Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Uusiutuvat energiat kuten energia biomassasta, vesivoimasta, aurinkoenergia, aurinkosähkö ja tuulivoima ovat kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelun kannalta merkittävässä asemassa energiantuotannossa. Yli neljännes itävallan energiankäytöstä katetaan uusiutuvilla energiamuodolla. Siten Itävalta on maailmanlaajuisesti sijoittunut uusiutuvien energiamuotojen käytössä kärkijoukkoon. Itävallan alan asiantuntemusta viedään menestyksekkäästi myös muihin maihin. Itävaltalaisten yritysten tieto-taito, asiantuntemus ja teknologiajohtajuus ovat kansainvälisesti kysyttyjä. Ja uusiutuvien energiamuotojen käyttömarkkinat kasvavat edelleen.

Sisältö

Aurinko

Tutkimusinvestoinnit ja korkea tekninen taso muodostavat perustan itävaltalaisten aurinkolämpö ja aurinkosähkö tuotteiden ja palveluiden menestyksekkäälle viennille. Kummankin tuoteryhmän viennin osuus on yli 80 % tai yli 90 %.

Aurinkovoiman käyttö

Tulevina vuosina Euroopassa on aurinkolämpö buumi. Itävaltalaiset yritykset toimittavat niin kotimaisille kuin myös ulkomaalaisille asiakkailleen jo nyt monimuotoisia tuotteita ja palveluita aurinkoenergian tehokkaaseen käyttöön. Itävaltalaisten yritysten tarjonta kattaa mm.:

 • aurinkokeräimiä kotitalouksille, elinkeinoelämän ja teollisuuden käyttöön
 • laitteistojärjestelmiä
 • aurinkosähkö
 • solaarinen jäähdytys
 • varaaja
 • komponentteja ja moduuleja
 • aurinkoelektroniikkaa

GREENoneTEC Solarindustrie GmbH on itävallan tärkein laadullisesti korkeatasoisten lämpöä tuottavien aurinkokeräimien valmistaja. Yrityksen viennin osuus on yli 85 % ja läsnäolo yli 40 maassa puhuu puolestaan.

Vuodesta 1992 lähtien Grazista kotoisin olevassa yrityksessä S.O.L.I.D. valmistetaan, toimitetaan ja käytetään maailmanlaajuisesti solaarisia suurjärjestelmiä veden lämmittämiseen, huoneilman lämmittämiseen, prosessilämpöön (kaukolämpösyöttö) ja termisesti käyviin jäähdytyslaitteisiin. Yrityksen laitteistoja on asennettu mm. Arizonan aavikkoon, Lissaboniin, Prištinaan ja Pekingin vuoden 2008 kesäolympialaisten logistiikkakeskukseen.

Sonnenkraft Österreichs Vertriebs GmbH on jo vuosia kehitellyt käyttäjäystävällisiä korkean teknologian aurinkojärjestelmiä.

Tirolilainen TiSUN GmbH kehittää, valmistaa ja myy jo kahden vuosikymmenen ajan korkealaatuisia aurinkokeräimiä ja lämpövaraimia, jotka kestävät myös äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita. Yrityksen tuotteista noin 80 % menee vientiin.

Arkkitehdit jotka etsivät esteettisiä aurinkoenergian laitteita löytävät sopivat ratkaisut Ertex Solar GmbH ’lta. Yritys toimittaa aurinkosähköä lasilaminointi-teknologialla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia arkkitehtonisessa julkisivusuunnittelussa.

Jo vuosikymmenien ajan Fronius International GmbH tutkii, kehittää ja tuottaa solaarista elektroniikkaa.

KIOTO Photovoltaics GmbH takaa asiakkailleen parhaan laadun ja jatkuvan kuluoptimoinnin sekä resursseja säästävän ja korkeasti automatisoidut aurinkosähkö-moduulien tuotantoprosessit.

Biomassa ja biokaasu

Biomassa todettiin Itävallassa jo varhain erinomaiseksi energialähteeksi, jota voidaan käyttää lämmönlähteenä, polttoaineen valmistuksessa tai sähköntuotannossa. Biokaasu on myös merkittävä energianlähde Itävallassa. Lukuisat itävaltalaiset yritykset toimivat alalla ja ovat kestävän kehityksen energiantuotannon asiantuntemuksellaan myös merkittäviä kansainvälisillä markkinoilla.

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H toimii vuodesta 1961 lähtien biomassasta tuotetun lämmön parissa. Yrityksen valmistamia biomassakattiloita käytetään useissa Euroopan maissa, viennin osuus on yli 70 %.

BauerTech GmbH tarjoaa projektinjohtoa biokaasulaitosten biojätteiden hyötykäyttöön. Moduuleiden ansiosta korkeatasoiset laitokset ovat helposti laajennettavissa.

Josef Binder Maschinenbau und Handels-GmbH valmistaa ja markkinoi maailmanlaajuisesti 13 myynti- ja huoltoyhtiön avulla 100 kW - 10.000 kW tehoisia automatisoituja biomassan lämmityslaitoksia. Yrityksen asiakkaiksi lukeutuvat niin teollisuusyritykset kuin myös suuremmat kotitaloudet.

Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH toimittaa bioperäisten polttoaineiden 300 kW - 20.000 kW tehoisia polttolaitoksia.

KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH tuottaa biomassa-lämmitystä kaikille käyttöalueille, omakotitaloille, kerrostaloille, suurille liike- ja teollisuusrakennuksille ja jopa lämmitysverkkoon. Tuotto riittää 10 - 300 kW lämpötehoon.

Gilles Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG on erikoistunut ympäristöystävällisiin projekteihin liittyen lämmittämiseen biomassalla. Pelletti- ja puuhakelämmittimiä on saatavilla kokoluokassa 12,5-550kw ja ne soveltuvat niin kotitalouksiin kuin kaupalliseen käyttöön lämmityslaitoksissa ja yrityksissä.

Windhager Zentralheizung GmbH on erikoistunut puu- ja pellettilämmitykseen. Yritys on kaikkien polttoaineiden ja aurinkoenergian lämmitysjärjestelmien vakiintunut toimittaja. Yritys lukeutuu Euroopan suurimpiin pellettikattiloiden tuottajiin.

BDI Biodiesel International AG Grazista lukeutuu räätälöityjen ja avaimet käteen valmistettujen biodiesellaitosten markkina- ja teknologiajohtajaksi. Vuonna 1991 käynnistettiin ensimmäinen kaupallinen biodiesel-laitos – yrityksen teollinen pioneerisuoritus. BDI kehittämän erityisen menetelmän avulla useista erilaisista raaka-aineista kuten kasviöljyistä, vanhasta ruokaöljystä und eläinrasvoista voidaan valmistaa biodieseliä.

Vesi, tuuli, lämpöpumput

Vesivoimalla, puhtaalla ja päästöttömällä sähköntuotolla on perinteet Itävallassa. Useat itävaltalaiset yritykset omaavat arvokasta tietotaitoa tällä alla, jota he menestyksekkäästi vievät Itävallasta ulkomaille. Sama pätee tuulivoimaan, jonka vienti kasvaa vuosittain. Itävaltalaisten vientiin orientoituneiden yritysten valmistamat innovatiiviset lämmitys- ja ilmastointi-tekniikka lämpöpumput ovat maailmanlaajuisesti alansa teknologiajohtajia.

Vesivoima-asiantuntemus

Itävaltalainen teknologiaosaaminen vesivoiman saralla on maailmanlaajuisesti kysyttyä. Esimerkiksi Turkissa lähes joka kolmanteen rakennettavaan vesivoimalan osallistuu itävaltalaisia yrityksiä. Mutta myös Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa itävaltalaiset yritykset ovat hyvin edustettuja. Pienet vesivoimalaitokset tarjoavat energialähteen parhaan tuoton lämmitysenergian tuotossa. Itävallalla on tässä segmentissä runsaasti innovatiivisia ja vientikelpoisia tuotteita.

GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH on pienvesivoimaloiden kokonaistoimittaja. Yritys on erityisesti Kaplan-, Pelton- ja Francis-turbiinien luotettava yhteistyökumppani. Yrityksen viennin osuus on yli 90 %.

ANDRITZ HYDRO GmbH :lla on yli 175 vuotta turbiinienrakentamisen historiaa, yli 30.000 yrityksen valmistamaa turbiinia on tähän mennessä asennettu. Yritys on yksi johtavia uusia vesivoimalalaitoksia avaimet käteen toimittava yritys. Yritys tarjoaa myös olemassa olevien laitosten saneerausta ja modernisointia.

Tuulivoima ja mitä siihen liittyy

Tuulivoiman käytössä itävaltalaisilla yrityksillä on erinomaista osaamista mm.

 • ohjausjärjestelmissä
 • siipimateriaaleissa
 • generaattoreissa
 • energianmuuntojärjestelmissä ja
 • kokonaisissa tuulivoimalaitoskonsepteissa

Enairgy Windenergie GmbH tarjoaa asiakkailleen tuulivoimalaitoksen rakentamisessa laajalti palveluja: tontin ostosta tuulivoimapotentiaalin keruuseen ja avaimet käteen valmiiseen projektiin.

W.E.B Windenergie AG suunnittelee ja käyttää jo yli kymmenen vuoden ajan tuulivoimalaitoksia. Yrityksen 141 tuulivoimalalla on 219 MW kokonaisteho. Itävallan lisäksi yritys toimii Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Tshekeissä.

AMSC Austria GmbH lukeutuu johtaviin yrityksiin tuulivoimalaitoksissa. Yrityksen maailmanlaajuisesti toimitettu tarjonta kattaa 600 kW maalla olevat tuulivoimalaitokset aina 10 MW offshore tuulivoimalaitokset

Lämpöpumput

Useat itävaltalaiset yritykset toimittavat innovatiivisella ja tulevaisuuteenorientoituneella tekniikalla varustettuja lämpöpumppuja kansainvälisille asiakkaille.

Buderus Austria Heiztechnik GmbH valmistaa energiatehokkaita, edullisia ja ympäristöäsäästäviä ilma- ja maalämpöpumppuja.

Drexel und Weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH toimii 90 luvun alusta lähtien uusiutuvan energian tuotannon parissa ja tarjoaa ratkaisuja energiatehokkaaseen lämmön talteenottoon.

Vaillant Group Austria GmbH innovatiiviset lämpöpumput käyttävät maahan, veteen ja ilmaan varastoitua aurinkoenergiaa.

Ochsner Wärmepumpen GmbH on lukuisten innovaatioiden ansiosta lämpöpumppujen teknologia edelläkävijä. Ochsnerin tuotteita on käytössä useissa Euroopan maissa kuin myös Yhdysvalloissa ja jopa Australiassa.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA