Advantage Austria Pokaži navigaciju

međunarodni projekti i tenderi

Međunarodna mreža za projekte (NPI) povezuje austrijska preduzeća sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) i lokalnim subjektima, te pomaže u identifikaciji projekata, nabavci i grantovima za obuku. U Austriji se organizuju sastanci IFI-ja i njihovi stručnjaci učestvuju na informativnim događajima.

      štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA