Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Obnovljive energije su u cijelom svijetu privredni motor budućnosti. Uz pomoć pojedinih odabranih brojki i činjenica ovdje možete dobiti  kratak uvid u sektor obnovljivih energija u Austriji. 

biomasa, sunce i toplotne pumpe

Branša biogoriva 2015 
ukupno uposlenih - puno radno vrijeme ca. 12.067
ukupan promet1,3 mrd. Eura
ostvarena ušteda emisije  CO2 u Austriji kroz upotrebu biogenih gorivaca. 9,2 mil. tona
kotlovi i peći na biomasu 2015 
ukupno uposlenih - puno radno vrijemeca. 3.378
ukupan promet739 mil. Eura
udio izvozalca. 75 %
branša fotovoltaike 2015 
ukupno uposleniht-puno radno vrijemeca. 2.936
ostvarena ušteda emisije CO2 kroz korištenje fotovoltaičkih postrojenja u Austriji  787.162 tona
solarno-termička branša 2015 
ukupno uposleniht-puno radno vrijemeca. 2.100
ukupan prometca. 228 mil. Eura
udio izvoza82 %
ostvarena ušteda emisije  CO2 kroz korištenje solarnih kolektora u Austriji459.242 tona
Izvor:Inovativne energetske tehnologije u Austriji. Razvoj tržišta 2015. Savezno ministarstvo saobraćaja, inovacija i tehnologija
branša toplotnih pumpi 2015 
ukupno uposlenih - puno radno vrijemeca. 1.474
ukupan prometca. 515mil. Eura
udio izvozaca. 30,2 %
ostvarena ušteda emisije CO2 u Austriji kroz korištenje toplotnih pumpi. 560.980 tona

Hidroenergija

iskorištenost hidroenergetskih potencijala u Austriji: ca. 60 - 70%

Energija vjetra 2015

1.119 vjetroelektrana sa ukupno 2.409 MW su priključeni na energetsku mrežu Austrije. Vjetrenjače ostvaruju oko 5,2 Mrd. kilovatsati električne energije: time se može 1.500.000 domaćinstava snadbijeti električnom energijom.

izvor: IG Windkraft

Opći podaci

Udio obnovljivih energetskih nosilaca u bruto energetskoj potrošnji u Austriji 2014: 33,5%
Planirani udio obnovljivih energetskih nosilaca u Austriji do 2020: 34%

izvor: Agencija za energetiku Austrije - Austrian Energy Agency - Statistik Austria

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA