Advantage Austria Prikaži navigacijo

Številke in dejstva

Obnovljivi viri energije so po vsem svetu gospodarski motor prihodnosti. Z nekaj številkami in dejstvi si lahko ustvarite pregled nad to panogo v Avstriji.

Biomasa, sonce in toplotne črpalke

Panoga biogoriv 2015 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 12.067
Skupni promet1,3 mrd. €
Dosežen prihranek CO2 v Avstriji na osnovi uporabe obnovljivih virov energijeca. 9,2 mio. ton
Kotli in peči na biomaso 2015 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca.3.378
Skupni promet739 mio. €
Delež izvozaca. 75 %
Panoga fotovoltaike 2015 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 2.936
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe fotovoltaike v Avstriji787.162 ton
Panoga solarne termije 2015 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 2.100
Skupni prometca. 228 mio. €
Delež izvoza82 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe sončnih kolektorjev v Avstriji459.242 ton
Vir: Inovativne energijske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2015. Zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo
Panoga toplotni črpalk 2015 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 1.474
Skupni prometca. 515 mio. €
Delež izvozaca. 30,2 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe toplotnih črpalk v Avstriji560.980 ton

Energija iz vode

Delež izradnje znaša v Avstriji: ca. 60 - 70%.

Energija vetra 2015

1.119 vetrni elektrarn s skupno 2.409 MW je trenutno v omrežju v Avstriji. Vetrnice proizvedejo okrog 5,2 mrd. kWh elektrike, s čimer lahko oskrbijo 1,5 mio. gospodinjstev z energijo.

Vir: Interesno združenje vetrne energije

Splošni podatki

Delež energentov iz obnovljivih virov energije v BDP 2015: 33 %
Načrtovani delež energentov iz obnovljivih virov energije v Avstriji do 2020: 34 %

Vir: Austrian Energy Agency - Statistics Austria

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA