Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Rohkem kui 120 Austria ettevõtet osalevad aastas umbes 200 projektis, mida finantseeritakse rahvusvaheliste rahandusinstitutsioonide ja Euroopa liidu poolt. Austria firmad on olnud konsortsiumis kaasategevad paljudes Euroopa Investeerimispanga (EIB) ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (EBRD) projektides. Tänu geograafilisele lähedusele ja ajalooliselt kasvanud sidemetele, on Austria firmad Kagu-Euroopas ja terves Musta mere regioonis eelistatuimad investorid. Tellimused Ladina-Ameerikast, Aafrikast ja Aasiast kasvavad pidevalt ning paljudel ettevõtetel on seal juba harukontorid.

Maailmapank

Suur osa Austria ettevõtete rahvusvahelistest projektidest on finantseeritud Maailmapanga (World Bank Group) poolt: 2013. aastal moodustas Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni(IDA) ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (IBRD) poolt finantseeritud hangete summa ligi 70 miljonit USD. 

Aastate 2007-2013 jooksul anti Austria ettevõtetele projekte koguväärtuses umbes 505 miljonit USD. Võrreldes teiste Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriikidega asub Austria 10. kohal ning võrreldes kõikide Maailmapanga liikmetega 29. kohal.   

Arengupangad

Üha rohkem Austria ettevõtteid võtavad igal aastal osa rahvusvahelistest projektidest, mida finantseerivad Aasia Arengupank (ADB) , Ameerika Riikide Arengupank (IDB) , Aafrika Arengupank (AfDB) , Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupank (EBRD) , Euroopa Investeerimispank (EIB) ning paljud teised fondid.

Aastal 2012 olid Austria ettevõtted edukalt kaasategevad Aasia Arendupanga projektides, moodustades tellimusmäära 9,4 miljoni USD väärtuses: nt. Gruusia, Bhutanis, Pakistanis, Bangladeshis, Maldiivid, Nepal, Samoa, Sri Lanka, Indoneesias, Indias ja Hiina.

EBRD poolt finantseeritud projektide juures on Austria ettevõtted esireas: 2012. aastal oli Austria avalikus sektoris esindatud projektidega koguväärtuses 67,4 miljonit eurot (EBRD kogu maht 2012 oli 1,28 miljardit eurot). 

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA