Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Zdravotnictví a lékařská technika jsou oblasti, které patří k obzvlášť dynamickým hospodářským odvětvím. V celoevropském měřítku pracuje v těchto oborech téměř deset procent všech zaměstnanců. Rakouské podniky jsou zastoupeny na mezinárodním trhu s lékařskou technikou, farmaceutiky, výchozími materiály, ale úspěšně též nabízejí své know-how, technická řešení a služby. V tomto odvětví, vyznačujícím se specializací a inovacemi, využívají know-how a výzkumnou strukturu svých rakouských obchodních partnerů zákazníci z celého světa. Rakousko je však stále více vyhledávané též pro účely samotných zdravotnických služeb, kam patří operace, rehabilitace, preventivní lékařství či wellness.

Obsah

Lékařství s tradicí i slibnou budoucností

Rakouská tradice v oblasti zdravotnictví a lékařské techniky trvá již několik staletí a má za sebou nejrůznější vynálezy. Vídeň v 18. století byla městem, kde proběhla revoluce v lékařském vzdělávání, a proslulá Vídeňská lékařská škola dosahovala nejvyššího lékařského standardu své doby.

Taková tradice zavazuje. Dnes patří rakouské zdravotnictví k nejlepším na světě. Rakouské podniky poskytují na světových trzích inovace na nejvyšší úrovni, a to jak v oblasti laboratorní techniky, life sciences, služeb týkajících se komplexního provozu nemocnice, tak v lékařském segmentu wellness.

Laboratorní a lékařská technika

K rakouským podnikům, které se zaměřují na vývoz a zabývají se laboratorní a lékařskou technikou, patří mimo jiné:

  • výrobci systémů a spotřebního materiálu v oblasti klinické diagnostiky,
  • dodavatelé nejnovějších technologií pro účely diagnostického snímkování a ultrazvuku,
  • výrobci protéz se špičkovou technologií a
  • specialisté v oblasti počítačem podporované psychologické diagnostiky.

Všechny podniky nabízejí služby odpovídající nejnovějšímu stavu techniky a specializují se na vývoj inovativních produktů sloužících optimální a účinné péči o pacienta. Lékaři v mnoha zemích světa se spoléhají na kvalitu laboratorní a lékařské techniky z Rakouska.

Služby v oblasti lékařského poradenství pro celý svět

Rakouské podniky se podílejí na plánování, výstavbě a provozu nemocnic v zahraničí mimo Rakousko. Zabývají se plánováním a výstavbou zdravotnických zařízení na klíč, jakož i jejich provozem, nabízejí však i know-how v oblasti diagnostiky, terapie, péče a realizují komplexní technologické projekty ve zdravotnictví.

Lékařská péče a Wellness

Schopností rakouských lékařů a péče nemocnic již tradičně využívají pacienti z celého světa. Prvotřídní lékařská zařízení a lékaře s vynikajícím vzděláním využívá mnoho pacientů z Blízkého východu, ale i z východní a jihovýchodní Evropy, a v zemích, odkud přicházejí, pak rozšiřují věhlas rakouského zdravotnictví.

Wellness = zdraví

V budoucnu se lékařství neobejde bez zařízení nabízejících preventivní lékařství a wellness. Rakousko je díky svým relaxačním lázním a zdravotně zaměřeným lázeňským zařízením v mezinárodním měřítku jedním z nejvýznamnějších cílů zdravotních pobytů. Rakouské podniky v této oblasti úspěšně nabízejí své know-how v zahraničí, ať už se jedná o plánování, realizaci, provozování lázeňských zařízení a center pro wellness či o zřizování nových lázní.

Výjimečnou a širokou nabídku rehabilitačních zařízení, termálních lázní, lázeňských zařízení či center pro wellness stále více využívají zahraniční hosté. Zde se dozvíte více o wellness v Rakousku .

Rakouská vědecká pracoviště a jejich vysoká odbornost

Life sciences patří k nejinovativnějším výzkumným oblastem. Hlavním cílem je aplikace vědeckých poznatků z biotechnologie, genové technologie a lékařské techniky při zohlednění požadavků tržního hospodářství. V Rakousku byla zahájena významná iniciativa na podporu life sciences – odborná střediska K_ind/K_net.

Spojování kompetenčního potenciálu z více míst v celém Rakousku a financování z veřejných a soukromých prostředků zajišťuje vysokou výkonnost v oblasti výzkumu a vývoje a uplatnění technologických znalostí orientovaných na praxi.

Biotechnologie

V Rakousku působí přes 100 specializovaných firem, které provozují výzkum v oblasti biotechnologie . Četné rakouské biotechnologické patenty, zejména v lékařství, svědčí o dynamice této oblasti a jejím hospodářském významu.

Pro Rakousko je typické sdružování a propojování výzkumu a vývoje, vysoce kvalifikovaná pracovní síla v podnicích zabývajících se výzkumem a též vynikající předpoklady pro uplatnění produktů na trhu. Z toho mají prospěch též mezinárodní zákazníci rakouských firem podnikajících v oblasti biotechnologie.

Farmaceutický průmysl

Farmaceutické společnosti s celosvětovou působností považují Rakousko za velmi vhodnou lokalitu pro podnikání a provozují zde výzkumné činnosti, zabývají se výrobou, umisťují sem podniková ústředí. Toto odvětví v Rakousku slaví úspěchy díky dvěma důležitým faktorům, jednak dobrému zázemí a jednak díky specialistům s vysokým vzděláním. 

Datum poslední aktualizace
2017.08.24
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA