Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT)

Austrijski preduzetnički duh snažno dolazi do izražaja u ovoj uzbudljivoj oblasti koja obuhvata IT konsalting, komunikacione sisteme za transportnu industriju, kompjuterizovanje fabrike za proizvodnju i telekomunikacione kompanije. Informacione tehnologije i komunikacije Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA