Advantage Austria Показване навигация

ОБЗОР

В бизнеса на проектантските услуги австрийските компании се отличават със силното си присъствие. Те разполагат с широка мрежа от контакти по цял свят, поддържат добри връзки с международните финансови институции и са известни като надеждни партньори.

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Надеждността в съвместната работа с партньори от цял свят изстреля австрийските компании на челни позиции в бизнеса с проектантски услуги.

Австрия традиционно се смята за една от водещите страни-доставчици на ноу-хау в областите на изграждането на индустриални съоръжения, индустриалните монтажи, възобновяемата енергия и машиностроенето. Особено се цени работата на опитните австрийски специалисти във водопречистването и напояването, а също и в осъществяването на големи проекти, свързани с техниката за опазване на околната среда и инфраструктурата: за осигуряваното от тях постоянно високо качество и сигурност свидетелстват болнични съоръжения, канализационни, шосейни и железопътни мрежи.

Експертните познания на австрийските специалисти в сектора на енергетиката и в разработването на решения от областта на възобновяемите енергийни източници са търсени по цял свят.

Най-общо може да се каже, че австрийските фирми имат най-силно международно присъствие в следните сектори: 

  • строителство
  • инфраструктура
  • техника за опазване на околната среда / водоснабдяване и водопречистване
  • здравеопазване / изграждане на болнични заведения
  • енергетика / възобновяема енергия
  • транспорт
  • консултации и инженеринг


Високото качество - традиция в Австрия

В изброените области и то от консултацията през производството, та чак до доставката, работят опитни специалисти, които успешно реализират различни проекти с партньори от цял свят.

В инженерните, архитектурните и проектантските бюра в Австрия се трудят високо квалифицирани специалисти, които оказват съдействие на местни и чуждестранни компании при осъществяването на големи проекти - започвайки от проучването за осъществимостта, през първите консултации и стигайки до успешното завършване и контрола на качеството.

Австрийските индустриални предприятия са си създали завидно реноме по цял свят. Те са известни с качеството на предоставяните услуги, модерни технологии и изделия както и с разработката на новаторски насоки.

Примери за високата компетентност на австрийските компании в проектирането

Многобройни австрийски предприятия като напр. "Andritz", "Vamed", "Porr", "AME International", "Kapsch", "A-TEC", "Plasser & Theurer", "STRABAG", "S.O.L.I.D.", "VA Tech", "Siemens", "Doppelmayr", "Voith", "VAE AG" и "Voestalpine", предлагат високо ценените си по целия свят експертни познания в планирането, изпълнението и последващия надзор на големи проекти.

Дял в успеха на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. ще имат десетки австрийски компании. Така напр.
Фирма Doppelmayr Seilbahnen GmbH , специализирана в строителството на лифтове и подчертано експортно ориентирана, която е изградила въжени железници за летище "Доха" в Катар и стадиона в Дърбан в Южна Африка, ще достави 20 съоръжения за Сочи.

Andritz Hydro , един от водещите световни доставчици на съоръжения, системи и услуги „по мярка” за водноелектрически централи, доставя турбини, електрическо оборудване и извършва инженерингови услуги за една електроцентрала в Дагачху в Бутан и друга на язовир „Илису” в Източна Турция.

На фирма STRABAG SE , която има 75 000 работници и служители по целия свят, беше възложено изграждането и експлоатацията на втория сегмент от платената автомагистрала А2 в Полша, а също и строителството на пътища в Румъния и Индия. STRABAG SE e концерн, обхващащ многобройни фирми със собствена марка в сферата на строителството, като напр. дъщерното дружество”Цюблин”, което е водещата компания в консорциума, който изгражда пристанището "Халифа Порт" в емирството Абу Даби.

Строителната групировка Porr изгражда водноелектрическата централа "Ашта" в Албания. Тук компанията си е завоювала позиции като фирма, успешно предлагаща и доставяща пълна гама дейности и услуги в областта на инфраструктурата.

Plasser & Theurer присъства в повече от 100 страни по света и извършва доставки както на най-модерни единични машини, така и на висококачествени системи от машини в сферата на железопътното строителство, поддръжката и санирането на ж.п. линии.

През 2010 г. щирийската фирма за соларна техника S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH спечели търг за осъществяването на голям проект за термична соларна централа в Сингапур, а също така инсталира соларна хладилна инсталация в парк за диви животни в Обединените арабски емирства.

VAMED AG модернизира и управлява болници по целия свят. Понастоящем групата фирми се грижи за 140 болници с общо около 5000 легла.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA