Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Číselné údaje a faktické informace

Na více než 200 projektech financovaných mezinárodními finančními institucemi a Evropskou unií se každoročně podílí přes 120 rakouských firem. Rakouské společnosti jsou v rámci konsorcií zapojeny do nejrůznějších projektů Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Rakouské firmy jsou díky zeměpisné blízkosti a historicky budovaným vazbám upřednostňovanými investory v jihovýchodní Evropě a v celém černomořském regionu. Zakázky v Latinské Americe, Africe a v Asii stabilně rostou a mnoho podniků si tam již otevřelo pobočku.

Světová banka

Velká část mezinárodního projektového podnikání rakouských firem se týká projektů financovaných Skupinou Světové banky : V roce 2013 představoval objem zakázek u projektů financovaných Mezinárodním sdružením pro rozvoj (IDA) a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) cca 70 milionů USD.

V letech 2007 – 2013 byly rakouským firmám zadány projekty v hodnotě 505 mil. USD. Tím v porovnání se zeměmi OECD zastává Rakousko 10. místo a 29. místo mezi členskými zeměmi Světové banky.

Rozvojové banky

Každoročně roste počet rakouských firem, které se podílejí na projektech financovaných těmito institucemi: Asijská rozvojová banka (ADB) , Meziamerická rozvojová banka (IDB) , Africká rozvojová banka (AfDB) , Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) , Evropská investiční banka (EIB) a různé fondy těchto mezinárodních finančních institucí.

Pokud jde o spolupráci s Asijskou rozvojovou bankou, byly rakouské společnosti v roce 2012 úspěšné a celkový objem zakázek představoval 9,4 milionu USD u projektů realizovaných například v těchto zemích: Gruzie, Bhútan, Pákistán, Bangladéš, Maledivy, Nepál, Samoa,Srí Lanka, Indonésie, Indie a Čína.

Mezi projekty financovanými EBRD patří rakouské společnosti ke špičce: v roce 2012 bylo Rakousko ve veřejném sektoru zastoupeno objemem projektu 67,4 mil. EUR (EBRD celkově 2012: 1,28 mld.EUR).

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA