Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia on Itävallassa asiantuntijoiden ala. Nämä toimittavat räätälöityjä yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaille maailmanlaajuiseti. IT konsultoinnista aina laitteistojen erikoisratkaisuihin, tietokoneohjatuista tuotantolinjoista aina mittaviin GIS-sovelluksiin ja spesifiseen tietoliikenneteknologiaan: itävaltlaiselta ICT-alalta löydätte lukuisia yrityksiä joilla on vientikelpoista tietotaitoa.

Sisältö

Konsultointi, ohjelmistot, laitteet

Hyvä koulutusjärjestelmä ja tutkimusystävällinen työympäristö luovat hyvät edellytykset markkinoille vaativia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja tarjoaville yrityksille. Ja nämä ovat perinteinä Itävallassa. Sillä täällä ole ensimmäinen täysin transistoreilla käyvä tietokone Euroopassa, joka oli nimetty "Mailüfterl" ja jonka valmisteti 1955 Wienin teknisessä yliopistossa Heinz Zemanek.

ICT Itävallassa

Wien lukeutuu Euroopan suurimpiin ICT-toimipaikkoihin ja on Keski- ja Itä-Euroopan IT-pääkaupunki. Lukuisat itävaltaiset ja kansainväliset yritykset ovat valinneet Wienin Keski- ja Itä-Euroopan toimintojensa keskukseksi. Vienna IT Enterprises (VITE) perustettiin vuonna 2004 IT-yritysten, tutkimus- ja kehityslaitosten sekä koulutusorganisaatioiden verkostoksi.

Koko Wienin lähiympäristö lukeutuu houkuttelevimpiin liikepaikkoihin. Yrityksen perustamisessa ja verkostoitumisessa kuin myös yritystukien ja yhteistyön kartoittamisessa VIENNA REGION Marketing GmbH neuvoo ja tukee yrityksiä. ICT – Burgenland on Eisenstadtissa sijaitseva teknologiakeskus joka toimii Burgenlandin ICT klusterina.

Perustaja- ja teknologiakeskuksia kuin myös teknologiapuistoja löytyy myös muista Itävallan osavaltioista. Kattavat palvelut IT-yrityksille ovat täten taattu kaikkialla Itävallassa.

Itävallan keskuskauppakamari - Wirtschaftskammer Österreich tarjoaa vuosittain järjestettävällä E-Day tapahtumalla portaalin ICT-toimialan verkostoitumiseen sekä päivittäisten kysymysten ja innovaatioiden vaihtoon.

Konsultointiosaaminen

Itävallasta löytyy lukuisia yrityksiä jotka tarjoavat it-konsultointia, erikois- ja kokonaisratkaisuja sekä kaikkia muita tietoteknisiä palveluita. Tarjonta kattaa konsultoinnista toiminnan optimointiin ja aina infrastruktuuri konsultointiin.

Tarjoajat kuten S&T Austria tukevat suuria ja keskikokoisia yrityksiä koko IT-arvoketjussa. Tämän lisäksi Itävallassa on korkeasti erikoistuneita it-konsultteja, jotka tarjoavat toimialakohtaisia yksilöllisiä konsultointi palveluita. Konsulttien erinomainen asiantuntemus ja markkinatuntemus on tehnyt itävaltalaisista it-konsulteista haluttuja kumppaneita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lisätietoja itävaltalaisesta it-konsultointi osaamisesta löydätte sivuilta „Suunnittelu ja konsultointi“ .

Ohjelmisto asiantuntijoilta

Itävaltalaiset ohjelmistot ovat käytössä kaikkialla maailmassa. Ohjelmistovalikoima kattaa niin sairaaloiden ohjelmistot kuin myös teollisuuden vedenpuhdistuslaitosten ohjausjärjestelmät.

celum GmbH kehittää DMS (dokumentinhallintajärjestelmä) ohjelmistoa tiedostojen kuten kuvien, PDF tiedostojen, videoiden ja PowerPoint-julkaisujen tehokkaampaan hallintaan. Yrityksen viennin osuus yli 80%. Yrityksellä on asiakkaita muun muassa Pohjois-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Itä-Euroopassa.

RF-iT Solutions GmbH toimii RFID (radiotaajuinen etätunnistus) -ohjelmistojen ja -palveluiden alalla. Muodin ja autoteollisuuden aloilla yritys on markkinajohtaja.

BEKO Holding AG keskittyy tuotteen elinkaaren hallintaan (PLM) ja toimii vihreän energian ja älymittarien ja älykkäiden sähköverkkoratkaisuiden (smart grid) aloilla.

Vuonna 1985 perustettu Software AG tarjoaa maailmanlaajuisesti tehokkaita tietopankkeja, sovelluskehitystyökaluja ja integrointiteknologioita yrityksille jotka toimivat pankki-, vakuutus-, kaupan tai teollisuuden aloilla.
Itävaltalaiseen Novomatic-ryhmään kuuluva Greentube I.E.S. GmbH on johtava internet, mobiilien päätelaitteiden ja iTV:n peliratkaisujen kehittäjä ja tarjoaja. Eräs pidetyimmistä ja menestyneimmistä Greentuben taitopeleistä on 3D pelisovellus „Ski Challenge“, laskettelukilpailupeli, joka kokoaa yli 6 miljoonaa fania maailmanlaajuisesti näytön eteen.

update software AG valmistaa 90-luvulta lähtien räätälöityjä toimialakohtaisia ratkaisuja asiakkuudenhallintaan (CRM). Yrityksellä on noin 1500 yritysasiakasta maailmanlaajuisesti, toimipisteet Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja se luo kansainvälisiä standardeja CRM-järjestelmiin. Yritys toimittaa toimialakohtaiset vaatimukset kattavat ohjelmistopäivitykset esikonfiguroiduille toimialaratkaisuille aloille life science, rahoituspalvelut, valmistava teollisuus sekä rakennus- ja rakennusalihankintateollisuudelle.

eworx Network & Internet GmbH lukeutuu sähköpostimarkkinoinnin pioneereihin Itävallassa ja yrityksellä on asiakkaita kaikkialla Euroopassa. Sähköpostimarkkinoitiin erikoistunut eworx toteuttaa yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa strategioista konsepteihin ja aina tekniseen toteutukseen mailworx'illa.

Laitteisto

Itävallasta löytyvät laittiesto-erikoisratkaisujen johtavat valmistajat:

 • paloilmoitin-, kommunikaatio- ja turvallisuusjärjestelmät
 • kuljetusalan kommunikaatiojärjestelmät
 • maatalouden mittausasemat

Myös korkealaatuisia puolijohteita lääketeknologialle ja ajoneuvoteollisuudelle valmistetaan Itävallassa.

Kaikki itävaltalaiset laitteistovalmistajat ovat vienti- ja palveluorientoituneita sekä maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisiä. Esimerkkinä Schrack Seconet AG , itävaltalainen korkean teknologian yritys paloilmoitin-, kommunikaation- ja turvallisuusjärjestelmille, lukeutuu kansainvälisesti alan johtaviin yrityksiin.

Digitaalinen tuotanto, telematiikka, geo-informaationjärjestelmä

Synergiat digitaalisista malleista ja tehokas tiedonhallinta auttavat monimutkaisten toimintojen optimoinnissa. Telematiikka yhdistää telekommunikaation ja tietotekniikan integroiduiksi innovatiivisiksi sovelluksiksi, ennen kaikkea liikenne- ja kuljetusalalla. Ja geoinformaatiotoimiala kasvaa jatkuvasti Itävallassa.

Digitaalinen tuotanto

Synergiat digitaalisista malleista ja tehokkaasta tiedonhallinnasta auttavat valmistavia yrityksiä optimoimaan komplekseja toimintoja. Itävaltalaiset digitaalisen tuotannon suunnittelu- ja simulaatio-ohjelmistot ovat käytössä seuraavilla toimialoilla:

 • ajoneuvoteollisuus
 • lentokoneteollisuus
 • elektroniikkateollisuus
 • koneenrakennusteollisuus

Eritoten ajoneuvoteollisuudessa digitaalisella mallintamisella on merkittävä asema. Tällä alalla piloottivaihe on jo otettu käyttöön päivittäisessä tuotannossa. Itävallassa on lukuisia ohjelmistoyrityksiä jotka tarjoavat suunnittelu-- ja simulaatio-ohjelmistoja digitaalisen mallintamisen toteutukseen:

Yritykset kuten esimerkiksi CSB Systems Austria , Data Systems Austria ja HC Solutions tarjoavat innovatiivisia ja toimialakohtaisia ohjelmistoratkaisuja operatiiviseeen ja strateegiseen yritysjohtamiseen. Viime vuosina on perustettu merkittäviä digitaalisen teollisuuden kompetenssikeskuksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi:

Telematiikka

Telematiikan ydinalueisiin lukeutuvat tietokoneverkot kuten esim. internet, puhelin- ja matkapuhelinverkot. Itävaltalaiset yritykset ovat menestyneitä seuraavilla aloilla:

 • Liikennetelematiikka (älykkäät liikennejärjestelmät)
 • Rakennusautomatisointi (Facility Management)
 • Palvelutelematiikka (E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
 • Terveystelematiikka/Telelääketiede (E-health)
 • Koulutustelematiikka (E-learning)
 • Turvallisuustelematiikka

Kapsch on itävallan johtava järjestelmäintegraattori „state of the art“-ratkaisuille telekommunikaatio- ja verkkoaloilla sekä vakiintunut it-ratkaisujen tarjoaja. Kapsch Telematik-portaali Kapsch TrafficCom tarjoaa ratkaisuja muun muassa ajantasaisten liikennetietojen toimitukseen. Tällä avoimella järjestälmällä tienylläpitäjät voivat säästää kuluja, kohentaa turvallisuutta sekä parantaa käyttöä ja palvelua.

Frequentis (in Englisch) tarjoaa maailmanlaajuisesti kommunikaatio- ja tietojärjestelmiä sekä täydentäviä tuotteita ja palveluita Control Center-ratkaisujen muodossa. Yritys on häiriöttä toimivien kommunikaatiojärjestelmien johtava toimittaja. Lentoturvallisuudessa yritys on siivililennonohjauksen maailman markkinoiden johtaja.

Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) perustettiin vuonna 2003 edistämään telematiikkaa. Itävaltalaiset partnerit tutkimuksesta, taloudesta ja teollisuudesta työskentelevät täällä yhdessä uusien liikennetelematiikka järjestelmien teknologioiden tuotekehityksen ja käytännönläheisen toteutuksen parissa.

Geo-informaatiojärjestelmä (GIS)

Itävallasta on kehittynyt eräs edistyneimpiä Geo-informaationjärjestelmien tarjoaja.
Paikkatietojärjestelmä mahdollistaa tilasta kerättyjen tietojen

 • digitaalinen tiedonkeruu
 • tallennus ja uudellen organisointi
 • muovailu ja analyysi sekä
 • alfanumeerinen ja graafinen tuloste

Paikkatietojärjestelmät tuottavat arvokasta tietoa useilla tietojenkäsittelyn sekä päätöstenteon aloilla.

GIS-Cluster Salzburg edistää PK-yritysten ja yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten yhteistyötä tietojensiirrossa tutkimusen ja talouden välillä. Klusterissa yhteistyössä toimivat yritykset tarjoavat laajan valikoiman palveluita ja kattavasti projektiosaamista: 

 • paikka tai maantieteellinen tietojenkeruu
 • tietopankki-organisointi
 • informaatioanalyysit
 • visualisointi
 • kommunikaatio

GIS-Cluster Salzburg on kooltaan ja tarjonnaltaa kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Tämän lisäksi PK-yritykset saavat tieteellistä tukea seuraavilta:

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA