Advantage Austria Показване навигация

Възобновяеми енергийни източници

Австрия има силна репутация с възобновяемите енергии - от хидроелектрическа енергийна и ветроенергийна до соларна, геотермална, приливна и енергия от биомаси. Компаниите често световни шампиони в нишата си, осигурявайки високоспециализирани, поръчкови решения. Програмите, които се стремят към по-високи нива на енергийна ефективност, също са важни. Възобновяеми енергийни източници от Австрия – Surprisingly Ingenious 

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA