Advantage Austria Pokaži navigaciju

Drvo i papir

Sa temeljnim znanjem i nizom etabliranih stručnih centara, Austrija drvetom snabdijeva građevinsku i druge grane industrije u skladu sa pravilima održivosti; inovacija u proizvodnji ključna je za proizvođače papira koji uspješno snabdijevaju svjetska tržišta. Drvo i papir iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA