Advantage Austria نمایش فهرست

متخصصین ارتباطات صوتی ایمن

سازمان امنیت هوائی اروپا، یورو کنترل، پلیس اسکاتلند یارد در لندن و ناسا، سازمان هوانوردی و فضانوردی آمریکا، چه وجه مشترکی با یکدیگر دارند؟ همگی آنها از راهکارهای ارتباطی شرکت Frequentis AG استفاده می کنند.

از سال 1947، این گروه شرکتی بین المللی که در وین مستقر است، سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی را برای کاربردهای خاص که مستلزم ایمنی بسیار زیاد است، به مراکز مراقبت پروازهای نظامی و غیر نظامی، خدمات ایمنی عمومی (پلیس، آمبولانس، آتش نشانی)، راه آهن و کشتیرانی عرضه نموده است. مشتریانی در بیش از 110 کشور در سراسر جهان از راهکارها و دانش فنی
Frequentis
بهره مند می شوند.

عوامل اصلی موفقیت این شرکت در بازار، توجه این شرکت به نوآوری و فناوری های جدید، به خصوص بهینه سازی رابطه انسان و ماشین است. شرکت  Frequentis با دارا بودن 30 درصد سهم از بازار سیستم های ارتباط صوتی در بخش مراقبت های پرواز، پیشتاز بازار جهانی است.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA