Advantage Austria Показване навигация

Дървопреработвателна и хартиена промишленост

Със задълбочени познания и набор от центрове за компетенции Австрия извършва устойчиви доставки на дървен материал за строителството и други отрасли; нововъведенията при продуктите са от ключово значение за компаниите за хартия, които успешно снабдяват световните пазари. Дървен материал и хартия от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA