Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Obnovljive energije su u cijelom svijetu privredni motor budućnosti. Uz pomoć pojedinih odabranih brojki i činjenica ovdje možete dobiti  kratak uvid u sektor obnovljivih energija u Austriji. 

biomasa, sunce i toplotne pumpe

Branša biogoriva 2016 
ukupno uposlenih - puno radno vrijeme ca. 17.486
ukupan promet1,5 mrd. Eura
ostvarena ušteda emisije  CO2 u Austriji kroz upotrebu biogenih gorivaca. 9,8 mil. tona
kotlovi i peći na biomasu 2016 
ukupno uposlenih - puno radno vrijemeca. 3.162
ukupan promet757 mil. Eura
udio izvozalca. 80 %
branša fotovoltaike 2016 
ukupno uposleniht-puno radno vrijemeca. 2.822
ostvarena ušteda emisije CO2 kroz korištenje fotovoltaičkih postrojenja u Austriji  920.653 tona
solarno-termička branša 2016 
ukupno uposleniht-puno radno vrijemeca. 1.600
ukupan prometca. 196 mil. Eura
udio izvoza83 %
ostvarena ušteda emisije  CO2 kroz korištenje solarnih kolektora u Austriji426.473 tona
Izvor:Inovativne energetske tehnologije u Austriji. Razvoj tržišta 2016. Savezno ministarstvo saobraćaja, inovacija i tehnologija
branša toplotnih pumpi 2016 
ukupno uposlenih - puno radno vrijemeca. 1.295
ukupan prometca. 540 mil. Eura
udio izvozaca. 30,4 %
ostvarena ušteda emisije CO2 u Austriji kroz korištenje toplotnih pumpi. 571.183 tona

Hidroenergija

iskorištenost hidroenergetskih potencijala u Austriji: ca. 60 - 70%

Energija vjetra 2016

1.191 vjetroelektrana sa ukupno 2.632 MW su priključeni na energetsku mrežu Austrije. Vjetrenjače ostvaruju oko 5,7 Mrd. kilovatsati električne energije: time se može 1.600.000 domaćinstava snadbijeti električnom energijom.

izvor: IG Windkraft

Opći podaci

Udio obnovljivih energetskih nosilaca u bruto energetskoj potrošnji u Austriji 2016: 29,5%
Planirani udio obnovljivih energetskih nosilaca u Austriji do 2020: 34%

izvor: Agencija za energetiku Austrije - Austrian Energy Agency - Statistik Austria

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA