Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Podaci i činjenice

Obnovljiva energija u celom svetu predstavljaju ekonomski pokretač budućnosti. Na osnovu nekoliko podataka i činjenica, ovde možete da steknete brz uvid u sektor obnovljive energije u Austrij

Bio-masa, sunce i toplotne pumpe

Branša: Bio-gorivo 2016 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 17.486
Ukupan promet1,5  milijardi eva
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi goriva biološko-organskog poreklaoko 9,8 miliona tona
Kotlovi i peći na bio-masu 2016 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 3.162
Ukupan promet757 miliona evra
Udeo u izvozuoko 80 %
Branša: Fotonaponska konverzija 2016 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 2.822
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi postrojenja za fotonaponsku konverziju   920.653 tona
Solarna termija 2016 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 1.600
Ukupan prometoko 196 miliona evra
Udeo u izvozu83 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi solarnih kolektora426.473 tona
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2016.Savezno ministarstvo za saobracaj , inovacije i tehnologiju
Branša: Toplotne pumpe 2016 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 1.295
Ukupan prometoko 540 miliona evra
Udeo u izvozuoko 30,4 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi toplotnih pumpi571.183 tona

Hidroenergija

Stepen izgrađenosti u oblasti hidroenergije u Austriji: oko 60 - 70%.

Snaga vetra 2016

U Austriji je umreženo 1.191 aeroelektrana ukupne snage 2.632 MW. Kraci elisa proizvode 5,7 milijardi kilovat-sati struje. Tom energijom moguće je snabdevanje oko 1,6 miliona domaćinstava.

Izvor: Interesna zajednica aeroelektrane (IG Windkraft)

Opšti podaci

Udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto domaćoj potrošnji u 2016: 29,5 %
Planirani udeo energije iz obnovljivih izvora u Austriji do 2020: 34 %

Izvor: Austrijska energetska agencija (Österreichische Energieagentur) - Statistics Austria

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA