Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Taastuvenergia on igal pool maailmas tuleviku majandusmootoriks. Nende arvude ja faktide põhjal saate kiire ülevaate taastuvenergia sektorist Austrias.

Biomass, päike ja soojuspumbad

Biokütuse valdkond 2016 
Täisajaga töökohad ca. 17.486
Kogukäive1,5 miljardit eurot
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu biogeensete kütuste kasutuselevõtuleca. 9,8 miljonit tonni
Biomassikatlad ja biomassiahjud 2016 
Täisajaga töökohadca. 3.162
Kogukäive757 miljonit eurot
Ekspordi osakaalca. 80 %
Fotovoltaik-valdkond 2016 
Täisajaga töökohadca. 2.822
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu fotovoltaik seadmete kasutuselevõtule  920.653 tonni
Solaartermia valdkond 2016 
Täisajaga töökohadca. 1.600
Kogukäiveca. 196 miljonit eurot
Ekspordi osakaal83 %
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu päikesekollektorite kasutuselevõtule426.473 Tonnen
Allikas: Innovatiivsed energiatehnoloogiad Austrias. Turuareng 2016. Liiklus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium
Soojuspumba valdkond 2016 
Täisajaga töökohadca.1.295
Kogukäiveca. 540 miljonit eurot
Ekspordi osakaalca. 30,4 %
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu soojuspumpade kasutuselevõtule571.183 tonni

Vee-energia

Vee-energia laiendamine Austrias: ca. 60 - 70%

Tuuleenergia 2016

Austrias on 1.191 tuuleenergiajaama koguvõimsusega 2.632 MW. Tuulerattad tekitavad umbes 5,7 miljardit kilovatttundi eletrit: sellega saab energiaga varustada 1.600.000 majapidamist.

Allikas: IG Windkraft

Üldised andmed

Taastuvenergia osakaal bruttosiseturutarbimisest 2016: 29,5 %
Planeeritud taastuvenergia osakaal Austrias kuni aastani 2020: 34 %

Allikas: Austria Energiaagentuur - Austrian Energy Agency - Statistik Austria

Viimati uuendatud:
2017.08.28
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA