Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Avstrijska informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) je panoga strokovnjakov. Stranke po vsem svetu oskrbujejo z individualnimi rešitvami po meri. Od IT-svetovanja do posebnih rešitev na področju strojne opreme, od računalniško vodenih naprav za proizvodnjo do zahtevnih GIS-aplikacij in specifičnih telekomunikacijskih tehnologij: v tej avstrijski panogi najdete številna podjetja, z znanjem primernim za izvoz.

Vsebina:

Svetovanje, programska oprema, strojna oprema

Dober izobraževalni sistem in raziskovanju prijazno okolje so najboljša izhodišča za trg ponudnikov zahtevnih programskih in strojnih rešitev. In to ima v Avstriji dolgoletno tradicijo. Kajti tukaj smo imeli prvi popolen, na osnovi tranzistorjev delujoči, računalnik z imenom „Mailüfterl“, ki ga je leta 1955 na Tehnični univerzi Dunaj sestavil Heinz Zemanek.

Informacijska in komunikacijska lokacija Avstrija

Dunaj šteje med največje IKT-lokacije Evrope in velja kot IT-prestolnica srednje in vzhodne Evrope Številna avstrijska in mednarodna podjetja so izbrala Dunaj kot centralo za svoje aktivnosti v srednji in vzhodni Evropi. PodjetjeVienna IT Enterprises (VITE) je bilo ustanovljeno leta 2004 kot stičišče za IT-podjetja, raziskovalne in razvojne institucije ter izobraževalne ustanove.

Celotna regija okrog Dunaja šteje med najatraktivnejše lokacije za podjetja. Pri ustanavljanju in mreženju, subvencijah in kooperacijah vas podpira in vam svetuje VIENNA REGION Marketing GmbH . ICT – Burgenland ima sedež v tehnološkem centru mesta Eisenstadt in je IKT grozd dežele Gradiščanske.

Tehnološki centri ter tehnološki parki za IKT panogo pa obstajajo tudi v drugih zveznih deželah. S tem so zagotovljene obširne storitve za IT-podjetja po celi Avstriji.

Gospodarska zbornica Avstrije na svoji vsakoletni prireditvi E-Day nudi stičišče za izmenjavo informacij in inovacij na področju IKT.

Kompetenca pri svetovanju

V Avstriji najdete številna podejtja, ki ponujajo IT-svetovanje, celostne rešitve in storitve vseh vrst. Storitve obsegajo tako svetovanje o optimizaciji procesov, kot tudi svetovanje pri nabavi infrastrukture.

Ponudniki, kot so S&T Austria podpirajo velika in srednja podjetja v celi IT-verigi. Poleg tega dela v Avstriji veliko število visokokvalificiranih IT-svetovalcev, ki ponujajo panogam natančno prilagojene svetovalne storitve. Izjemna strokovna kompetenca in poznavanje trga je avstrijske IT-svetovalce pripeljalo do statusa izredno zaželjenih partnerjev tako doma, kot tudi v tujini.

Podrobnosti h kompetenci avstrijskih IT-strokovnjakov najdete pod naslovom "Svetovanje in inženiring" .

Programska oprema, ki jo ponujajo strokovnjaki

Programska oprema avstrijskih strokovnjakov je v uporabi po vsem svetu. Paleta obsega programsko opremo za bolnišnice ravno tako, kot programsko opremo za čiščenje industrijskih odpadnih voda.

Podjetje celum GmbH (in Englisch) razvija DMS (Document Management System) programsko opremo za učinkovito upravljanje datotek, kot so slike pdf-dokumenti in power point predloge ter video posnetke. Izvozna kvota podjetja znaša več kot 80%. Stranke prihajajo med drugim iz Severne Amerike, Južne Afrike in vzhodne Evrope.

Podjetje RF-iT Solutions GmbH deluje na področju programske opreme za RFID (Radio Frequency Identification). V tržnih segmentih mode in avtomobilske industrije je podjetje vodilno na trgu.

Podjetje BEKO Holding AG se koncentrira na Product Lifecycle Management (PLM) in dela na področju zelenih energij s Smart-Grid-rešitvami.

Leta 1985 ustanovljeno podjetjeSoftware AG ponuja izredno zmogljive podatkovne baze, razvoj aplikacij in integracijske tehnologije za podjetja s področja bančništva, zavarovalništva, trgovine in industrije.

PodjetjeGreentube I.E.S. GmbH , ki spada v avstrijsko skupino Novomatic je vodilni razvijalec in ponudnik rešitev za igralništvo na internetu, ponuja mobilne naprave za igralništvo in iTV. Ena najbolj priljubljenih in najuspešnejših iger podjetja Greentube je 3D-igra „Ski Challenge“, smuk, ki je pred ekrani zbral že več kot 6 mio. oboževalcev.

Podjetjeupdate software AG že od leta 1990 proizvaja Customer Relationship Management (CRM) rešitve po meri za različne panoge. Podjetje med svoje stranke šteje več kot 1.500 podjetij po vsem svetu, ima svoja predstavništva v Evropi in ZDA in na področju CRM-sistemov postavlja mednarodne standarde. Specifičnim zahtevam industrije lahko podjetje ponudi že prefabricirane panožne rešitve za področje life sciences, financial services, proizvodna industrija ter gradbeništvo.

Podjetje eworx Network & Internet GmbH na področju e-mail-marketinga šteje med pionirje v Avstriji in servisira stranke po vsej Evropi. Skupaj s partnerji eworx kot strokovnjak za e-mail-marketing realizira vse od strategije do koncepta in tehnične izvedbe.

Strojna oprema

Na avstrijskem trgu najdete vodilne proizvajalce rešitev za strojno opremo za:

 • varnostne in komunikacijske sisteme ter sisteme za obveščanje o požaru
 • komunikacijske sisteme v transportu
 • merilne postaje v kmetijstvu

V Avstriji se proizvajajo tudi visokokakovostni polprevodniki za medicinsko tehniko in avtomobilsko industrijo.

Vsi avstrijski proizvajalci strojne opreme so usmerjeni v izvoz in konkurenčni na vseh svetovnih trgih.
Kot primer naj navedemo podjetje Schrack Seconet AG , avstrijsko high-tech podjetje za varnostne in komunikacijske sisteme ter sisteme za obveščanje ob požaru, ki šteje med vodilne tovrstne ponudnike na svetu.

Digital Factory, telematika, geo-informacijski sistemi

Sinergije digitalnih modelov in učinkovitega upravljanja s podatki pomagajo optimirati kompleksne postopke. Telematika povezuje telekomunikacije in informatiko v integriranih inovativnih aplikacijah, predvsem na področju prometa in transporta. Geo-informacijska panoga pa je panoga, ki vztrajno raste.

Digital Factory

Sinergije digitalnih modelov in učinkovitega upravljanja s podatki pomagajo proizvodnim podjetjem optimirati svoje kompleksne postopke. Avstrijska programska oprema za projektiranje in simulacije za digitalne tovarne se lahko uporabi v sledečih panogah

 • avtomobilski industriji
 • industriji letal
 • elektroniki
 • strojegradnji in gradnji naprav

Predvsem v avtomobilski industriji digitalna tovarna prevzema primat. Na tem področju je prehod med pilotno fazo v redno proizvodnjo že uspel. V Avstriji je locirano veliko število software-podjetij, ki ponujajo projektivno in simulacijsko programsko opremo za prenos proizvodnje na digitalno tovarno:

Podjetja, kot so npr. CSB Systems Austria , Data Systems Austria in HC Solutions ponujajo inovativne in panogam prilagojene programske rešitve za celotno operativno in strateško vodenje podjetja.

V zadnjih letih so se na področju digitalne tovarne oblikovali tudi pomembni kompetenčni centri, med katere štejejo npr.:

Telematika

K jedru telematike spadajo računalniške mreže kot so internet, telefonske in mobilne mreže. Avstrijska podjetja so zelo uspešna na sledečih področjih:

 • prometna telematika (ITS – inteligentni transportni sistemi)
 • avtomatizacija poslopij (Facility Management)
 • telematika storitev (E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
 • telematika zdravstva /t elemedicina (E-health)
 • telematika izobraževanja (E-learning)
 • varnostna telematika

Podjetje Kapsch je vodilni avstrijski sistemski integrator za „state of the art“-rešitve na področju telekomunikacij in etabliran ponudnik IT-rešitev. S platformo Kapsch Telematik podjetje Kapsch TrafficCom me drugim ponuja rešitve za urejanje prometa. S tem odprtim sistemom upravljalci cest prihranijo denar, povečajo varnost in izboljšajo svoje storitve.

PodjetjeFrequentis (in Englisch) je svetovni ponudnik komunikacijskih in informacijskih sistemov ter proizvodov in storitev v obliki rešitev za kontrolne centre. Podjetje je vodilni ponudnik jezikovnih komunikacijskih sistemov. Pri varnosti poletov in civilnem zračnem prometu je Frequentis vodilno podjetje na svetu.

GrozdAustrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) je bil ustanovljen leta 2003 kot društvo za pospeševanje telematike. Avstrijski partnerji iz znanosti, gospodarstva in industrije v njem delajo na razvoju in uporabni vrednosti novih tehnologij na področju telematike v prometu.

Geo-informacijski sistemi (GIS)

Avstrija se je razvila v najnaprednejšega ponudnika v relativno mladi geo-informacijski panogi. GIS omogoča

 • digitalno zajetje
 • hrambo in reorganizacijo
 • modeliranje in analizo
 • ter alfanumerično in grafično izdelavo

podatkov. Geografski informacijski sistemi podpirajo pomembna področja obdelave podatkov in pomagajo pri odločitvah.

Grozd GIS-Cluster Salzburg s sodelovanjem med majhnimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami zunaj univerz pospešuje prenos znanja med raziskovalno panogo in gospodarstvom. Podjetja, ki sodelujejo v grozdu GIS ponujajo obsežno paleto storitev in kompetenc. :

 • storitev prostorskega oz. geografskega zajetja podatkov 
 • organizacijo podatkovnih baz
 • informacijske analize
 • vizualizacije
 • komunikacijo

Grozd GIS Salzburg je s svojo velikostjo in široko ponudbo v mednarodnem merilu brez primere.

Poleg tega majhnim in srednjim podjetjem nudijo podporo tudi :

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA