Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Overzicht

De Oostenrijkse informatie- en communicatietechnologie is een branche van specialisten. Deze leveren wereldwijd op maat gemaakte individuele oplossingen aan klanten. Van IT-consultancy via hardware specifieke oplossingen tot de gereedstelling van computergestuurde installaties voor de productiesector tot aan omvangrijke GIS-toepassingen en specifieke telecommunicatietechnologie: In de Oostenrijkse ICT-branche vindt u talrijke ondernemingen met exportbekwame knowhow.

Inhoud:

Advies, Software, Hardware

Een goed opleidingssysteem en een onderzoeksvriendelijk milieu zijn de beste voorwaarden voor een markt van aanbieders van hoogwaardige software- en hardware-oplossingen. En dat heeft in Oostenrijk traditie. Want hier stond de eerste volledig met transistors werkende computer van Europa, genoemd "Mailüfterl", die in 1955 aan de technische universiteit van Wenen door Heinz Zemanek werd gebouwd.

ICT-vestigingsplaats Oostenrijk

Wenen behoort tot de grootste ICT-vestigingsplaatsen van Europa en geldt als de IT-hoofdstad van Midden- en Oost-Europa. Veel Oostenrijkse en multinationale bedrijven hebben Wenen als centrale voor hun zakelijke activiteiten in Midden- en Oost-Europa gekozen.

Vienna IT Enterprises (VITE) werd in 2004 als netwerk voor IT-bedrijven, onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten evenals onderwijsorganisaties in het leven geroepen.

De gehele regio rondom Wenen hoort bij de meest aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor bedrijven. Bij de oprichting en netwerkvorming, subsidies en samenwerking, staat de VIENNA REGION Marketing GmbH adviserend terzijde. ICT – Burgenland is in het technologisch centrum Eisenstadt gevestigd en is de informatie- en communicatie-cluster voor de vestigingsplaats Burgenland.

Oprichtings- en technologiecentra evenals technologieparks voor de informatie- en communicatiesector zijn ook in andere deelstaten te vinden. Omvangrijke servicediensten voor IT-bedrijven zijn daardoor ook in heel Oostenrijk veilig gesteld.

De Oostenrijkse Kamer van Koophandel (WKO) biedt met haar jaarlijkse E-Day een platform voor de netwerkvorming en de uitwisseling van alledaagse vragen en innovaties in de ICT.

Deskundig advies

In Oostenrijk vindt u talrijke bedrijven die allerlei soorten IT-adviezen, speciale en complete oplossingen en automatiserings-services aanbieden. De diensten strekken zich uit van consulting via de optimalisering van processen tot aan advies over de infrastructuur.

Aanbieders zoals S&T Austria ondersteunen grote en middelgrote bedrijven langs de gehele IT-waardeketen. Daarnaast zijn er in Oostenrijk zeer gespecialiseerde IT-adviseurs, die heel nauwkeurig branchespecifieke consultingdiensten aanbieden. Hun uitstekende vakdeskundigheid en kennis van de markt, maken Oostenrijkse IT-adviseurs tot begeerde partners van bedrijven in het binnen- en buitenland.

Details over de Oostenrijkse deskundigheid op het gebied van IT-adviezen, kunt u vinden onder „Advies en engineering“ .

Software van specialisten

Software uit Oostenrijk wordt internationaal gebruikt. Het palet strekt zich uit van software voor ziekenhuizen tot software voor de besturing van waterzuiveringsinstallaties voor de industrie.

De celum GmbH ontwikkeld DMS-Software (Document Management System) voor het efficiënte beheren van gegevens zoas foto's, PDF's, video's en Power-Point-documenten. De exportquota van het bedrijf bedraagt meer dan 80%. De klanten komen o.a. uit Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa.

De RF-iT Solutions GmbH is werkzaam op het gebied van RFID-software en -diensten (Radio Frequency Identification). In de marksegmenten mode en automotive is het bedrijf marktleider.

De BEKO Holding AG concentreert zich op Produt Lifecycle Management (PLM) en zet zich in op het gebied van Green Energy met Smart-Metering en Smart-Grid-oplossingen.

De in 1985 opgerichte Software AG biedt wereldwijd databases, application development tools en integratietechnologieën met een groot vermogen aan voor bedrijven in de sectoren banken, verzekeringen, handel en industrie.

De tot de Oostenrijkse novomatic-groep behorende Greentube I.E.S. GmbH is de toonaangevende ontwikkelaar een aanbieder van gaming-oplossingen voor internet, mobiele eindapparatuur en iTV. Eén van de meest geliefde en meest succesvolle skill games uit het huis Greentube is het 3D-spel "Ski Challenge"; een afdalingswedstrijdspel dat intussen meer dan 60 miljoen fans wereldwijd aan het beeldscherm kluisterd.

De update software AG produceert sind de jaren 90 van de vorige eeuw op maat gemaakt en op de branche geörienteerde oplossingen voor customer relationship management (CMR). Het bedrijf heeft ca. 1500 bedrijven wereldwijd onder zijn hoede, beschikt over vestigingen in Europa en de VS en bepaald op het gebied van CMR-systemen internationale normen. Industriespecifieke eisen worden reeds gedekt door update-software met voorgeconfigureerde branche-oplossingen voor de sectoren life sciences, financial services, productie-industrie en bouw- en bouwleveringsindustrie.

De eworx Network & Internet GmbH hoort in de sector e-mailmarketing tot de pioniers van Oostenrijk en draagt zorg voor klanten in heel Europa. Samen met partners realiseert eworx als specialist e-mail marketingstrategieën van het concept tot aan de technische uitvoering met mailworx.

Hardware

Op de Oostenrijkse markt vindt u toonaangevende producenten van hardware speciaaloplossingen:

 • Brandmeld, communicatie- en veiligheidssystemen
 • Communicatiesystemen in de transportsector
 • Meetstations voor de landbouw

Ook kwalitatief hoogwaardige halfgeleiders voor medische techniek en de automotive-industrie worden in Oostenrijk gemaakt.

Alle Oostenrijkse hardware-producenten zijn op de export en de dienstverlening georiënteerd en kunnen met alle markten van de wereld concurreren. Een voobeeld: Schrack Seconet AG , een Oostenrijks high-tech-bedrijf voor brandmeld-, communicatie- en veiligheidssystemen, telt tot de internationaal toonaangevende aanbieders in deze sectoren.

Digitale fabriek, telematica, geo-informatiesystemen

Synergieën van digitale modellen en efficiënt datamanagement helpen om complexe processen te optimaliseren. Telematica verenigt telecommunicatie en informatica in geïntegreerde innovatieve toepassingen, vooral op het gebied van verkeer en transport. En de geo-informatiebranche groeit nog steeds in Oostenrijk.

Digitale fabriek

Synergieën van digitale modellen en efficiënt datamanagement helpen om bij productiebedrijven complexe processen te optimaliseren. Oostenrijkse ontwerp- en simulatiesoftware voor de digitale fabriek kan

 • in de autoindustrie
 • in de vliegtuigindustrie
 • in de elektronicaindustrie
 • in de installatie- en machinebouw

ingezet worden. Vooral in de auto-industrie neemt de digitale fabriek een toonaangevende positiet in. In deze sector heeft dit concept de overgang van de pilotfase naar het productieve regelwerk reeds gehaald. In Oostenrijk is een reeks software-bedrijven gevestigd dat ontwerps- en simulatiesoftware voor de omzetting naar de digitale fabriek aanbiedt:

Bedrijven zoals bijvoorbeeld CSB Systems Austria , Data Systems Austria en HC Solutions bieden innovatieve en branchespecifieke software-oplossingen voor de gehele operatieve en strategische bedrijfsvoering en -sturing.

In de afgelopen jaren hebben zich op het gebied van de digitale fabriek ook belangrijkde competentiecentra gevormd. Daartoe behoren bijvoorbeeld: 

Telematica

Tot de kerngebieden van telematica behoren bijvoorbeeld computernetwerken zoals bijvoorbeeld het internet, vaste telefoon- en mobiele telefoonnetwerken. Oostenrijkse bedrijven zijn succesvol in deze sectoren werkzaam:

 • Verkeerstelematica (ITS- intelligente transportsystemen)
 • Gebouwenautomatisering (facility managment)
 • Dienstentelematica (E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
 • Gezondheidstelematica/telegeneeskunde (E-health)
 • Onderwijstelematica (E-learning)
 • Veiligheidstelematica

De Firma Kapsch is Oostenrijks toonaangevende systeemintegrator voor "state of the art" oplossignen op het gebied van telecommunicatie en netwerken en een gevestigde aanbieder van IT-oplossingen. Met het Kapsch telematica-platform geeft de Kapsch TrafficCom oplossingen voor o.a. de opstelling van echttijd-verkeersdata. Met deze open systemen kunnen wegbeheerders kosten sparen, de veiligheid vergroten evenals bedrijf en service verbeteren.

Frequentis biedt wereldwijde communcicatie- en informatiesystemen aan evenals aanvullende producten en services in vorm van control-center-oplossingen. Het bedrijf is een toonaangevende aanbieder van communicatiesystemen die beveiligd zijn tegen uitvallen. Bij de luchtverkeersveiligheid in het civiele air traffic management is Frequentis de wereldmarktleider.

De Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) werd in het jaar 2003 als "Verein zur Förderung der Telematik" (vereniging ter bevordering van de telematica) opgericht. Oostenrijkse partners uit de wetenschap, de economie en de industrie werken hier samen aan de verdere ontwikkeling en aan de praktijkgerichte omzetting van nieuwe technologieën op het gebied van telematica-systemen voor het verkeer.

Geo-informatiesystemen (GIS)

Oostenrijk heeft zich tot één van de vooruitstrevende aanbieders in de relatief jonge geo-informatiebranche ontwkkeld. GIS maakt de

 • de digitale registratie
 • de opslag en reorganisatie
 • het vormen en de analyse
 • evenals de alfanumerische en grafische uitgave

van op ruimte betrekking hebbende data mogelijk. Geografische informatiesystemen verrichten waardevolle diensten op velerlei gebied van de dataverwerking evenals bij de besluitvorming.

De GIS-Cluster Salzburg ondersteunt door de samenwerking tussen verschillende midden- en kleinbedrijven en universiteiten evenals buitenuniversitaire onderzoeksinstituten de kennistransfer tussen onderzoek en economie. De in de GIS-cluster samenwerkende bedrijven bieden een volledig palet aan diensten en omvangrijke projectdeskundigheid aan. 

 • diensten van ruimtelijke respectievelijk geografische dataregistratie
 • databank-organisatie
 • informatie-analyse
 • visualisering
 • communicatie

De GIS-cluster Salzburg is in zijn formaat en veelsoortig aanbod uniek.

Bovendien krijgen midden- en kleinbedrijven wetenschappelijke ondersteuning van:

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA