Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Здравеопазването и медицинската техника са особено динамични икономически отрасли. В Европа в тези области работят около десет процента от всички заети лица. На международния пазар австрийските предприятия са представени от медицинската техника, фармацевтиката, изходните материали, но и то ноу-хауто, инженеринга и услугите. В един бранш, характеризиран от специализациите и иновациите, клиенти от целия свят печелят от ноу-хауто и научноизследователските структури на австрийските си партньори. Но и самата Австрия се ангажира все повече в областта на здравните услуги; за операции, рехабилитации, но и за превантивната медицина и wellness-a .

Съдържание:

Медицина с история и бъдеще

В областта на здравеопазването и медицинската техника Австрия поглежда назад към столетия, изпълнени с открития и изобретения. През 18 век във Виена е революционизирано медицинското образование и известното Виенско медицинско училище развива най-високия медицински стандарт за своето време.

Тази традиция задължава. Днес австрийското здравно дело принадлежи към най-добрите в света. Независимо дали в областта на лабораторната техника, на науките за живота (Life Sciences), на болничните услуги или в медицинския wellness сегмент: австрийските предприятия доставят иновации на най-високо ниво за световните пазари.

Лабораторна и медицинска техника

Сред експортиращите австрийски предприятия, занимаващи се с лабораторна и медицинска техника, можете да откриете:

  • производители на системи и консумативи в областта на клиничната диагностика,
  • технологични лидери в образната и ултразвуковата диагностика,
  • производители на хай-тек протези и
  • специалисти по компютърно подпомагана психологическа диагностика.

Всички предприятия предлагат дейности в съответствие с най-новото ниво на техниката и са специализирани в разработката на иновационни и ефикасни продукти за оптимална грижа за пациентите. Лекари от множество страни по света разчитат на качеството на лабораторната и медицинската техника, идваща от Австрия.

Медицински консултантски услуги за целия свят

Австрийските предприятия участват в проектирането, изграждането и експлоатацията на болници извън Австрия. Те проектират, изграждат и експлоатират напълно готови медицински съоръжения, но предлагат и ноу-хау в областта на диагностиката, терапията и грижите и реализират комплексни технологични проекти в областта на здравното дело.

Медицинско обслужване и wellness

Дългогодишна традиция свързва австрийските лекари и болници с пациенти от целия свят. Много пациенти от Близкия Изток, но и от Източна и Югоизточна Европа се ползват от превъзходните медицински съоръжения и първокласно образованите лекари и пренасят добрия имидж на австрийското здравно дело в родните си страни.

Wellness = Здраве

Към медицината на бъдещето принадлежат центровете за профилактика и wellness . Със своите термални извори и здравни спа центрове Австрия се причислява към една от най-важните здравни дестинации в международен мащаб. От планирането, реализацията и управлението на wellness и spa центровете до новоизграждането на топли минерални извори – австрийските предприятия успешно експортират своето ноу-хау в тази област.

Ексклузивните и многообразни оферти за рехабилитационни центрове, термални бани, spa и wellness центрове се ползват в голяма степен от чуждестранни гости. Научете повече за Wellness-а в Австрия. .

Концентрирана компетентност

Науките за живота (Life Sciences) принадлежат към най-иновационните научноизследователски области. В центъра стои прилагането на научни познания в областта на биотехнологията и генната технология и на медицинската техника при съблюдаване на изискванията на пазарната икономика. В Австрия започна една важна инициатива за насърчаване на Life Sciences: центровете за компетентност K_ind/K_net.

Обединяването на компетентностите на много места в цяла Австрия и финансирането чрез публични и частни спонсори гарантират високата производителност в областта на научноизследователската и развойната дейност и трансфера на приложно ориентирани технологични знания.

Биотехнология

В Австрия има повече от 100 фирми, специализирани в научноизследователска дейност в областта на биотехнологията . биотехнологични патенти от Австрия, по-специално в сферата на хуманната медицина, свидетелстват за динамиката на тази област и нейното икономическо значение.

Австрия се отличава с концентрацията и свързаността на научноизследователската и развойната дейност, високо квалифицираните сътрудници в научноизследователските предприятия и отличните предпоставки за пазарната реализация на продуктите. От това печелят и международните клиенти на австрийките биотехнологични фирми.

Фармацевтична индустрия

Работещите в целия свят фармацевтични предприятия ценят Австрия като място за научноизследователска дейност, производство и централи. Добрите предпоставки и образованите специалисти в Австрия са два важни фактора за успеха на бранша.

Последна актуализация на:
2017.08.24
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA