Advantage Austria Pokaži navigaciju

Vrhunska tehnika pomaže osobama oštećenog sluha

Omogućiti ljudima da čuju i na taj način poboljšati kvalitet njihovog života je lična motivacija Ingeborg i Erwina Hochmair, osnivača preduzeća MED-EL.

Da bi se to postiglo, ovo porodično preduzeće kontinuirano investira u istraživanje i razvoj i za svoje je pacijente, od kojih su više od polovine djeca, stalno u potrazi za individualnim i optimalnim rješenjima za poboljšavanje sluha. Tako im je pošlo za rukom da razviju nove tehnologije za posebno praktična rješenja implantiranja, koja su prikladna za održavanje preostalog sluha. Firma MED-EL od svojih početaka stavlja akcenat na pionirske inovacije, kako u medicinsko-tehničkom području, tako i na nivou usluga i savjetovanja.

Ovo preduzeće trenutno ima najobimniju ponudu specijalno razvijenih sistema i komponenata za najrazličitije vrste oštećenja sluha. Danas za preduzeće MED-EL radi preko 1600 ljudi na 29 lokacija širom svijeta, a više od njih 1100 radi u centrali firme u Innsbrucku.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA