Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Sağlık ve tıp teknolojisi, özel bir dinamizme sahip olan ekonomi dallarıdır. Avrupa çapında tüm çalışanların neredeyse yüzde onu bu alanlarda istihdam edilmiştir. Avusturya şirketleri tıp teknolojisi, eczacılık ve hammade konularında, ancak aynı zamanda yapabilme bilgisi, mühendislik ve hizmet alanlarında da uluslararası pazarda temsil edilmektedir. Uzmanlaşmanın ve yenilikçiliğin en önemli unsur olduğu bu branşta, tüm dünyadan müşteriler Avusturyalı partnerlerinin yapabilme bilgilerinden ve araştırmacılıklarından faydalanmaktadırlar. Ancak ister ameliyat, ister rehabilitasyon, ister koruyucu hekimlik, ister de Wellness olsun, farklı sağlık hizmetleri için de Avusturya giderek daha fazla tercih edilen bir ülke konumundadır.

İçerik:

TIP: GEÇMİŞİ VE GELECEĞİYLE BİRLİKTE

Sağlık ve tıp teknolojileri konularında Avusturya zengin buluşlarla dolu köklü bir geçmişe sahiptir. 18. Yüzyıl'da Viyana'da tıp eğitiminde devrim yapıldı ve meşhur Viyana Tıp Okulu döneminin en yüksek tıp standartlarını belirledi.

Bu geçmiş, bugünü yükümlülük altına almaktadır. Avusturya bugün dünyanın en iyileri arasında bulunan bir sağlık sistemine sahiptir. Gerek labortauar teknolojilerinde, gerek yaşam bilimlerinde, hastaneyle ilgili bütün hizmetlerde, gerekse tıbbi Wellnes konusunda Avusturya şirketleri dünya pazarları için en yüksek düzeyde yenilikler üretmektedirler.

Laboratuar ve Tıp Teknolojisi

Laboratuar ve tıp teknolojisi alanlarında ihracata yönelik faaliyet gösteren Avusturya firmaları, özellikle şu konular üzerinde çalışmaktadırlar:

  • Klinik tanı alanında sistem ve sarf malzemesi üretimi,
  • Görüntülü tanı ve ultrason teknolojileri,
  • Yüksek teknoloji protezlerinin üretimi ve
  • Bilgisayar destekli psikolojik tanı uzmanları

Bütün şirketler en son teknoloji ürünü hizmetler sunmaktadırlar hastanın en iyi şekilde bakımın yapılmasını sağlamaya yönelik yenilikçi, etkili ürünler üzerinde sürekli çalışmaktadırlar. Dünyanın pek çok ülkesindeki hekimler, Avusturya'nın laboratuar ve tıp teknolojisine güven duymaktadırlar.

Bütün Dünya İçin Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri

Avusturya şirketleri, Avusturya dışında bulunan hastanelerin planlanmasına, kurulmasına ve işletilmesine katılmaktadırlar. Anahtar teslimi tıbbi tesislerin planlayıcısı, kurucusu ve işleticisi olmalarının yanı sıra teşhis, terapi, bakım için de yapabilme bilgisi sunmakta, sağlık sistemine dair kompleks teknoloji projeleri ortaya koymaktadırlar.

TIBBİ TEDAVİ VE WELLNESS

Köklü bir geçmiş, Avusturya hekimleri ve hastanelerle, tüm dünyadan hastalar arasında bir bağ kurmaktadır. Ortadoğu'dan, ancak aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Avrupa'dan gelen pek çok hasta mükemmel tıbbi kuruluşların ve birinci sınıf hekimlerin hizmetlerinden faydalanmakta, Avusturya sağlık sistemi hakkındaki son derece olumlu düşüncelerini tekrar ülkelerine taşımaktadırlar.

Wellness = Sağlık

Koruyucu hekimlik ve Wellness, geleceğin tıbbının önemli bileşenlerindendir. Avusturya, kaplıcaları ve sağlık SPA'ları ile uluslararası alanda çok önemli bir sağlık hedefi olarak tanınmaktadır. Welllness ve SPA tesislerinin planlanması, realize edilmesi ve yönetilmesi, kaplıcaların yeniden düzenlenmesi gibi konularda da Avusturyalı şirketler yapabilme becerilerini büyük bir başarıyla ihraç etmektedirler.

Seçkin ve çeşitli rehabilitasyon tesisleri, kaplıcalar, SPA'lar ve Wellness tesisleri yabancı konuklar tarafından giderek artan bir sıklıkla ziyaret edilmektedirler. Daha fazla bilgiyi Avusturya'da Wellness adresinden temin edebilirsiniz.

YOĞUNLAŞMIŞ YETERLİLİK

Yaşam Merkezleri en yenilikçi araştırma alanları arasında bulunmaktadır. Bu araştırmaların merkezinde, pazar ekonomisinin beklentilerinin de dikkate alınmasıyla, tıp teknolojisi, biyoteknoloji ve gen teknolojisi konularında edinilen bilimsel bilgilerin uygulanması bulunmaktadır. Avusturya'da Yaşam Merkezleri'nin desteklenmeleriyle ilgili önemli bir inisiyatif başlatıldı: K_ind/K_net Yeterlilik Merkezleri.

Bütün Avusturya'nın farklı merkezlerinde bulunan yeterliliklerin bir araya getirilmesi ve bunların resmi ve özel kuruluşlar tarafından finanse edilmeleri, gerek araştırma ve geliştirme alanlarında, gerek teknolojik bilginin uygulamaya aktarılmasında büyük bir başarı oranını garanti etmektedir.

Biyoteknoloji

Avusturya'da sadece Biyoteknoloji araştırmaları konusunda faaliyet gösteren 100'den fazla firma bulunmaktadır. Özellikle insan sağlığıyla ilgili çok sayıda biyoteknoloji patentinin Avusturya'ya ait olması, bu alanın dinamizmini ve sahip olduğu ekonomik önemi ortaya koymaktadır.

Avusturya'nın en belirgin özelliği araştırma ve geliştirme alanlarındaki yoğunluk, araştırma şirketlerindeki yüksek kaliteli insan gücü ve ürün pazarlaması için mükemmel şartların ortaya konulmasıdır. Avusturya biyoteknoloji firmalarının uluslararası müşterileri de bu durumdan istifade etmektedirler.

İlaç Ekonomisi

Dünya çapında faaliyet gösteren çok sayıda eczacılık şirketi Avusturya'ya araştırma, üretim ve işyeri merkezi olarak değer vermekte ve ülkede yaklaşık 10.000 işgücü istihdam etmektedirler. Avusturya'nın sunduğu mükemmel koşullar ve iyi yetişmiş uzmanlar, branşın kazandığı bu başarının iki önemli faktörüdür.

Son güncelleme:
2017.08.24
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA