Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Obnovljiva energija

Potražnja za energijom i dalje raste. Budući dugo uspešne u pronalaženju i proizvodnji inovativnih tehnologija, austrijske kompanije nastavljaju sa stvaranjem vrhunskih rešenja za održivi razvoj – zasnovanih na hidroelektričnoj i solarnoj energiji, energiji vetra i biomase. Obnovljiva energija Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA