Advantage Austria Indicare navigare

Cifre și date

Energiile regenerabile reprezintă în toată lumea motorul economic al viitorului. Cu ajutorul cifrelor și datelor de mai jos aveți posibilitatea de a vă face o vedere de ansamblu asupra domeniului energiilor regenerabile din Austria.

Biomasă, soare și pompe de căldură

Domeniul combustibililor bio 2015 
Locuri de muncă full time ca. 12.067
Cifra totală de afaceri1,3 Mrd. Euro
Reducerea emisiilor de CO2 în Austria în urma introducerii combustibililor bioca.9,2 Mil. To
Rezervoare biomasă, Cuptoare biomasă 2015 
Locuri de muncă full timeca. 3.378
Cifra totală de afaceri739 Mil. Euro
Cota la exportca. 75 %
Domeniul fotovoltaicelor 2015 
Locuri de muncă full timeca. 2.936
Reducerea emisiilor de CO2 prin introducerea echipamentelor fotovoltaice în Austria787.162 To
Domeniul termosolar 2015 
Locuri de muncă full timeca. 2.100
Cifra totală de afacerica. 228 Mil. Euro
Cota la export82%
Reducerea emisiilor de CO2 prin introducerea colectorilor solari în Austria459.242 To
Sursa: Tehnologii inovative în domeniul energiei în Austria. Evoluția pieții 2015. Ministerul Federal al Transporturilor, Inovației și Tehnologiei
Domeniul pompelor de căldură 2015 
Locuri de muncă full timeca. 1.474
Cifra totală de afacerica. 515Mil. Euro
Cota la exportca. 30,2 %
Reducerea emisiilor de CO2 prin introducerea pompelor de căldură560.980 To

Puterea apelor

Gradul de extindere al utilizării puterii apelor în Austria: ca. 60 - 70%.

Puterea vântului 2015

1.119 de centrale cu o putere cumulată de 2.409 MW formează actualmente rețeaua de centrale eoliene din Austria. Elicele centralelor eoliene produc o energie de 5,2 Mrd. KWh: în acest mod 1,5 mil. de gospodării pot fi alimentate cu energie.

Sursa: IG Windkraft

Date generale

Aportul purtătorilor de energie la consumul intern brut 2015: 33 %
Aportul estimat al purtătorilor de energie regenerabilă din Austria, până în 2020: 34 %

Sursa: Agenția austriacă de energie -Austrian Energy Agency - Statisktik Austria

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA