Advantage Austria Pokaži navigaciju

Specijalisti za sigurnu jezičku komunikaciju

Šta je zajedničko evropskoj organizaciji za sigurnost zračne navigacije Eurocontrol, londonskoj policiji Scotland Yard i američkoj svemirskoj agenciji NASA? Svi oni koriste komunikacijska rješenja firme Frequentis AG.

Od 1947. godine internacionalno prisutna grupa firmi sa sjedištem u Beču isporučuje komunikacione i informacione sisteme za primjene u područjima kritičnim za sigurnost – bilo da se radi o sigurnosti civilne ili vojne zračne navigacije, oblasti javne sigurnosti (policija, spasilačke službe, vatrogasne službe) ili o sistemima željeznica i pomorskim sistemima. Klijenti iz preko 110 zemalja širom svijeta imaju povjerenje u rješenja i iskustvo sa projektima firme  Frequentis

Važan element uspjeha na tržištu predstavljaju velika inovativna snaga i orijentacija preduzeća na tehnologiju, gdje se posebna pažnja poklanja optimiranim interfejsima čovjek-mašina. Udjelom na tržištu od 30% Frequentis je u oblasti sistema jezičkog posredovanja za sigurnost zračne navigacije čak lider na svjetskom tržištu.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA