Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Úspech v exporte inovatívnych dosiek z masívneho dreva

V roku 1981 bola založená rakúska firma Tilly, ktorá je dnes európskou jednotkou v oblasti výroby dosiek z masívneho dreva.

O pár rokov neskôr (1985) začala spoločnosť Tilly Holzindustrie GmbH vyrábať dosky z prírodného dreva. Od začiatku boli jedno-, troj- a viacvrstvové dosky veľkým úspechom v nábytkárskej výrobe. Firma už pri založení kládla veľký dôraz na inovatívny vývoj výrobkov a vysoký štandard kvality. Práca vlastného výskumného oddelenia je dôležitým faktorom úspechu spoločnosti.

Ekologická kogeneračná elektráreň zásobuje nepretržitú výrobnú prevádzku vo firme Tilly energiou a mesto Althofen teplom. V budúcnosti plánuje firma dosiahnuť kapacitu až 6 mil. metrov štvorcových dosiek z prírodného dreva ročne. Vďaka nepretržitej výstavbe, modernizácii existujúcich výrobných zariadení a neustálemu rozširovaniu odbytových trhov sa rodinný podnik stal exportnou jednotkou.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA