Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Obnoviteľné zdroje energie budú v budúcnosti predstavovať motor hospodárskeho rozvoja na celom svete. Nasledujúca štatistika Vám umožní vytvoriť si stručný prehľad o sektore obnoviteľnej energie v Rakúsku.

Biomasa, solárna energia a tepelné čerpadlá

Sektor palív (2016) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 17.486
obrat spolu1,5 mld. eur
zníženie emisií CO2 využívaním biogénnych palívcca 9,8 mil. ton
Kotly a pece na biomasu (2016) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 3.162
obrat spolu757 mil. eur
podiel exportuca. 80 %
Fotovoltika (2016) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 2.822
zníženie emisií CO2 využívaním fotovoltických zariadení  920.653 ton
Solárna energia (2016) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 1.600
obrat spolucca 196 mil. eur
podiel exportu83 %
zníženie emisií CO2 využívaním solárnych článkov v Rakúsku426.473 ton
Zdroj: Inovatívne energetické technológie v Rakúsku. Trhový vývoj 2016. Spolkové ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie
Tepelné čerpadlá (2016) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 1.295
obrat spolucca 540 mil. eur
podiel exportucca 30,4 %
zníženie emisií CO2 využívaním tepelných čerpadiel571.183 ton

Vodná energia

V súčasnosti sa v Rakúsku využíva 60 – 70% kapacít vodnej energie.

Veterná energia 2016

1.191 veterných elektrární s celkovo 2.632 MW je v Rakúsku pripojených do siete. Veterné kolesá produkujú celkovo 5,7 mld. kilowatthodín elektriny. Zásobujú tým 1,6 milióna domácností elektrickou energiou.

Zdroj: IG Windkraft

Všeobecné údaje

Podiel obnoviteľných energonosičov na hrubej domácej spotrebe energie v roku 2016 dosiahol 29,5%. Plánovaný podiel obnoviteľných energonosičov v Rakúsku do roku 2020 je 34%.

Zdroj: Rakúska energetická agentúra – Austrian Energy Agency. Statistics Austria

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA