Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Австрийската информационна и комуникационна технология е един бранш на специалистите. Те предлагат индивидуални решения за клиенти от целия свят. От ИТ консултирането през специалните хардуерни решения, предоставянето на компютризирани системи за производствения сектор до обширните приложения на географските информационни системи и специфичната телекомуникационна технология: В австрийския бранш на информационните и комуникационните технологии ще откриете множество предприятия с експортируемо ноу-хау.

Съдържание:

Консултиране, софтуер, хардуер

Добрата образователна система и благоприятната за научноизследователската дейност среда са най-добрите предпоставки за пазара на предложителите на амбициозни софтуерни и хардуерни решения. И това има традиции в Австрия. Тъй като именно тук се е намирал първият компютър в Европа, работещ изцяло с транзистори, наречен „Mailüfterl“ (от немски език „майски ветрец”), конструиран през 1955 г. в Техническия университет във Виена от Хайнц Земанек.

Австрия като място за стопанска дейност в областта на информационните и комуникационните технологии

Виена е едно от най-големите места за стопанска дейност в областта на информационните и комуникационните технологии в Европа и се счита за ИТ столицата на Централна и Източна Европа. Много австрийски многонационални предприятия избират Виена за централа за своя бизнес в Централна и Източна Европа. През 2004 г. Vienna IT Enterprises (VITE) беше създадена като мрежа за ИТ предприятия, институти в областта на научноизследователската и развойната дейност, както и образователни организации.

Целият регион около Виена е сред най-атрактивните места за стопанска дейност на предприятията. Фирма VIENNA REGION Marketing GmbH предлага консултиране при учредявания и обединения, подпомагания и кооперации. ICT – Burgenland се е установил в технологичния център Айзенщат и е информационният и комуникационният клъстер за федерална провинция Бургенланд.

Учредителски и технологични центрове, както и технологични паркове за бранша на информационните и комуникационните технологии обаче има и в другите федерални провинции. По този начин в цяла Австрия са осигурени множество услуги за обслужването на ИТ предприятията.

Стопанската камара на Австрия с нейния ежегоден E-Day предлага платформа за обединяването в мрежа и обмена на опит във връзка с ежедневните въпроси и иновациите в сектора на информационните и комуникационните технологии.

Консултантска компетентност

В Австрия ще откриете множество предприятия, предлагащи ИТ консултиране, специални и цялостни решения и обслужване в областта на електронната обработка на данните. Услугите се простират от консултиране през оптимизиране на производствените процеси до консултиране в областта на инфраструктурата.

Предложители като S&T Austria подкрепят големите и средните предприятия по протежение на цялата верига за създаване на стойност в информационно-технологичния бранш. Освен това в Австрия има високо специализирани консултанти в областта на информационните технологии, предлагащи специфични за бранша консултантски услуги. Отличната им професионална компетентност и познаването на пазара правят австрийските консултанти в областта на информационните технологии желани партньори на предприятията от страната и чужбина.

Подробности за австрийската компетентност в ИТ консултирането можете да откриете в„Консултиране и инженеринг“ .

Софтуер от специалисти

Софтуерът от Австрия се използва в международен мащаб. Палитрата се простира от софтуер за болници до управление на водопречиствателни станции за промишлеността.

Фирма celum GmbH разработва системата за управление на документи DMS (Document Management System) – софтуер за ефикасно управление на файлове като изображения, PDF файлове, видео и PowerPoint файлове. Експортната квота на предприятието възлиза на над 80%, а клиентите му са от Северна Америка, Южна Америка и Източна Европа.

Фирма RF-iT Solutions GmbH работи в областта софтуера и услугите за радиочестотна идентификация RFID (Radio Frequency Identification). Предприятието е лидер в пазарните сегменти на модата и автомобилната индустрия.

Фирма BEKO Holding AG се концентрира върху управлението на жизнения цикъл на продуктите – Product Lifecycle Management (PLM) и се ангажира в сферата на Green Energy със Smart-Metering и Smart-Grid решения.

Основаната през 1985 г. фирма Software AG предлага в целия свят мощни бази данни, Application Development Tools и интеграционни технологии за предприятия от сферата на банките, застрахователните дружества, търговията и индустрията.

Принадлежащата към австрийската група Novomatic фирма Greentube I.E.S. GmbH е водещ разработчик и предложител на Gaming решения за интернет, мобилни терминали и iTV. Една от най-любимите и успешни игри за умения на фирма Greentube е 3D играта „Ski Challenge“, игра за скоростно спускане със ски, събираща пред монитора повече от 6 милиона фенове от целия свят.

От 90-те години на миналия век фирма update software AG произвежда съобразени с изискванията на клиентите, браншово ориентирани решения за управление на взаимоотношенията с клиентите – Customer Relationship Management (CRM). Предприятието обслужва около 1 500 предприятия в целия свят, разполага с филиали в Европа и САЩ и определя международните стандарти в областта на CRM системите. Фирма update software вече покрива специфичните за индустрията изисквания с предварително конфигурирани браншови решения за науките за живота, финансовото обслужване, производствената промишленост и строителната индустрия и предприятията-поддоставчици за строителната индустрия.

Фирма eworx Network & Internet GmbH се причислява към пионерите в областта на имейл маркетинга в Австрия и обслужва клиенти в цяла Европа. Заедно със своите партньори като специалист в имейл маркетинга фирма eworx реализира стратегии от концепцията до техническата реализация с mailworx.

Хардуер

На австрийския пазар можете да намерите водещи производители на специални хардуерни решения в следните области:

 • пожароизвестителни, комуникационни системи и системи за безопасност
 • комуникационни системи в транспортния сектор
 • измервателни станции за селското стопанство.

В Австрия се произвеждат и висококачествени полупроводници за медицинската техника и автомобилната индустрия.

Всички австрийски хардуерни производители са експортно и сервизно ориентирани и конкурентоспособни на световните пазари. Един пример: Австрийското хай тек предприятие Schrack Seconet AG , работещо в сектора на пожароизвестителните, комуникационните системи и системите за безопасност, принадлежи към водещите международни предложители в тези области.

Дигитална фабрика, телематика, географски информационни системи

Взаимодействието на дигиталните модели и ефективното управление на данните помагат за оптимизацията на цялостните процеси. Телематиката обединява телекомуникацията и информатиката в интегрирани иновативни приложения, преди всичко в комуникационния и транспортния сектор. Непрекъснато се разраства и браншът на географските информационни системи в Австрия.

Digital Factory / Дигитална фабрика

Взаимодействието между дигиталните модели и ефикасното управление на данните помага за оптимизацията на цялостните процеси. Австрийският проектантски и симулационен софтуер за Digital Factory може да бъде използван в

 • автомобилната индустрия
 • самолетната индустрия
 • електротехническата индустрия
 • изграждането на съоръжения и машиностроенето.

Дигиталната фабрика заема водеща позиция преди всичко в автомобилната промишленост. В тази област концепцията на дигиталната фабрика вече е осъществила прехода от пилотната фаза до продуктивната нормална експлоатация. В Австрия са установени множество софтуерни предприятия, предлагащи проектантски и симулационен софтуер за дигиталната фабрика:

Фирми като например CSB Systems Austria , Data Systems Austria и HC Solutions предлагат иновативни и специфични за бранша софтуерни решения за цялостното оперативно и стратегическо фирмено управление.

През последните години бяха създадени значими центрове за компетентност в областта на дигиталната фабрика. Сред тях са например: 


Телематика

Към основните области на телематиката принадлежат компютърни мрежи като например интернет, телефонните мрежи и мрежите за мобилна телекомуникация. Австрийските предприятия работят успешно в следните области:

 • Транспортна телематика (ИТС/ITS – интелигентни транспортни системи)
 • Автоматизация на сгради (Facility Management)
 • Телематика в областта на услугите (E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
 • Здравна телематика/телемедицина (E-health)
 • Образователна телематика (E-learning)
 • Телематика в областта на сигурността и безопасността.

Фирма Kapsch е водещият австрийски системен интегратор за „state of the art“ решения в телекомуникационния и мрежовия сектор и утвърден предложител на ИТ решения. С платформата за телематика на фирма Kapsch Kapsch TrafficCom предоставя решения за изготвяне на данни за трафика в реално време. С тази отворена система пътните оператори могат да спестят разходи, да повишат безопасността и да подобрят обслужването.

Фирма Frequentis (на английски език) предлага комуникационни и информационни системи, както и допълнителни продукти и обслужване под формата на Control Center решения в целия свят. Предприятието е водещ предложител на безотказни речеви комуникационни системи. Фирма Frequentis е световен лидер в обезпечаването на безопасността на полетите в гражданското управление на въздушния трафик.

Клъстерът Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) е основан през 2003 г. като обединение за подпомагане на телематиката. Тук австрийските партньори от областта на научноизследователската дейност, икономиката и индустрията работят за усъвършенстването и практическото приложение на новите технологии в областта на телематичните системи за транспортното дело.

Географски информационни системи (GIS)

Австрия се превърна в един от най-прогресивните предложители в сравнително новия бранш на географските информационни системи. Една географска информационна система (ГИС/GIS) е компютъризирана информационна система, която позволява

 • дигиталното регистриране и редактиране
 • съхранението и реорганизацията
 • моделирането и анализа
 • както и буквено-цифреното и графичното извеждане

на пространствено определени данни. Географските информационни системи извършват ценни дейности в множество области на управлението на данните, както и на намирането на решения.

ГИС клъстерът в Залцбург подпомага трансфера на знания между научноизследователската дейност и икономиката чрез сътрудничество между малките и средните предприятия и университетите, както и извънуниверситетските изследователски институти. Коопериращите се предприятия в ГИС клъстера предлагат цялостна палитра от услуги и обширна компетентност при реализирането на проекти в следните области:

услуги за пространственото респ. географското събиране и регистриране на данни 

 • организация на бази данни 
 • анализи на информации
 • визуализация
 • комуникация.

ГИС клъстерът в Залцбург е единствен по рода си по отношение на своите мащаби и многообразието от предложения в международен мащаб.

Малките и средните предприятия получават научна подкрепа освен това и от

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA