Advantage Austria Показване навигация

Информационни и комуникационни технологии (IКT)

Австрийските предприемачески умения са силно представени в този завладяващ сектор - от ИТ консултирането до комуникационните системи за транспортната индустрия, компютърно управляваните производствени предприятия и телекомите. ИТ и комуникации от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA