Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Informaciona i telekomunikaciona tehnologija u Austriji je privredna grana u kojoj stručnjaci klijentima širom sveta nude individualna rešenja po meri. Počev od konsaltinga iz oblasti informacionih tehnologija (IT), preko specijalnih hardverskih rešenja i proizvodnih postrojenja sa kompjuterskim upravljanjem, sve do primene geoinformacionog sistema (GIS) i specifičnih tehnologija iz oblasti telekomunikacija - u austrijskom sektoru informacione i komunikacione tehnologije (IKT) pronaći ćete mnogobrojna preduzeća koja imaju know-how za izvoz.

Sadržaj:

Konsalting, softver i hardver

Dobar sistem obrazovanja i okolina koja podržava istraživački rad - predstavljaju u Austriji najbolji preduslov za tržište ponuda zahtevnih rešenja iz oblasti softvera i hardvera. Austrija u ovome ima tradiciju, jer se u Austriji nalazio prvi računar u Evropi čiji se rad u potpunosti zasnivao na tehnologiji poluprovodnika. Napravio ga je Hanjc Zemanek (Heinz Zemanek) 1955. godine na Tehničkom univerzitetu Beč i nazvao ga „Majski povetarac“.

Austrijska lokacija IKT grane

Beč se ubraja u najveću lokaciju IKT grane u Evropi, a Beč slovi za IT-glavni grad Srednje i Istočne Evrope. Mnoga austrijska i multinacionalna preduzeća odabrala su Beč za centralu svojih poslovnih aktivnosti u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Vienna IT Enterprises (VITE) osnovana je 2004. godine kao mreža za IT-preduzeća, istraživačke i razvojne centre i obrazovne organizacije.

Cela regija oko grada Beča smatra se najatraktivnijom lokacijom za sedišta preduzeća. Preduzeće za marketing VIENNA REGION Marketing GmbH pruža konsalting usluge pri osnivanju preduzeća, umreženju, dobijanju podrške i kooperacijama. Sedište ICT – Burgenland je u tehnološkom centru Ajzenštat (Eisenstadt) i predstavlja klaster preduzeća iz oblasti informatike i komunikacija za celu austirjsku pokrajinu Gradišće.

Centri za osnivače preduzeća i tehnologiju, kao i tehnološki parkovi za sektor informatike i komunikacije postoje i u drugim Saveznim pokrajinama Austrije. U celoj Austriji, dakle, preduzetnicima u oblasti IT sektora zagarantovane su usluge širokog spektra.

Privredna komora Austrije Wirtschaftskammer Österreich , sa svojom manifestacijom E-Day , koja se održava svake godine, nudi platformu za povezivanje i razmenu informacija o svakodnevnim pitanjima i inovacijama na polju IKT.

Kompetentnost u konsaltingu

U Austriji možete da nađete mnogobrojna preduzeća koja se bave konsaltingom u oblasti informatike i nude sve vrste specijalnih i kompletnih rešenja i servisa za elektronsku obradu podataka. Usluge ovih stručnjaka kreću se u dijapazonu od konsaltinga, preko optimiranja tokova programa, do konsaltinga u oblasti infrastrukture.

Preduzeća kao što je S&T Austria podržavaju velika i srednja preduzeća iz celog lanca dobavljača iz ove grane. Pored toga, u Austriji postoje visokokvalifikovani konsultanti za IT sektor koji pružaju precizne konsalting usluge specifične za ovu granu. Njihova odlična stručna kompetentnost i poznavanje tržišta čine austrijske konsultante iz ove oblasti poželjnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Detalje o austrijskoj kompetenciji u obalsti IT konsaltinga možete naći pod „konsalting i inženjering“ .

Softver od stručnjaka

Softver iz Austrije se primenjuje širom sveta. Paleta se kreće od softvera za primenu u bolnicama do onog za upravljanje postrojenjima za prečišćavanje industrijskih voda.

Preduzeće celum GmbH (sajt na engleskom) je razvilo DMS (Document Management System). Reč je o softveru za efikasno upravljanje datotekama, kao što su, na primer, fotografije, pdf-fajlovi, video-zapisi i PowerPoint-uzorci. Preduzeće izvozi 80% svoje proizvodnje. Klijenti su, između ostaloga, iz Severne Amerike, Južne Afrike i Istočne Evrope.

Preduzeće RF-iT Solutions GmbH se bavi softverom i uslugama iz oblasti RFID (Radio Frequency Identification). Oni su vodeći u tržišnim segmentima moda i industrija motornih vozla.

Preduzeće BEKO Holding AG se koncentrisalo na Product Lifecycle Management (PLM) i angažovano je u području „zelene energije“ sa rešenjima za inteligentna brojila (Smart-Metering) i inteligentne strujne (Smart-Grid).

Preduzeće Software AG osnovano 1985. godine, bankama, osiguranjima, trgovinskim preduzećima i industriji širom sveta nudi baze podataka, alate za razvoj aplikacija i integracione tehnologije.

Preduzeće Greentube I.E.S. GmbH i, koje je deo austrijske grupe Novomatic, vodeća je firma u oblasti razvoja i ponude rešenja za internet igrice, mobilne uređaje i iTV. Jedna od najuspešnijih igrica spretnosti kuće Greentube jeste 3D igrica „Ski Challenge“, spust u skijanju, koji, u međuvremenu, okuplja pred ekranima više od 6 miliona obožavatelja.

Preduzeće update software AG od 1990. godine proizvodi rešenja po meri i zahtevima grane u oblasti Customer Relationship Management (CRM). Preduzeće servisira oko 1.500 klijenata širom sveta, ima podružnice u Evropi i SAD i u oblasti CRM-sistema postavlja međunarodne standarde. Specifične zahteve industrije preduzeće update software AG pokriva već konfigurisanim rešenjima za sektore bionauke, finansijskog servisa, građevinsku industriju i prateću industriju u oblasti građevinarstva.

Preduzeće eworx Network & Internet GmbH spada u pionire „e-mail marketinga“ u Austriji i servisira klijente širom Evrope. Zajedno sa partneriskim preduzećima, eworx, kao stručnjak za e-mail marketing realizuje strategije od koncepta do tehničke realizacije sa mailworxom.

Hardver

Na austrijskom tržištu naći ćete i vodeće proizvođače specijalnih rešenja za hardver kao što su, na primer, hardveri za

 • sisteme dojave požara, komunikacione sisteme i sigurnosne sisteme
 • komunikacione sisteme u sektoru transporta
 • merne stanice za poljoprivredu

U Austriji se takođe proizvode visokokvalitetni poluprovodnici za medicinsku tehniku i automobilsku industriju.

Svi austrijski proizvođači hardvera su izvozno i uslužno orijentisani i konkurentni na tržištima širom sveta. Jedan od primera je Schrack Seconet AG , austrijsko preduzeće viskoe tehnologije koje se bavi sistemima za dojavu požara, komunikacionim i sigurnosnim sistemima i koje se ubraja u vodeća preduzeća u pomenutim oblastima.

Digitalna fabrika, telematika, geoinformacioni sistemi

Sinergije digitalnih modela i efikasnog upravljanja podacima pomažu da se složeni procesi optimiziraju. Telematika povezuje telekomunikacije i informatiku kroz integrisana inovativna rešenja, pre svega u oblasti saobraćaja i transporta, dok geo-informatička grana u Austriji stalno raste.

Digitala fabrika

Sinergije digitalnih modela i efikasnog upravljanja podacima pomažu prilikom optimizacije složenih procesa kod proizvodnih preduzeća. Austrijski softveri za planiranje i simulaciju digitalne fabrike mogu u

 • automobilskoj industriji
 • avio-industriji
 • elektronskoj industriji
 • mašinogradnji

da se primene. Ponajviše u automobilskoj industriji digitalna fabrika zauzima vodeću ulogu. U ovoj oblasti je ovaj koncept već uspeo da načini prelaz iz pilot faze u fazu svakodnevnog rada. U Austriji se nalazi niz softverskih kompanija koje nude softver za planiranje i simulaciju u svrhu realizacije digitalne fabrike. Preduzeća poput  CSB Systems Austria , Data Systems Austria i HC Solutions nude inovativna i za svaku granu osobena softverska rešenja radi celokupnog operativnog i strateškog vođenja i upravljanja preduzeća.

Poslednjih godina u oblasti digitalnih fabrika razvili su se značajni centri kompetencije. U te centre, primera radi, ubrajaju se: 

Telematika

Srž telematike čine računarske mreže kao npr. internet, telefonske i mobilne mreže. Austrijska preduzeća su uspešna u ovim oblastima:

 • saobraćajna telematika (ITS – Intelligentni transportni sistemi)
 • automatizacija zgrada (Facility Management)
 • telematika za uslužne delatnosti (E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
 • telematika u zdravstvu/telemedicina (E-health)
 • telematika za obrazovanje (E-learning)
 • bezbednosna telematika

Preduzeće Kapsch je vodeći sistemski integrator u Austriji za „state of the art“ – rešenja u oblasti telekomunikacija i računarskih mreža i etablirani ponuđač IT rešenja. Sa Kapsch telematik-platformom Kapsch TrafficCom nudi rešenja za dobijanje saobraćajnih podataka u realnom vremenu. Sa ovim sistemima firme koje se bave upravljanjem putnim mrežama mogu da smanje troškove, povećaju bezbednost i poprave usluge.

Frequentis (in Englisch) nudi širom sveta komunikacione i informacione sisteme kao i prateće proizvode i usluge u obliku rešenja za kontrolne centre.
Preduzeće je vodeći ponuđač sistema za komunikaciju bezbednih od ispada. Kod kontrole letenja u civilnom avio saobraćaju je Frequentis svetski lider.

Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) je osnovan 2003. godine kao udruženje za podsticanje telematike. Austrijski partneri iz oblasti istraživanja, privrede i industrije sarađuju na daljem razvoju i praktičnoj primeni novih tehnologiji iz oblasti telematičkih sistema za saobraćaj.

Geoinformacioni sistemi (GIS)

Austrija spada među najnaprednije ponuđače u relativno mladoj grani geo-informatike. GIS omogućava:

 • digitalno prikupljanje
 • čuvanje i reorganizaciju
 • modeliranje i analizu
 • kao i alfanumeričko i grafičko izdavanje

prostornih podataka. Geografsko-informatički sistemi pružaju dragocene usluge u mnogim granama upravljanja podacima kao i prilikom odlučivanja.

GIS-Cluster Salzburg podstiče saradnju malih i srednjih preduzeća (MSP) i univerziteta kao i vanuniverzitetskih istraživačkih postrojenja radi transfera znanja između nauke i privrede. Preduzeća koja sarađuju u GIS klusteru nude potpunu paletu usluga i sveobuhvatnu stručnost kod projekata:

 • usluge obuhvatanja prostornih, odnosno geografskih podataka
 • organizacija baza podataka
 • analizu informacija
 • vizualizaciju
 • komunikaciju

GIS klaster Salcburg je prema svojoj veličini i sveobuhvatnoj ponudi međunarodno jedinstven.
Pored toga MSP dobijaju naučnu podršku od strane: 

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA