-високото качество и непрекъснатото оптимизиране на разходите, както и икономични и високо автоматизирани производствени процеси при фотоволтаичните модули.

Биомаса и биогаз

Отдавна в Австрия е признато значението на биомасата като превъзходен източник на възобновяема енергия, който може да се използва за добиване на топлина, производство на горива или ток. Голямо значение като енергоносител има и биогазът. Съществуват множество австрийски предприятия, работещи в тази област, печелещи точки на международните пазари благодарение на своята компетентност за устойчиво добиване на енергия.

От 1961 г. фирма  Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H се занимава с добива на ефективна топлина от биомаса. Отоплителните котелни системи на биомаса на това предприятие се използват успешно в много европейски държави, а експортната квота е над 70%.

Фирма BauerTech GmbH предлага управление на проекти в областта на инсталациите на биогаз за оползотворяване на биогенните отпадъци. Благодарение на модулния начин на изграждане висококачествените системи могат лесно да бъдат разширени.

Със своите 13 търговски и сервизни клона фирма Josef Binder Maschinenbau und Handels-GmbH произвежда и експортира в целия свят автоматизирани отоплителни инсталации на биомаса в мощностния диапазон от 100 kW до 10 000 kW. Сред клиентите на предприятието се нареждат промишлени предприятия, както и по-големи частни домакинства.

Фирма Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH предлага инсталации за изгаряне за биогенни горива в мощностния диапазон от kW до 20 000 kW.

Фирма KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH произвежда отоплителни системи, работещи с биомаса, за всички области на приложение, от еднофамилни и многофамилни къщи през по-големи сгради и предприятия до мрежи за автономно отопление. Спектърът на топлинната мощност се простира от 10 до 300 kW.

Gilles Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG е специализирана в реализирането на щадящи околната среда проекти за ефективно производство на топлинна енергия от биомаса. Отоплителните инсталации с пелети и дървесен чипс покриват спектър от 12,5 до 550kW и могат да удовлетворят изискванията както на частното потребление в къщи, така намират и търговско приложение във фирми и топлоцентрали.

Фирма Windhager Zentralheizung GmbH се е специализирала в производството на инсталации за отопление на дърва и пелети и е наложен предложител на отоплителни системи за всички видове горивни материали и слънчева енергия. Предприятието принадлежи към най-големите производители на пелети е Европа.

Фирма BDI Biodiesel International AG от Грац е сред пазарните и технологичните лидери в изграждането на съобразени с индивидуалните нужди на клиентите и готови до ключ биодизелови системи. През 1991 г. е изградена първата биодизелова инсталация – едно индустриално новаторско постижение на предприятието. Чрез специално разработен от фирма BDI метод биодизелът може да бъде добит от различни суровини като растителни масла, старо трапезно олио и животински мазнини.

Вода, вятър, топлинни помпи

Тази чиста форма на производство на електричество чрез хидроенергия, при която няма вредни емисии, има дългогодишна традиция в Австрия. Множество австрийски предприятия разполагат с ценно ноу-хау в тази област, което успешно експортират. Същото важи и за вятърната енергия, чийто експортен обем нараства с всяка изминала година. Австрийски експортно ориентирани технологични лидери от световен ранг има в иновационната отоплителна и климатична техника на топлинните помпи. 

Хидроенергийна компетентност

Австрийската технологична компетентност в областта на хидроенергията е търсена в целия свят. Така например при почти една трета от изгражданите водноелектрически централи в Турция участват австрийски фирми. Но и в Азия, Южна Америка и Европа има силно присъствие на австрийски предприятия. Малките водноелектрически централи предлагат най-доброто оползотворяване на използваните енергоносители при производството на топлинна енергия. В този сегмент Австрия предлага множество иновативни и подходящи за износ продукти.

Фирма GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH е предложител на цялостни малки водноелектрически централи. Предприятието е надежден партньор особено що се отнася до турбините Kaplan, Pelton и Francis. Експортната квота на предприятието възлиза на над 90%.

Фирма ANDRITZ HYDRO GmbH притежава над 175-годишен опит в изграждането на турбини, а досега са инсталирани повече от 30 000 нейни турбини. Фирмата е един от водещите световни предложители на готови до ключ инсталации и сервизни услуги за нови водноелектрически централи. Предлага се и саниране и модернизация на съществуващите системи.

Вятърна енергия и всичко, свързано с нея

При оползотворяването на вятърната енергия австрийските предприятия предлагат по-специално

 • системи за управление
 • материал за перки
 • генератори
 • системи за преобразуване на енергия и
 • цялостни концепции за вятърни централи.

Фирма Enairgy Windenergie GmbH предлага на своите клиенти богат асортимент от услуги при изграждането на вятърни инсталации: от придобиването на земята през анализирането на вятърния потенциал до изпълнението на готовия до ключ проект.

От над десет години фирма W.E.B Windenergie AG проектира и стопанисва вятърни централи. Предприятието е изградило 141 електроцентрали с обща мощност 219 MW. Освен в Австрия предприятието работи и в Германия, Франция, Италия и Чехия. 

Фирма AMSC Austria GmbH принадлежи към водещите предприятия в областта на вятърната енергия. Асортиментът му се простира от вятърни централи с мощност 600 kW на сушата до вятърна електроцентрала с мощност 10 MW за офшорната област, доставяни в целия свят.

Топлинни помпи

Множество австрийски предприятия доставят на международните си клиенти иновационна техника в областта на топлинните помпи.

Фирма Buderus Austria Heiztechnik GmbH произвежда енергийно ефективни, изгодни и екологични въздушни и наземни топлинни помпи.

От 90-те години на миналия век фирма Drexel und Weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH се занимава със снабдяването с възобновяема енергия и предлага решения за енергийно ефективното повторно използване на топлината.

Иновативните топлинни помпи на фирма Vaillant Group Austria GmbH използват акумулираната в почвата, водата и въздуха слънчева енергия.

Благодарение на множеството иновации предприятието Ochsner Wärmepumpen GmbH се счита за технологичен лидер в областта на топлинните помпи. Продуктите на фирма Ochsner се използват в много европейски държави, но също така и в трансатлантическите страни чак до Австралия.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA