Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Obnoviteľné zdroje energie budú v budúcnosti predstavovať motor hospodárskeho rozvoja na celom svete. Nasledujúca štatistika Vám umožní vytvoriť si stručný prehľad o sektore obnoviteľnej energie v Rakúsku.

Biomasa, solárna energia a tepelné čerpadlá

Sektor palív (2015) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 12.067
obrat spolu1,3 mld. eur
zníženie emisií CO2 využívaním biogénnych palívcca 9,2 mil. ton
Kotly a pece na biomasu (2015) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 3.378
obrat spolu739 mil. eur
podiel exportuca. 75 %
Fotovoltika (2015) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 2.936
zníženie emisií CO2 využívaním fotovoltických zariadení  787.162 ton
Solárna energia (2015) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 2.100
obrat spolucca 228 mil. eur
podiel exportu82 %
zníženie emisií CO2 využívaním solárnych článkov v Rakúsku459.242 ton
Zdroj: Inovatívne energetické technológie v Rakúsku. Trhový vývoj 2015. Spolkové ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie
Tepelné čerpadlá (2015) 
počet pracovných miest na plný úväzokcca 1.474
obrat spolucca 515mil. eur
podiel exportucca 30,2 %
zníženie emisií CO2 využívaním tepelných čerpadiel560.980 ton

Vodná energia

V súčasnosti sa v Rakúsku využíva 60 – 70% kapacít vodnej energie.

Veterná energia 2015

1.119 veterných elektrární s celkovo 2.409 MW je v Rakúsku pripojených do siete. Veterné kolesá produkujú celkovo 5,2 mld. kilowatthodín elektriny. Zásobujú tým 1,5 milióna domácností elektrickou energiou.

Zdroj: IG Windkraft

Všeobecné údaje

Podiel obnoviteľných energonosičov na hrubej domácej spotrebe energie v roku 2015 dosiahol 33%. Plánovaný podiel obnoviteľných energonosičov v Rakúsku do roku 2020 je 34%.

Zdroj: Rakúska energetická agentúra – Austrian Energy Agency. Statistics Austria

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA