Advantage Austria Показване навигация

Специалисти за надеждна езикова комуникация

Какво е общото между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването Евроконтрол, лондонската полиция Скотланд Ярд и американската агенция за космически изследвания НАСА? Всички те използват комуникационните решения на Frequentis AG.

От 1947 г. международно действащата фирмена група със седалище във Виена доставя информационни и комуникационни системи за приложения с критично значение за безопасността, за контрол, както на гражданския, така и на военния въздушен трафик, в сферата на обществената безопасност (полиция, спасителна служба, пожарна служба) или в железопътните и морските системи. Клиенти от над 110 страни по целия свят се доверяват на решенията и експертните познания при проектирането на Frequentis .

Движещи сили за пазарния успех са високата иновативност и технологичната ориентираност на фирмата, като особено внимание се обръща на оптимизирането на интерфейса човек-машина. Frequentis дoри е лидер на световния пазар в сферата на езиковите информационни системи за контрол на въздушния трафик с пазарен дял от 30%.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA