Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

SAYILAR VE VERİLER

Yenilenebilir Enerjiler bütün dünyada geleceğin ekonomi motorudur. Bazı sayıların ve verilerin yardımıyla Avusturya'daki yenilenebilir enerji sektörü hakkında bilgi edinin.

Biyokütle, Güneş ve Isı Pompaları

Biyoyakıt sektörü 2015 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 12.067
Toplam ciro1,3  mlr. Avro
Biyojen yakıtların kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüşyak. 9,2 mly. Ton
Biyokütle kazanları ve biyokütle fırınları 2015 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 3.378
Toplam ciro739 mly. Avro
İhracat oranıyak. % 75
Fotovoltaik sektörü 2015 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 2.936
Fotovoltaik sistemlerinin kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş787.162 Ton
Güneş ısısı sektörü 2015 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 2.100
Toplam ciroyak. 228 mly. Avro
İhracat oranı82 %
Güneş kolektörlerinin kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş459.242 Ton
Kaynak: Avusturya'da yaratıcı enerji teknolojileri. 2015 pazar gelişimi. Trafik, Inovasyon ve Teknolojiden sorumlu Federal Bakanlık
Isı pompaları sektörü 2015 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 1.474
Toplam ciroyak. 515 mly. Avro
İhracat oranıyak. % 30,2
Isı pompalarının kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş560.980 Ton

Su Gücü

Avusturya'da su gücünün kullanım oranı: yak. %60 - 70.

Rüzgâr Gücü 2015

Avusturya'da toplam gücü 2.409 MW olan 1.119 rüzgâr santrali şebekeye bağlanmış durumda. Rüzgâr türbinleri yaklaşık 5,2 mlr. kilovatsaat elektrik üretmektedir: Bu miktarla 1,5 mly. evin enerji ihtiyacı karşılanabilir.

Kaynak: IG Windkraft

Genel Veriler

Brüt yurtiçi tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı 2015: 33 %
2020'e kadar Avusturya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının planlanan oranı: 34 %

Kaynak: Avusturya Enerji Ajansı - Austrian Energy Agency - Statistics Austria

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA