Advantage Austria نمایش فهرست

پروژه های بهداشت و درمان، همگی از یک منبع

انجام بیش از 600 پروژه بهداشتی و درمانی در بیش از 70 کشور دنیا شرکت وامد آ.گ را به یکی از پیشگامان جهانی بخش سلامت تبدیل نموده است.

این شرکت که فعالیت خود را در وین آغاز نمود از دهه 1980 در زمینه طراحی، ساخت و مدیریت تاسیسات درمانی پیچیده در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته است. رمز موفقیت  
VAMED AG
دامنه وسیع خدمات آن است. مشتریان وامد آ.گ می توانند در تمام مراحل طراحی، ساخت و مدیریت مشترک پروژه های موفق درمانی از یک منبع یاری بگیرند.

تا کنون پروژه هایی در گابون، لیبی، نیجریه و همچنین روسیه، چین و مالزی با کمک این شرکت انجام شده اند. ضمنا VAMED Vitality World به پیشگام در زمینه گردشگری پزشکی در کشور اتریش بدل شده است.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA