Advantage Austria Показване навигация

ЦИФРИ И ФАКТИ

Повече от 120 австрийски компании участват всяка година в над 200 проекта, които се финансират от международни финансови институции и Европейския съюз. Австрийски фирми в състава на консорциуми взимат участие в многобройни проекти на Европейската инвестиционна банка (EIB) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD). Благодарение на географската близост и исторически утвърдените връзки австрийските компании са предпочитани инвеститори в Югоизточна Европа и Черноморския регион. Поръчките от Латинска Америка, Африка и Азия също постоянно се увеличават и много фирми вече са се установили там.

Световна банка

Голяма част от международния бизнес на австрийските компании в областта на проектирането се формира от проекти, финансирани от групата на Световнатабанка : през 2013 г. обемът на поръчките за проекти, финансирани от Международната асоциация за развитие (IDA) и Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), беше на стойност около 70 млн. щ. долара.

През периода 2007-2013 австрийски фирми получиха проекти проекти на стойност около 505 мил. долара. Така Австрия заема 10-то място сред страните от ОИСР и 29-то място сред страните членки на Световната банка.

Банки за развитие

С всяка година все по-голям става броят на австрийските компании, които участват в проекти, финансирани от Азиатската банка за развитие (ADB) , Интерамериканската банка за развитие (IDB) , Африканската банка за развитие (AfDB) , Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) , Европейската инвестиционна банка (EIB) както и от различни фондове към тези финансови институции.

По линия на Азиатската банка за развитие през 2012 г. австрийските предприятия постигнаха успехи в международния бизнес в проектирането, като им бяха възложени проекти с общ обем 9,4 млн. щ. долара, напр. в Грузия, Бутан, Пакистан, Бангладеш, Малдиви, Непал, Самоа, Шри Ланка, Индонезия, Индия и Китай.

При проектите финансирани от ЕБВР австрийските компании са сред водещите: през 2012 Австрия в обществения сектор бе представена с проекти на обща стойност 67,4 мил. евро (EБВР общо 2012: 1,28 мрд. евро).

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA