Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Rakouské informační a komunikační technologie jsou odvětvím specialistů. Tito odborníci poskytují individuální řešení zákazníkům po celém světě, přizpůsobená jejich konkrétním potřebám. V rakouském odvětví IKT je mnoho společností orientovaných na export, které nabízejí konkurenceschopné know-how. Nabídka produktů v této oblasti sahá od poradenství přes speciální hardwarová řešení, realizaci počítačem řízených systémů pro výrobní sféru, až po rozsáhlé GIS aplikace a telekomunikační technologie.

Obsah

Poradenství, hardware, software

Dobrý vzdělávací systém a dobré zázemí pro výzkum jsou nejlepší předpoklady pro fungování trhu dodavatelů pokročilých softwarových a hardwarových řešení. Přesně tyto oblasti mají v Rakousku dlouhou tradici. Byl zde totiž sestaven první počítač v Evropě, který plně fungoval za pomoci tranzistorů. Na Technické univerzitě ve Vídni jej v roce 1955 sestrojil Heinz Zemanek a nazval jej „Mailüfterl“ (májový vánek).

Rakousko jako místo pro podnikání v oblasti IKT

Vídeň je jednou z hlavních lokalit pro podnikání v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě a je považována za hlavní město IT technologií ve střední a východní Evropě. Vídeň si jako ústředí pro své podnikatelské činnosti ve střední a východní Evropě zvolilo mnoho rakouských a nadnárodních společností. V roce 2004 bylo vytvořeno středisko Vienna IT Enterprises (VITE) jako síť pro spolupráci mezi IT firmami, výzkumnými a vývojovými centry a vzdělávacími organizacemi.

Celý region kolem Vídně patří k nejatraktivnějším lokalitám pro podnikání. Při zakládání podniků a při vytváření sítí, vytváření podpor a partnerství je k dispozici společnost VIENNA REGION Marketing GmbH . Cluster pro informační a komunikační technologie v Burgenlandu se nazývá ICT – Burgenland a sídlí v technologickém středisku, ve městě Eisenstadt.

Centra pro zájemce o založení podniku a technologická centra, stejně jako technologické parky pro oblast informačních a komunikačních technologií se ale nacházejí i v jiných rakouských spolkových zemích. Rozsáhlé služby pro společnosti v IT sektoru jsou tedy zajištěny v celém Rakousku.

Hospodářská komora Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich) organizuje výroční dny nazvané E-Day , kde nabízí prostor pro vytváření sítí, inovace a výměnu názorů na každodenní problémy v oblasti IKT.

Poradenství

V Rakousku se nacházejí četné firmy, které nabízejí poradenství v oblasti výpočetní techniky, specializovaná a ucelená řešení či rozmanité služby v oblasti elektronického zpracování dat. Tyto služby sahají od hospodářského poradenství přes optimalizaci procesů až po poradenství v oblasti infrastruktury.

Velkým a středním podnikům v rámci celého řetězce tvorby hodnot v oblasti výpočetní techniky poskytují poradenství firmy, jako je S&T Austria . Vedle toho jsou v Rakousku vysoce specializovaní poradci, kteří se orientují na oblast výpočetní techniky a kteří nabízejí přesné poradenství pro konkrétní oblasti. Díky svým vynikajícím odborným znalostem a zkušenostem se situací na trhu jsou rakouští poradci v oblasti výpočetní techniky vyhledávanými partnery podniků v Rakousku i v zahraničí.

Podrobnosti k odbornému profilu rakouských poradenských služeb v oblasti IT naleznete v oddílu „Poradenství a technická řešení“ .

Software od specialistů na slovo vzatých

Software z Rakouska se používá v mezinárodním měřítku. Nabídkové spektrum sahá od softwaru pro nemocnice až po software určený k řízení čističek odpadních vod pro průmysl.

Společnost celum GmbH (anglicky) vyvíjí software DMS (Document Management System) pro efektivní správu souborů, jako jsou obrázky, PDF, videa či šablony pro PowerPoint. Podíl exportu této společnosti představuje přes 80 %. Klienti přicházejí mimo jiné ze Severní Ameriky, Jižní Afriky a východní Evropy.

Společnost RF-iT Solutions GmbH nabízí služby v oblasti softwaru a služeb pro RFID (Radio Frequency Identification). Firma je lídrem na trhu v odvětví módního a automobilového průmyslu.

Společnost BEKO Holding AG se soustředí na Product Lifecycle Management (PLM) a je aktivní v oblasti zelené energie s řešeními Smart Metering a Smart Grid.

Společnost Software AG , založená v roce 1985, nabízí celosvětově provozované a vysoce výkonné databáze, nástroje pro vývoj aplikací a integrační technologie pro společnosti v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, obchodu a průmyslu.

Společnost Greentube I.E.S. GmbH je součástí rakouské skupiny Novomatic a je přední firmou v oblasti vývoje a poskytování herních řešení pro internet, mobilní zařízení a iTV. Jednou z nejpopulárnějších a neúspěšnějších her na zručnost vyvinutých společností Greentube je 3D hra „Ski Challenge“ – závody ve sjezdovém lyžování, která si našla oblibu už u více než 6 milionů fanoušků po celém světě.

Společnost update software AG produkuje od 90. let 20. stolení řešení v oblasti Customer Relationship Management (CRM), přizpůsobená potřebám zákazníka a odpovídající danému segmentu. Společnost pečuje o přibližně 1 500 firem po celém světě, má pobočky v Evropě a ve Spojených státech a určuje mezinárodní standardy v oblasti systémů CRM. Požadavkům specifickým pro daná odvětví vychází vstříc společnost update software už u předem nakonfigurovaných řešení pro oblasti tzv. life sciences, finanční služby, zpracovatelský průmysl či stavebnictví a dodavatelská odvětví.

K průkopníkům na poli e-mailového marketingu v Rakousku patří firma eworx Network & Internet GmbH , která poskytuje své služby zákazníkům v celé Evropě. Společnost eworx spolupracuje s partnery a jako specialista v oboru realizuje strategie e-mailového marketingu, od vytvoření konceptu až po technickou realizaci pomocí mailworx.

Hardware

Na rakouském trhu naleznete přední výrobce specializovaných hardwarových řešení:

 • systémy hlášení požáru, komunikační a bezpečnostní systémy,
 • komunikační systémy v dopravě,
 • měřicí stanice pro použití v zemědělství.

V Rakousku se vyrábí též vysoce kvalitní polovodiče pro lékařskou techniku a pro automobilový průmysl.

Všichni rakouští výrobci hardwaru jsou zaměření na vývoz a poskytování služeb podle přání zákazníka a jsou konkurenceschopní i na světových trzích. Pro příklad: Schrack Seconet AG , rakouská společnost podnikající v oblasti high-tech pro systémy požární signalizace, komunikační a bezpečnostní systémy, je v těchto oblastech jedním z předních mezinárodních poskytovatelů.

Výrobní podniky využívající digitální technologii, telematika, geoinformační systémy

Synergie digitálních modelů a efektivní správy dat pomáhají optimalizovat složité procesy. Telematika spojuje telekomunikaci a informatiku v integrovaných inovačních aplikacích, zejména v oblasti dopravy a přepravy. A odvětví geoinformatiky v Rakousku neustále roste.

Výrobní podniky využívající digitální technologii (digital factory)

Synergie digitálních modelů a efektivní správy dat pomáhají optimalizovat složité procesy ve výrobních podnicích. Rakouský software pro plánování a simulace určený těmto výrobním podnikům, označovaným jako digital factory, lze využívat v těchto oblastech:

 • v automobilovém průmyslu,
 • v leteckém průmyslu,
 • v elektrotechnickém průmyslu a
 • ve strojírenství.

Koncept digitální továrny se zásadně prosazuje zejména v automobilovém průmyslu. Zde již došlo k přechodu od pilotní fáze k fázi běžného výrobního provozu. V Rakousku sídlí řada softwarových společností poskytujících software pro plánování a simulaci, který je pro realizaci digitálních továren zapotřebí.

Jsou to firmy jako CSB Systems Austria , Data Systems Austria či HC Solutions ; poskytují inovativní softwarová řešení specifická pro dané odvětví, a to pro celé operativní a strategické řízení podniku a jeho provozů.

V posledních letech se v oblasti tzv. digitální továrny vytvořilo i několik významných středisek excelence. Patří sem např.:

Telematik

Ke stěžejním oblastem telematiky patří počítačové sítě, jako je internet, telefonní a mobilní sítě. Rakouské firmy úspěšně působí v těchto oblastech:

 • dopravní telematika (ITS – inteligentní dopravní systémy),
 • automatizace budov (Facility Management),
 • telematika v oblasti služeb (e-business, e-commerce, e-logistika, e-government),
 • telematika ve zdravotnictví (e-health),
 • telematika ve vzdělávání (e-learning),
 • telematika v oblasti bezpečnosti.

Předním systémovým integrátorem nejmodernějších řešení v oblasti telekomunikací a sítí v Rakousku a zavedeným poskytovatelem IT řešení je společnost Kapsch . Kapsch TrafficCom díky své telematické platformě nabízí řešení mimo jiné pro zajištění dat o provozu v reálném čase. S tímto otevřeným systémem mohou provozovatelé silnic snižovat náklady, zvýšit bezpečnost a zlepšovat provoz a služby.

Frequentis (anglicky) Společnost Frequentis (v angličtině) poskytuje v celosvětovém měřítku komunikační a informační systémy a také doplňkové produkty a služby, jako např. ústředny. Společnost je předním poskytovatelem systémů hlasové komunikace odolným proti výpadku. Společnost Frequentis je světovou jedničkou v oblasti řízení letového provozu pro civilní systémy ATM.

Rakouský Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) byl založen v roce 2003 jako sdružení pro podporu telematiky. Zde vzájemně spolupracují rakouští partneři v oblasti výzkumu, hospodářství a průmyslu na vývoji a praktickém uplatňování nových technologií v oblasti telematických systémů pro dopravu.

Geoinformační systémy (GIS)

Rakouské firmy se dostaly na přední místa mezi poskytovateli služeb v relativně mladém odvětví geoinformačních systémů. Systémy GIS umožňují

 • digitální sběr dat,
 • ukládání a reorganizaci,
 • modelování a analýzy
 • a alfanumerické a grafické výstupy,

pokud jde o data zasazená do geografických souvislostí. Geografické informační systémy poskytují cenné služby v mnoha oblastech správy dat a rozhodovacích procesech.

Salcburské středisko GIS-Cluster Salzburg podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky, univerzitami a mimouniverzitními výzkumnými institucemi, a tím i přenos vědomostí mezi výzkumem a průmyslem. Společnosti, které spolupracují se střediskem GIS-Cluster, nabízejí ucelenou škálu služeb a rozsáhlé know-how v oblasti projektů:

služby prostorového a geografického sběru dat,

 • organizace databází,
 • analýzy informací,
 • vizualizace,
 • komunikace.

Salcburský GIS-Cluster je co do velikosti a rozmanitosti nabízených služeb v mezinárodním srovnání jedinečný.

Malé a střední podniky dále získávají vědeckou podporu od těchto subjektů

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA