Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Avstrija se pri zdravju in medicinski tehniki ozira na stoletja odkrivateljskega duha in izumiteljskega bogastva. Danes so načrti za bolnišnice in opremo, laboratorijska in medicinska tehnika ter wellness know-how iz Avstrije zaradi visoke kakovosti in zanesljivosti v številnih državah sveta med zelo želenimi. Prepričajte se tudi sami o medicinskih in medicinsko-tehničnih storitvah avstrijskih podjetij.

Vsebina:

Laboratorijska in medicinska tehnologija

Avstrijska podjetja so na področju laboratorijske in medicinske tehnologije uresničila številne inovativne zamisli. Poučite se o nekaterih izvozno pomembnih razvojih s področja visokotehnološke optike, analiznih naprav in protetike.

Primeri avstrijske tehnološke kompetence

Podjetje LifeOptics združuje visokotehnološko optiko in elektroniko v svojem uspešnem proizvodu "Varioscope", mobilnem operacijskem mikroskopu. Izvozna kvota dunajskega podjetja znaša 95 %.

Graško podjetje CNSystems razvija in trži tehnologije za zbiranje vrednosti srčnega obtoka z nekrvnimi postopki.

Od leta 2000 naprej je Gradec sedež poslovnega področja "Near Patient Testing" podjetja Roche Diagnostics. Skupaj z univerzitetnimi in izvenuniverzitetnimi raziskovalnimi ustanovami je Roche zelo uspešen pri razvoju mobilnih analiznih naprav.

Otto Bock Healthcare Products GmbH je vodilno podjetje na področju protetike in rehabilitacije. Njihova posebna pozornost je namenjena nevrološkim implantatom.

Načrtovanje in opremljanje bolnišnic

Močno rastoči izdatki za bolnišnice bodo v prihajajočih letih še nadalje povečali pomen zasebnih partnerjev pri gradnji bolnišnic. S tehnično opremo in know-howom iz Avstrije se izvajajo uspešni modeli zasebno-javnega partnerstva. S tem lahko padejo nebirokratske in hitre odločitve, s specializacijo pa je možna optimizacija postopkov.

Primeri mednarodnih bolnišničnih projektov

Na svetu potekajo številni veliki projekti gradnje bolnišnic, ki jih zelo uspešno vodijo avstrijska podjetja. Ne le na Kitajskem, tudi v Indoneziji, Sibiriji, Maleziji, Vietnamu in v nekaterih afriških državah se projekti gradnje bolnišnic od same zasnove, gradnje, otvoritve do upravljanje zelo uspešno izvajajo.

Primer bolnišnice v Linzu

Po le 40-ih mesecih gradnje je julija 2005 začela delovati ena najmodernejših bolnišnic v Evropi, nova bolnišnica v Linzu. Izvedena je bila po modelu zasebno-javnega partnerstva.

Posodobljeno:
2017.08.24
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA