Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Някои цифри и факти създават обща представа за значението на бранша на вътрешното обзавеждане в Австрия.

Мебелна промишленост

Австрийската мебелна промишленост обхваща около 50 производители на мебели с общо около 6.000 сътрудници.
Производствена стойност (промишленост и занаяти) 2016 г.: около 1,99 милиарда евро (предварителни цифри)

Източник: Асоциация на австрийската дървопреработвателна промишленост (мебелна промишленост). Доклад 2017 

Електротехническа и електронна промишленост

Австрийската електротехническа и електронна промишленост включва около 300 промишлени предприятия с около 62.000 сътрудници.

Реализирана продукция 2016 г. (предварителни цифри): около 15,3 милиарда евро
Експортна квота за 2016 г. (предварителни цифри): 80%

Източник: Браншов съюз „Електротехническа и електронна промишленост”, Годишен отчет 2016/2017

Последна актуализация на:
2017.09.05
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA