Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Podaci i činjenice

Obnovljiva energija u celom svetu predstavljaju ekonomski pokretač budućnosti. Na osnovu nekoliko podataka i činjenica, ovde možete da steknete brz uvid u sektor obnovljive energije u Austrij

Bio-masa, sunce i toplotne pumpe

Branša: Bio-gorivo 2015 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 12.067
Ukupan promet1,3  milijardi eva
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi goriva biološko-organskog poreklaoko 9,2 miliona tona
Kotlovi i peći na bio-masu 2015 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 3.378
Ukupan promet739 miliona evra
Udeo u izvozuoko 75 %
Branša: Fotonaponska konverzija 2015 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 2.936
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi postrojenja za fotonaponsku konverziju   787.162 tona
Solarna termija 2015 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 2.100
Ukupan prometoko 228 miliona evra
Udeo u izvozu82 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi solarnih kolektora459.242 tona
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2015.Savezno ministarstvo za saobracaj , inovacije i tehnologiju
Branša: Toplotne pumpe 2015 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 1.474
Ukupan prometoko 515miliona evra
Udeo u izvozuoko 30,2 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi toplotnih pumpi560.980 tona

Hidroenergija

Stepen izgrađenosti u oblasti hidroenergije u Austriji: oko 60 - 70%.

Snaga vetra 2015

U Austriji je umreženo 1.119 aeroelektrana ukupne snage 2.409 MW. Kraci elisa proizvode 5,2 milijardi kilovat-sati struje. Tom energijom moguće je snabdevanje oko 1,5 miliona domaćinstava.

Izvor: Interesna zajednica aeroelektrane (IG Windkraft)

Opšti podaci

Udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto domaćoj potrošnji u 2015: 33 %
Planirani udeo energije iz obnovljivih izvora u Austriji do 2020: 34 %

Izvor: Austrijska energetska agencija (Österreichische Energieagentur) - Statistics Austria

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA