Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Taastuvenergia on igal pool maailmas tuleviku majandusmootoriks. Nende arvude ja faktide põhjal saate kiire ülevaate taastuvenergia sektorist Austrias.

Biomass, päike ja soojuspumbad

Biokütuse valdkond 2015 
Täisajaga töökohad ca. 12.067
Kogukäive1,3 miljardit eurot
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu biogeensete kütuste kasutuselevõtuleca. 9,2 miljonit tonni
Biomassikatlad ja biomassiahjud 2015 
Täisajaga töökohadca. 3.378
Kogukäive739 miljonit eurot
Ekspordi osakaalca. 75 %
Fotovoltaik-valdkond 2015 
Täisajaga töökohadca. 2.936
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu fotovoltaik seadmete kasutuselevõtule  787.162 tonni
Solaartermia valdkond 2015 
Täisajaga töökohadca. 2.100
Kogukäiveca. 228 miljonit eurot
Ekspordi osakaal82 %
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu päikesekollektorite kasutuselevõtule459.242 Tonnen
Allikas: Innovatiivsed energiatehnoloogiad Austrias. Turuareng 2015. Liiklus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium
Soojuspumba valdkond 2015 
Täisajaga töökohadca.1.474
Kogukäiveca. 515 miljonit eurot
Ekspordi osakaalca. 30,2 %
Saavutatud CO2 kokkuhoid Austrias tänu soojuspumpade kasutuselevõtule560.980 tonni

Vee-energia

Vee-energia laiendamine Austrias: ca. 60 - 70%

Tuuleenergia 2015

Austrias on 1.119 tuuleenergiajaama koguvõimsusega 2.409 MW. Tuulerattad tekitavad umbes 5,2 miljardit kilovatttundi eletrit: sellega saab energiaga varustada 1.500.000 majapidamist.

Allikas: IG Windkraft

Üldised andmed

Taastuvenergia osakaal bruttosiseturutarbimisest 2015: 33 %
Planeeritud taastuvenergia osakaal Austrias kuni aastani 2020: 34 %

Allikas: Austria Energiaagentuur - Austrian Energy Agency - Statistik Austria

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA