Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Feiten en getallen

Duurzame energie is op de hele wereld de economische motor van de toekomst. Aan de hand van een aantal feiten en getallen krijgt u hier een snel overzicht over der sector duurzame energie in Oostenrijk

Biomassa, zon en warmtepompen

Biologische brandstof-branche 2016 
Fulltime-arbeidsplaatsenca. 17.486
Totale omzet1,5 miljard Euro
Behaalde CO2-besparing in Oostenrijk door het inzetten van biogene brandstoffenca. 9,8 miljoen ton
Biomassa-kettels en - ofens in 2016 
Fulltime-arbeidsplaatsenca. 3.162
Totale omzet757 miljoen Euro
Aandeel in de exportca. 80 %
Branche foto-voltaic in 2016 
Fulltime- arbeidsplaatsenca. 2.822
Behaalde CO2-besparing in Oostenrijk door het inzetten van foto-voltaische installaties in Oostenrijk 920.653 ton
Branche thermische zonne-energie in  2015 
Fulltime-arbeidsplaatsenca. 1.600
Totale omzetca. 196 miljoen. Euro
Aandeel in de export83 %
Behaalde CO2-besparing in Oostenrijk door het inzetten van zonnecollectoren in Oostenrijk426.473 ton
Bron: innovatieve energietechnologieën in Oostenrijk. Marktontwikkeling 2016. Oostenrijks ministerie voor verkeer, innovatie en technologie.
Branche warmtepompen in 2015 
Fulltime arbeidsplaatsenca. 1.295
Totale omzetca. 540 miljoen. Euro
Aandeel in de exportca. 30,4 %
Behaalde CO2-besparing in Oostenrijk door het inzetten van warmtepompen571.183 ton

Waterkracht

Uitbreidingsgraad op het gebied van waterkracht in Oostenrijk: ca. 60 - 70%

Windkracht 2016

1.191 windkrachtcentrales met in totaal 2.632 MW zijn nu in Oostenrijk aangesloten op het net. De turbines produceren ca. 5,7 miljard kilowattuur stroom: daarmee kunnen 1,6 miljoen huishoudens van energie worden voorzien.

Bron: IG Windkraft

Algemene informatie

Aandeel duurzame energiedragers aan het bruto binnenlands verbruik in 2016: 29,5 %
Gepland aandeel duurzame energiedragers in Oostenrijk tot 2020: 34 %

Bron: Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency (Oostenrijks energie agentschap) - Statistics Austria

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA