Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

PREHĽAD

Zdravotníctvo a medicínska technika sú mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúce hospodárske odvetvia. V celej Európe je v týchto odvetviach zamestnaných viac ako desať percent všetkých zamestnancov. Rakúske spoločnosti sú na medzinárodných trhoch zastúpené medicínskou technikou, farmaceutikou, zdravotnými materiálmi, ale aj know-how, inžinierstvom a službami. V odvetví, ktoré sa vyznačuje špecializáciou a inováciou, celosvetovo profitujú klienti z know-how a vedeckých štruktúr ich rakúskych partnerov. Stále viac sa využívajú aj samotné zdravotnícke služby poskytované v Rakúsku; akými sú operácie, rehabilitácia, ale aj preventívna medicína a Wellness.

Obsah:

Medicína s históriou a budúcnosťou

Pri zdravotníctve a medicínskej technike Rakúsko nadväzuje na niekoľko storočí plných objavov. V 18. storočí sa vo Viedni zaviedlo medicínske vzdelávanie a známa Viedenská medicínska škola vyvinula najvyššie medicínske štandardy jej čias.

Táto tradícia zaväzuje. Dnes sa rakúske zdravotníctvo radí medzi najlepšie na svete. Či už v oblasti laboratórnej techniky, Life Sciences, nemocničných výkonoch alebo v segmente medicínskeho Wellness: rakúske spoločnosti poskytujú inováciu na najvyššej úrovni pre celosvetové trhy.

Laboratórna a medicínska technika

Medzi rakúskymi spoločnosťami orientovanými na vývoz, ktoré sa zaoberajú laboratórnou a medicínskou technikou, nájdete medzi iným:

  • výrobcov systémov a spotrebných materiálov v oblasti klinickej diagnostiky,
  • jednotku v oblasti technológií diagnostického zobrazenia a ultrazvuku,
  • výrobcu High-Tech protéz
  • špecialistov pre psychologickú diagnostiku podporenú počítačom

Všetky spoločnosti ponúkajú služby na najvyššom stupni techniky a špecializujú sa na vývoj inovatívnych, efektívnych výrobkov k optimálnej starostlivosti o pacienta. Lekári v mnohých krajinách sveta sa spoliehajú na kvalitu laboratórnej a medicínskej techniky z Rakúska.

Medicínske celosvetové poradenstvo - služby

Rakúske spoločnosti sa zúčastňujú na plánovaní, zriaďovaní s správe nemocníc mimo Rakúska. Sú plánovačmi, zriaďovateľmi a spravovateľmi medicínskych zariadení na kľúč, ponúkajú know-how pre diagnostiku, terapiu, starostlivosť a aplikujú komplexné technologické projekty v zdravotníctve.

Medicínska starostlivosť a Wellness

Dlhoročná tradícia spája rakúskych lekárov a nemocnice s pacientmi z celého sveta. Mnohí pacienti z Blízkeho Východu, ale aj z Východnej a južnej Európy využívajú vynikajúce medicínske zariadenia a prvotriednych vyškolených lekárov a šíria dobrý imidž rakúskeho zdravotníctva vo svojich domovoch.

Wellness = zdravie

K medicíne budúcnosti patria zariadenia pre prevenciu a Wellness. Rakúsko sa radí so svojimi termálnymi prameňmi a zdravotnými kúpeľmi medzi najdôležitejšie medzinárodné zdravotné destinácie. Od plánovania, realizácie a riadenia Wellness a relaxačných zariadení až po založenie nových termálnych kúpeľov – rakúske spoločnosti úspešne vyvážajú svoj know-how v tejto oblasti.

Exkluzívnu a rôznorodú ponuku rehabilitačných zariadení, termálnych kúpeľov a Wellness zariadení stále častejšie využívajú zahraniční hostia. Tu sa dozviete viac o Wellness v Rakúsku. Wellness in Österreich .

Koncentrovaná kompetencia

Veda o živote - Life Science – patrí medzi najinovačnejšie oblasti vedy. Jej stredobodom je využitie vedeckých znalostí biotechnológie, genetických technológií a medicínskej techniky za zohľadnenia trhovo – hospodárskych požiadaviek. V Rakúsku sa naštartovala dôležitá iniciatíva pre podporu vedy : kompetenčné centrá K_ind/K_net.

Spájanie kompetencií na viacerých miestach v celom Rakúsku a financovanie verejnými a súkromnými investormi garantujú vysokú produktivitu vo vede, vývoji a transfery technologických znalostí, orientovaných na ich aplikáciu.

Biotechnológie

V Rakúsku existuje viac ako 100 špeciálnych firiem, ktoré sa špecializujú na výskum biotechnológií. Početné biotechnologické, najmä humánne – medicínske patenty z Rakúska dokazujú dynamiku tejto oblasti a jej hospodársky význam.

Rakúsko sa vyznačuje koncentráciou a prepojením vedy a vývoja, vysoko kvalifikovanými spolupracovníkmi vo výskumných spoločnostiach a vynikajúcimi predpokladmi pre umiestnenie výrobkov na trhu. Z toho profitujú aj medzinárodní klienti rakúskych biotechnologických firiem.

Farmácia

Celosvetovo pôsobiace farmaceutické spoločnosti si vážia Rakúsko ako centrum vedy, výroby a centrum spoločností. Dobré predpoklady a vyškolení špecialisti v Rakúsku sú dvomi dôležitými faktormi pre úspech v danom odvetví.

Posledná aktualizácia:
2017.08.24
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA