Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Taastuvad energiad nagu biomass, hüdroenergia, päikeseenergia, fotogalvaanika ja tuuleenergia on säästva ja kliimat hoidva energiaga varustamise jaoks keskse tähtsusega. Enam kui veerand Austria energiavajadusest kaetakse taastuvatest energiaallikatest saadava energiaga. Sellega on Austria maailma riikide hulgas juhtival kohal. Austrias antud valdkonnas koondatud pädevust eksporditakse edukalt ka teistesse riikidesse. Austria ettevõtete oskusteave, nende eksperdioskused ja juhtivad tehnoloogiad on nõutud kõikjal maailmas. Ja taastuvate energiaallikate säästva kasutamise turg kasvab pidevalt.

Sisukord:

Päike

Teadusuuringutesse tehtud investeeringud ja kõrge tehniline tase on Austria päikeseenergia ja maasoojuse valdkonna toodete ja teenuste eduka ekspordi aluseks. Ekspordinäitajad ületavad vastavalt 80% ja 90%.

Päikeseenergia kasutamine

Solaarenergia osas oodatakse järgmistel aastatel Euroopas buumi. Austria ettevõtted tarnivad oma kohalikele ja välismaistele klientidele juba ammu mitmekülgseid tooteid ja teenuseid päikeseenergia intelligentseks kasutamiseks. Austria ettevõtete pakkumine hõlmab:

 • päikesekollektorid eramajadele, tööndusettevõtetele ja tööstusele
 • seadmete süsteemid
 • fotogalvaanika
 • päikeseenergial töötav jahutus
 • salvestusseadmed
 • komponendid ja moodulid
 • solaarelektroonika

Kärntenis asuv osaühing  GREENoneTEC Solarindustrie GmbH on Austria tähtsaim kvaliteetsete termiliste päikesekollektorite tootja. Firma eest räägivad ainuüksi 85% ületav ekspordinäitaja ja esindused enam kui 40 riigis.

Alates 1992. aastast valmistab, tarnib ja käitab Grazi firma  S.O.L.I.D. kogu maailmale suuri solaarseadmeid kuuma vee tootmiseks, ruumide kütmiseks, soojusprotsesside (kaugkütte soojuse salvestamise) jaoks ning termilisel energial töötavaid jahutusseadmeid. Ettevõtte seadmeid on paigaldatud teiste hulgas Arizona kõrbe, Lissaboni, Prištinasse ja 2008. aasta suveolümpiamängude logistikakeskusesse Pekingis.

Osaühing Sonnenkraft Österreichs Vertriebs GmbH arendab juba aastaid praktika vajadustele vastavaid kõrgtehnoloogilisi solaarseadmeid.

Tirooli osaühing TiSUN GmbH arendab, toodab ja turustab juba kaks aastakümmet kvaliteetseid päikesekollektoreid ja kihtsalvesteid, mis sobivad kasutamiseks ka ekstreemsetes ilmastikuoludes. Ettevõte ekspordib ligikaudu 80% oma toodangust.

Arhitektid, kes soovivad ühendada esteetika ja solaarenergia kasutamise, leiavad sobivad lahendused osaühingultEttevõte tarnib komposiitturvaklaasi tehnoloogiaga valmistatud suurepinnalist fotogalvaanikat. See avab uusi võimalusi fassaadide arhitektuursel kujundamisel.

Juba aastakümneid tegeleb osaühing Ertex Solar GmbH . Ettevõte tarnib komposiitturvaklaasi tehnoloogiaga valmistatud suurepinnalist fotogalvaanikat. See avab uusi võimalusi fassaadide arhitektuursel kujundamisel.

Juba aastakümneid tegeleb osaühing Fronius International GmbH solaarelektroonika teadusuuringute, arenduse ja tootmisega. Ettevõtte pakkumine hõlmab vaheldeid, seadmete kontrollsüsteeme ja energiamooduleid.

Osaühing KIOTO Photovoltaics GmbH garanteerib oma klientidele maksimaalse kvaliteedi ja pideva kulude optimeerimise fotogalvaanika-moodulid. Seda koos ressursse säästva ja tipp-automaatikaga tootmisprotsessidega.

Biomass ja biogaas

Juba varakult taibati Austrias, et biomass on suurepärane taastuvenergia, mida saab kasutada soojuse, kütuse või elektrienergia tootmiseks. Ka biogaas on energiaallikana oluline. Austrias tegutseb terve rida ettevõtteid antud valdkonnas, kes on tänu oma pädevusele säästva energiatootmise valdkonnas rahvusvahelistel turgudel edukad.

Osaühing  Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H tegeleb alates 1961. aastast biomassi efektiivse soojusega. Ettevõtte biomassi kütteseadmeid kasutatakse edukalt Euroopa mitmetes riikides, firma ekspordib enam kui 70% oma toodangust.

Osaühing BauerTech GmbH on projektijuht biogeensete jäätmete kasutamisel biogaasiseadmetes. Tänu moodulkonstruktsioonile saab kvaliteetseid süsteeme lihtsalt laiendada.

Osaühing Josef Binder Maschinenbau und Handels-GmbH toodab ja ekspordib oma 13 turustus- ja hooldusfiliaaliga kõikjal maailmas automaatseid biomassi küttesüsteeme, mille võimsus jääb vahemikku 100 kW kuni 10 000 kW. Firma klientideks on nii tööstusettevõtted kui ka suuremad eramud.

Osaühing  Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH pakub biogeensete kütuste kütteseadmeid, mille võimsus jääb vahemikku 300 kW kuni 20 000 kW.

Osaühing  KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH toodab biomassi kütteseadmeid kõigi kasutusalade jaoks – nii eramutele kui kortermajadele aga ka suurematele hoonetele ja tööndusettevõtetele. Seadmed sobivad ka lähiküttesüsteemidele. Võimsus jääb vahemikku 10 kuni 300 kW.

Gilles Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG on spetsialiseerunud keskkonnasõbralikele efektiivse biomassiga kütmise projektidele. Pelletite ja hakkepuidu kütteseadmed on võimsusega 12,5 kuni 550kW ja neid saab kasutada nii eramajades kui ka ettevõtetes ning küttejaamades.

Osaühing  Windhager Zentralheizung GmbH on spetsialiseerunud puit- ja pelletkütteseadmete tootmisele ning tegemist on kõigi kütuste ja päikesenergiaga töötavate küttesüsteemide nimeka pakkujaga. Ettevõte kuulub Euroopa suurimate pelletkatelde tootjate hulka.

Grazi aktsiaselts BDI Biodiesel International AG on turu- ja tehnoloogialiider eritellimusel valmistatud ja võtmed-kätte biodiiselseadmete tootmises. 1991. aastal valmis esimene kommertseesmärkidel loodud biodiisel-seade – ettevõtte tööstuslik uuendus. Tänu spetsiaalsele, BDI poolt väljatöötatud meetodile saab toota biodiislit erinevatest toorainetest nagu taimeõlidest, vanadest toiduõlidest ja loomsetest rasvadest.

Vesi, tuul, soojuspumbad

Hüdroenergia näol on tegemist puhta ja saasteta energiatootmisega, millel on Austrias pikad traditsioonid. Paljudel Austria firmadel on antud valdkonnas laialdane oskusteave, mida nad ka edukalt ekspordivad. Sama käib tuuleenergia kohta, mille ekspordinäitajad kasvavad aastast aastasse. Soojuspumpade innovaatilises kütte- ja kliimatehnika valdkonnas kuuluvad Austria ettevõtted samuti juhtivate tehnoloogiat eksportivate firmade hulka.

Hüdroenergia alane pädevus

Kogu maailmas on suur nõudlus Austria tehnoloogilise pädevuse järele hüdroenergia alal. Nii osalevad näiteks Türgis pea kolmandiku ehitatavate hüdroelektrijaamade projektides Austria firmad. Aga ka Aasias, Lõuna-Ameerikas ja Euroopas on Austria ettevõtted jõuliselt esindatud. Väikesed hüdroenergiaseadmed võimaldavad kõige paremini kasutada ära energiat elektri termilisel tootmisel. Austrias on selles valdkonnas arvukalt uuendusi ja eksporditavaid tooteid.

Osaühing GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH pakub väikeste hüdroelektrijaamade terviklahendusi. Ettevõte on usaldusväärne partner eelkõige kaplan-, pelton- ja frantšiisturbiinide puhul. Firma ekspordib enam kui 90% oma toodangust.

Osaühingul ANDRITZ HYDRO GmbH on juba rohkem kui 175 aasta jagu kogemusi turbiinide ehitamisel. Tänaseks on paigaldatud enam kui 30 000 turbiini. Firma on üks maalima juhtivatest uute hüdroelektrijaamade võtmed-kätte-lahenduste ja teenuste pakkujatest. Ettevõte pakub aga ka olemasolevate jaamade saneerimist ja moderniseerimist.

Tuuleenergia ja kõik selle juurde kuuluv

Tuuleenergia kasutamisel on Austria ettevõtted muu hulgas edukad järgmistes valdkondades:

 • juhtimissüsteemid
 • tiibade materjal
 • generaatorid
 • energiamuundamissüsteemid ja
 • terviklikud tuuleparkide kontseptsioonid.

Osaühing Enairgy Windenergie GmbH pakub oma klientidele tuuleparkide rajamisel arvukalt teenuseid: alates asukoha valikust ja tuulepotentsiaali määramisest kuni võtmed-kätte-projektideni.

Aktsiaselts
 W.E.B Windenergie AG projekteerib ja käitab juba enam kui kümme aastat tuulegeneraatoreid. Ettevõtte 141 tuulegeneraatori võimsus küünib kokku 219 MW. Lisaks Austriale tegutseb firma ka Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Tšehhis.

Osaühing AMSC Austrian GmbH kuulub tuulegeneraatorite valdkonnas juhtivate ettevõtete hulka. Pakkumine hõlmab 600 kW maapealsest tuulegeneraatorist kuni 10 MW-tuulegeneraatorini meres ja neid tarnitakse kõikjale maailmas.

Soojuspumbad

Mitmed Austria ettevõtted tarnivad innovaatilise ja tuleviku tingimustele vastava tehnikaga soojuspumpasid rahvusvahelistele klientidele.

Osaühing Buderus Austria Heiztechnik GmbH toodab energiasäästlikke, soodsa hinnaga ja keskkonda hoidvaid õhk- ja maasoojuspumpasid.

Osaühing Drexel und Weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH tegeleb alates 90-ndate algusest taastuvenergia tootmisega ja pakub energiasäästlikke soojustagastuse lahendusi.

Osaühingu Vaillant Group Austria GmbH innovaatilised soojuspumbad kasutavad pinnases, vees ja õhus salvestunud päikeseenergiat.

Osaühing  Ochsner Wärmepumpen GmbH on tänu oma arvukatele innovatsioonidele soojuspumpade valdkonnas tehnoloogialiider. Ochsner-tooteid kasutatakse paljudes Euroopa riikides aga ka Ameerikas ja Austraalias

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA