Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

SAYILAR VE VERİLER

Yenilenebilir Enerjiler bütün dünyada geleceğin ekonomi motorudur. Bazı sayıların ve verilerin yardımıyla Avusturya'daki yenilenebilir enerji sektörü hakkında bilgi edinin.

Biyokütle, Güneş ve Isı Pompaları

Biyoyakıt sektörü 2016 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 17.486
Toplam ciro1,5  mlr. Avro
Biyojen yakıtların kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüşyak. 9,8 mly. Ton
Biyokütle kazanları ve biyokütle fırınları 2016 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 3.162
Toplam ciro757 mly. Avro
İhracat oranıyak. % 80
Fotovoltaik sektörü 2016 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 2.822
Fotovoltaik sistemlerinin kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş920.653 Ton
Güneş ısısı sektörü 2016 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 1.600
Toplam ciroyak. 196 mly. Avro
İhracat oranı83 %
Güneş kolektörlerinin kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş426.473 Ton
Kaynak: Avusturya'da yaratıcı enerji teknolojileri. 2016 pazar gelişimi. Trafik, Inovasyon ve Teknolojiden sorumlu Federal Bakanlık
Isı pompaları sektörü 2016 
Tam zamanlı çalışanlaryak. 1.295
Toplam ciroyak. 540 mly. Avro
İhracat oranıyak. % 30,4
Isı pompalarının kullanılmasıyla Avusturya'da CO2 salınımında hedeflenen düşüş571.183 Ton

Su Gücü

Avusturya'da su gücünün kullanım oranı: yak. %60 - 70.

Rüzgâr Gücü 2016

Avusturya'da toplam gücü 2.632 MW olan 1.191 rüzgâr santrali şebekeye bağlanmış durumda. Rüzgâr türbinleri yaklaşık 5,7 mlr. kilovatsaat elektrik üretmektedir: Bu miktarla 1,6 mly. evin enerji ihtiyacı karşılanabilir.

Kaynak: IG Windkraft

Genel Veriler

Brüt yurtiçi tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı 2016: 29,5 %
2020'e kadar Avusturya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının planlanan oranı: 34 %

Kaynak: Avusturya Enerji Ajansı - Austrian Energy Agency - Statistics Austria

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA